Politiek

Geen trekkeracties in Nederland, maar druk loopt op

mestoverschot
Veel Nederlandse melkveehouders raken hun mestoverschot niet kwijt

De Nederlandse landbouworganisaties zitten niet te wachten op trekkers die klaarstaan voor deelname aan protestacties, maar ze roepen de overheid wel op om in Brussel te pleiten voor het opschorten van ‘desastreus uitwerkende Europese regels’.

 ‘Laat onze regering een voorbeeld nemen aan de Fransen en de Duitsers. Macron en Scholz zetten Brussel wel onder druk voor de steeds knellender regelgeving. Er zál en er móét iets gebeuren.’ Dat stellen zes landbouworganisaties in een gezamenlijke verklaring met de Nederlandse Zuivelorganisatie NZO. 

Derogatie en bufferstroken

Volgens de organisaties staat het water veel boeren aan de lippen, onder andere vanwege de mestwetgeving. Veehouders mogen door het aflopen van derogatie minder dierlijke mest op hun land uitrijden, maar ze kunnen hun overschot aan mest niet kwijt. 

Europese regelgeving schrijft ook voor dat boeren verplicht grond uit productie moeten nemen als zogenaamde bufferstroken waar helemaal geen mest op mag. Effectieve plannen van de Nederlandse regering om de problemen op te lossen ontbreken. De belangenorganisaties eisen daarom dat demissionair minister Adema snel naar Brussel gaat om de problemen op te lossen.

Gelijke behandeling kunstmest en dierlijke mest

Voor nu eisen de organisaties directe opschorting van de maatregel om langs waterlopen bufferstroken in te stellen. Ook willen ze een gelijke behandeling van kunstmest en dierlijke mest. Dat boeren in plaats van koeienmest wel extra kunstmest op hun land mogen brengen is een kromme maatregel. ‘Er zál en er móét iets gebeuren en als het nodig is, escorteren we Rutte en Adema naar de Belgische hoofdstad om te laten weten dat het menens is’, stelt Erwin Wunnekink, voorzitter van de LTO-vakgroep Melkveehouderij, in de gezamenlijke verklaring. 

De verklaring is ondertekend door de LTO-vakgroep Melkveehouderij, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Dutch Dairymen Board, het  Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, De Natuurweide en Netwerk Grondig en de oproep wordt gesteund door NZO.