Politiek

LTO pleit voor haalbaar en realistisch landbouwbeleid

LTO pleit ervoor het verdienvermogen van boeren te verbeteren door hen een vergoeding te geven voor bijdragen aan natuur en landschapselementen
LTO pleit ervoor het verdienvermogen van boeren te verbeteren door hen een vergoeding te geven voor bijdragen aan natuur en landschapselementen

Bij de aftrap van de formatie doet LTO een oproep aan de toekomstige coalitie om te kiezen voor een haalbaar en realistisch landbouwbeleid. 

‘Focus niet op het opkopen en beëindigen van gezinsbedrijven, maar juist op perspectief voor de blijvers, door hen te ondersteunen als ze hun bedrijf willen innoveren, extensiveren, omschakelen of verplaatsen’, zo richt de belangenorganisatie zich tot de partijen die werken aan een nieuw kabinet. 

Geen middelvoorschriften, maar doelsturing

Ook pleit LTO ervoor om van middelvoorschriften over te stappen op doelsturing. ‘Laat boeren en tuinders weten welke doelen zij moeten halen voor natuur, milieu, dierenwelzijn en klimaat. En geef hen de ruimte om daar vanuit vakmanschap en vertrouwen invulling aan te geven.’

Vergoedingen voor bijdragen aan natuur

Het verdienvermogen van boeren verbeteren staat eveneens op het verlanglijstje van LTO. Het inkomen van boeren en tuinders kan volgens LTO alleen op peil komen en blijven wanneer de markt meer gaat betalen voor de extra inspanningen of de maatschappij meer gaat betalen voor maatschappelijke diensten. LTO wijst bijvoorbeeld op volwaardige, langjarige vergoedingen voor bijdragen aan natuur, biodiversiteit en landschapselementen.

Lees hier het document met de oproep van LTO.