Politiek

Kabinet wilde naar veebezetting van 1,7 gve per hectare

De invoering van een rigide gve-norm was een van de belangrijkste knelpunten in de mislukte onderhandelingen over het landbouwakkoord
De invoering van een rigide gve-norm was een van de belangrijkste knelpunten in de mislukte onderhandelingen over het landbouwakkoord

Het kabinet stelde in het concept-landbouwakkoord voor om voor de melkveehouderij een veebezettingsnorm in te voeren van 1,7 gve per hectare.

Dit bevestigde LTO-voorzitter Sjaak van der Tak in een interview in het radioprogramma ‘Sven op 1’.

Betaling landschapsdiensten niet concreet

Deze norm is voor LTO veel te ingrijpend. Dit was volgens Van der Tak een van de belangrijkste redenen waarom het in de nacht naar Hemelvaartsdag niet lukte om een landbouwakkoord te sluiten. De huidige veebezetting is ongeveer 2,8 gve per hectare. Een ander heikel punt in de onderhandelingen was de langjarige financiering van landschapsdiensten. Hiervoor lag volgens Van der Tak nog geen concreet plan op tafel.

PBL rekent plannen door

Na het overleg van afgelopen donderdag heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wel de opdracht gekregen om plannen en scenario’s door te rekenen. Hierbij zou ook gekeken worden naar alternatieven voor een rigide gve-norm, bijvoorbeeld een zogenaamde graslandnorm. Deze alternatieven zouden veehouders meer ruimte moeten te geven om een eigen route te kiezen om de gewenste natuur- en milieudoelen te realiseren.

Onderhandelingsruimte Adema beperkt

Van der Tak spreekt in het interview zijn waardering uit voor de inspanningen van minister Adema. Maar hij laat ook doorschemeren dat de onderhandelingsruimte van de landbouwminister beperkt is, met name onder druk van coalitiepartij D66.

Deadline nu 21 juni

De uitkomsten van de doorrekeningen van het PBL worden rond half juni verwacht. Pas dan kan volgens Van der Tak een eindoordeel over het landbouwakkoord worden gegeven. Mocht hij namens LTO zijn handtekening zetten, dan zal het akkoord daarna nog worden voorgelegd aan de leden. Als nieuwe deadline voor het sluiten van een landbouwakkoord ligt nu de datum van 21 juni op tafel. Deze deadline is voorgesteld door de minister en heeft volgens de LTO-voorzitter de instemming van alle partijen aan de hoofdtafel.

Het volledige interview van Sven Kockelmann met LTO-voorzitter Van der Tak is terug te luisteren via de website van NPO Radio 1.