Politiek

Minister lost verkeerde mestprobleem op, vindt Cumela

Cumela verwacht dat de afbouw van de derogatie en andere beperkingen voor het plaatsen van mest in de komende jaren pas echt voor grote problemen gaat zorgen
Cumela verwacht dat de afbouw van de derogatie en andere beperkingen voor het plaatsen van mest in de komende jaren pas echt voor grote problemen gaat zorgen

Brancheorganisatie Cumela rekent er niet op dat het plan van aanpak voor de mestmarkt van minister Adema de huidige problemen op de mestmarkt gaat oplossen.

Volgens de brancheorganisatie van loonwerkers lost het plan, waarvoor de minister vorige week steun kreeg vanuit de Tweede Kamer, het verkeerde mestprobleem op. ‘Het grote probleem is nu dat de mestopslagen vol zitten en we geen mest kunnen uitrijden’, benadrukt Leo de Boer, algemeen directeur van Cumela.

Leegrijden lukt nu niet

De Boer verwacht dat de afbouw van de derogatie en andere beperkingen voor het plaatsen van mest in de komende jaren pas echt voor grote problemen gaat zorgen. ‘Nu veroorzaakt voornamelijk het natte weer de problemen’, stelt de directeur. Hij wijst hierbij op het natte voorjaar, de droge zomer en het natte najaar van 2023 en opnieuw een nat voorjaar dit jaar. ‘Daardoor kunnen mestdistributeurs slechts af en toe mest uitrijden. Na twee jaar zitten de mestopslagen overval en leegrijden lukt niet’, verklaart de directeur.

Zoeken naar verlichting op korte termijn

Het plan van aanpak voor de mestmarkt van minister Adema is volgens De Boer gericht op de lange termijn, maar het biedt op de korte termijn geen verlichting voor het nijpende probleem. ‘We moeten manieren vinden om onder extreme omstandigheden toch mest te kunnen uitrijden, zowel op droge als natte gronden’, vindt hij. ‘Met de hulpmiddelen en expertise van onze leden zoeken we naar mogelijkheden om het huidige probleem aan te pakken. En daarbij kijken we ook naar mogelijkheden binnen de regelgeving van de gebruiksnorm voor dierlijke mest en het ontwikkelen van nieuwe exportmogelijkheden’, vertelt De Boer.

Extreem weer lijkt trend

De Cumela-directeur wijst erop dat de toename van extreme weersomstandigheden een trend lijkt te zijn. ‘Met het oog op de toekomst moeten we daarom rekening houden met frequenter extreem weer. Daarop moeten we kunnen inspelen’, vindt hij.