Politiek

Kamermeerderheid wil provincies extra tijd geven voor gebiedsplannen

Volgens BBB maken verschillende aspecten het voor provinciebesturen lastig om voor 1 juli de gebiedsplannen tot in de details uit te werken
Volgens BBB maken verschillende aspecten het voor provinciebesturen lastig om voor 1 juli de gebiedsplannen tot in de details uit te werken

De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft in een motie de regering gevraagd om flexibiliteit te tonen richting provinciebesturen als de gebiedsplannen nog verdere uitwerking nodig hebben. Deze motie is afgelopen dinsdag 23 mei door een meerderheid van de Tweede Kamer gesteund.

De provinciebesturen moeten met het oog op het Nationaal Programma Landelijk Gebied de gebiedsplannen voor 1 juli overhandigen. Volgens BBB maken verschillende aspecten het voor provinciebesturen lastig om voor 1 juli de gebiedsplannen tot in de details uit te werken.  

Landbouwakkoord van invloed

Als belemmering geeft BBB de uitblijvende invulling van het Landbouwakkoord. Volgens de partij kan het Landbouwakkoord belangrijke onderdelen bevatten die uitwerking hebben op de provinciale plannen voor het landelijk gebied.

Ook worden in veel provincies nog nieuwe coalities samengesteld en zijn volgens BBB nog niet alle noodzakelijke middelen voor de gebiedsplannen bekend of beschikbaar gemaakt.