Politiek

Europese Natuurherstelwet toch goedgekeurd

De Natuurherstelwet is na lang steggelen vandaag toch aangenomen door de EU
De Natuurherstelwet is na lang steggelen vandaag toch aangenomen door de EU

De Natuurherstelwet is in de Europese raad van ministers met een meerderheid aangenomen. Nederland stemde niet in met de wet, België onthield zich van stemming. 

Doordat Oostenrijk toch besloot de wet goed te keuren, was er een gekwalificeerde meerderheid voor het aannemen van de wet. Dat betekent dat zowel een meerderheid van de lidstaten (55%) als een meerderheid van de Europese bevolking (65%) het voorstel moet steunen. 

Herstelmaatregelen per lidstaat

In de wet staat dat er in 2030 herstelmaatregelen moeten komen voor 30 procent van de natuurgebieden die in slechte staat zijn. En in 2050 zou er voor 90 procent een herstelplan moeten zijn. Het gaat hierbij niet alleen om beschermde Natura 2000-gebieden, maar ook om andere natuur, zoals bossen en veengebieden. Alle lidstaten moeten een eigen herstelplan opstellen.

Zorgen over wet bij LTO

Belangenorganisatie LTO heeft haar zorgen geuit over de wet. In een persbericht geeft LTO aan voorstander te zijn van natuurherstel, maar niet op deze manier. De wet leidt volgens de organisatie tot vergaande juridificering van de opgaven die het platteland nog verder onder druk zetten. ‘Het huidige voorstel schiet zijn doel daarmee voorbij. Dit is wat LTO betreft niet te verenigen met de bestaande doelen voor de verduurzaming van de landbouw en de noodzaak voor perspectief voor boeren en tuinders.’