Politiek

Melkveepartijen blijven praten over Landbouwakkoord maar stellen wel eisen

Afspraken over centrale thema’s moeten volgens de sectorpartijen het fundament van het Landbouwakkoord vormen
Afspraken over centrale thema’s moeten volgens de sectorpartijen het fundament van het Landbouwakkoord vormen

Alle partijen aan de sectortafel melkvee- en kalverhouderij stellen gezamenlijke eisen om te komen tot een Landbouwakkoord dat toekomst biedt voor de melkveehouderij. Is het maken van afspraken over bijvoorbeeld de beschikbaarheid van grond en de inzet van dierlijke mest niet mogelijk, dan heeft het Landbouwakkoord volgens hen geen zin. 

De partijen die aan de sectortafel melkvee- en kalverhouderij meepraten over een Landbouwakkoord blijven zich gezamenlijk inzetten voor oplossingen voor de knelpunten die nu op tafel liggen. Het gaat om de LTO vakgroep Melkveehouderij, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Agractie Nederland, De Natuurweide en Netwerk Grondig. Eerder maakte de Dutch Dairyman Board (DDB) bekend niet meer mee te willen praten.

Zonder toezeggingen, praten zinloos

De partijen stellen in een gezamenlijke verklaring dat in het belang van melkveehouders een aantal afspraken centraal moeten staan die als fundament dienen voor het Landbouwakkoord. De partijen wijzen op afspraken rondom onder meer de beschikbaarheid van grond voor de melkveehouderij, het behoud van agrarische bestemmingen en het beschermen van inspraak en bevoegdheid van melkveehouders in gebiedsprocessen. Ook het onderwerp derogatie vormt onderdeel van de afspraken die de sectorpartijen noodzakelijk vinden. In de gezamenlijke verklaring noemen zij dat het verlies van derogatie grote gevolgen heeft voor het inkomen van melkveehouders. Een nieuw systeem waarmee gestuurd wordt op doelen en op bedrijfsniveau dierlijke mest zo goed mogelijk benut kan worden, is volgens hen daarom dringend nodig.

Daarnaast vinden de partijen dat er een oplossing moet komen voor de PAS-melders en dat de kritische depositiewaarde (KDW) uit de stikstofwet moeten worden gehaald. Als het niet mogelijk is om over de genoemde onderdelen goede afspraken te maken, dan heeft verder praten volgens de melkveehouderijpartijen geen zin.

Op de strepen staan

In de algemene verklaring dringt een duidelijke boodschap door: ‘Alleen als in het Landbouwakkoord afspraken gemaakt kunnen worden over samenhangende onderdelen is de melkveehouderij in staat om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke doelen op het gebied van klimaat, natuur en waterkwaliteit.’