Politiek

Bram Van Hecke: ‘Het nieuwe MAP-voorstel moet van tafel’

MAP
Met het voorgestelde mestactieplan zal het moeilijk zijn om voldoende opbrengsten te halen

‘Het voorstel voor het nieuwe mestactieplan van minister Demir moet van tafel.’ Met deze woorden reageert Groene Kringvoorzitter Bram Van Hecke op het nieuwe Vlaamse MAP-voorstel.

In dat voorstel pleit Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir voor onder meer een rooiverbod na 1 september en een zes meter brede bufferstrook rondom waterwegen. Deze voorstellen zouden de productie van alle land- en tuinbouwteelten drastisch verminderen en zelfs teelten verbieden.

Geen advies rond economische impact

Het is alle hens aan dek bij de Vlaamse landbouworganisaties. ‘We zitten in heel nauw overleg met zowel ABS, Jong ABS als Boerenbond, maar ook Bioforum zag ik vrij scherp reageren’, vertelt Van Hecke. ‘Voorlopig willen we constructief samen aan tafel zitten en kijken waar we elkaar kunnen vinden om het plan van tafel te krijgen.’

De landbouworganisaties hebben vorige week inzage gekregen in de plannen van de minister en konden daarop reactie geven. Het is nu afwachten wat de minister met de reactie zal doen.

Volgens Van Hecke werd bij het overleg gevraagd of de economische impact van dit nieuwe MAP wel werd doorgerekend. ‘Hierop kon men geen antwoord bieden’, aldus Van Hecke.  ‘Als men hiervoor blind is, is het natuurlijk makkelijk werken. Bij een landbouwgewas draait het niet alleen om stikstof. Een goed gewas is de basislat voor een hele economie.’

Van Hecke hoopt dat het voorstel van tafel gaat. ‘Als we merken dat dit een conflict blijft voor de minister, voelen we ons gedwongen actie te ondernemen.‘

Problematisch voor de rendabiliteit

Door het rooiverbod na 1 september wordt vooral de aardappel- en groenteteelt hard geraakt. Mais zal geoogst kunnen worden, maar ook deze teelt staat onder druk. ‘Dankzij dit nieuwe MAP zal mais veel minder bemest mogen worden. Dat zorgt voor opbrengstverliezen en een lagere rendabiliteit.’ Daarnaast loopt een landbouwer vast met de bufferstroken. Van Hecke geeft een voorbeeld: ‘In de polders zijn er veel waterlopen. Als daar een zes meter brede bufferstrook wordt gehanteerd, dan zijn ettelijke hectares landbouwgrond gewoonweg onbruikbaar. Ik ken boeren in het Waasland met kleine percelen die zeggen: “Ik heb geen teeltvrije stroken, mijn percelen worden teeltstroken.”’

Volgens Van Hecke wordt met dit voorstel de Vlaamse landbouwer de toegang tot grond en een degelijk inkomen ontzegd. ‘Het zal vooral moeilijk zijn om voldoende opbrengsten te halen, wat de rendabiliteit van een Vlaams landbouwbedrijf niet ten goede komt.’

Doodsteek voor de landbouw

‘De manier waarop het nieuw MAP gebracht werd, is gewoonweg onacceptabel’, vindt Van Hecke. ‘Onze reactie is daarom heel simpel: hiermee gaan we niet akkoord. Dit is een doodsteek voor de Vlaamse landbouw.’

Van Hecke erkent dat de waterkwaliteit in Vlaanderen moet verbeteren. ‘In het debat halen we daarom aan dat we daarin samen vooruit moeten gaan. Maar als ze ervoor zorgen dat boeren massaal aan de kant worden gezet, dan gaan we niet vooruit, dan wring je gewoon hun nek om.’ Groene Kring wil hier een lijn trekken: ‘Zo kunnen we niet vooruit en zo willen we niet vooruit.’