Politiek

DDB stapt uit overleg Landbouwakkoord, ook Agractie dreigt af te haken

De afspraken over herwaardering van grond lijken een breekpunt in overleggen over Landbouwakkoord
De afspraken over herwaardering van grond lijken een breekpunt in overleggen over Landbouwakkoord

Dutch Dairymen Board (DDB) heeft er geen vertrouwen meer in dat het Landbouwakkoord enig perspectief zal bieden voor boeren en stapt daarom uit het overleg aan de sectortafels.

Ook Agractie dreigt met opstappen als er deze week tijdens een tweedaags overleg geen duidelijkheid komt over landschaps- en natuurgronden.

Geen budget

DDB stelt dat het vertrouwen in de overheid tijdens de gevoerde gesprekken verder is gedaald. De minister van Landbouw heeft geen budget voor het realiseren van het Landbouwakkoord. Ook natuurorganisaties hebben aangegeven geen compensatie te willen geven voor het krimpen van het landbouwareaal of het afwaarderen van landschapsgrond. Ook stelt DDB dat de bewegingsruimte tijdens overleggen erg beperkt was. ‘Er moest bewogen worden tussen de door de overheid vastgestelde doelen waarvan een belangrijk deel geen wettelijke status heeft.’

Grondkwestie breekpunt voor Agractie

De afspraken over herwaardering van grond lijken voor Agractie een breekpunt te vormen over het wel of niet aangehaakt blijven bij de overleggen. Bart Kemp, voorman van Agractie, meldt in een videoblog dat over de ‘grondkwestie’ aan de hoofdtafel een patstelling is ontstaan. ‘Het gaat om grond met beperkingen, landschapsgrond en overgangsgebieden. Daar waren boeren duidelijk over in de enquête. Dat willen we niet. Als er nu geen uitspraak over komt, heeft verder praten voor ons geen zin.’