Politiek

Alex Datema: ‘Sector moet zelf aan de slag met doelsturing’

Alex Datema stelt dat er een systeemverandering nodig is in de melkveehouderij
Alex Datema stelt dat er een systeemverandering nodig is in de melkveehouderij

De melkveehouderijsector zou er goed aan doen om zelf langetermijndoelen vast te leggen waarmee individuele melkveehouders aan de slag kunnen. Op die manier kan de sector aantonen dat er gewerkt wordt aan onderwerpen als duurzaamheid, stikstofreductie en dierwelzijn. 

‘Met eigen doelsturing heb je als primaire producenten een instrument in handen waarmee je kan aantonen welke reducties er plaatsvinden, maar ook welke kosten daarbij horen. Als je dat transparant laat zien in de keten en aan de overheid, kun je afspraken over vergoedingen maken.’ Dit voorstel deed Alex Datema, melkveehouder en directeur Food & Agri bij Rabobank tijdens het Nationale Melkveesymposium in Gorinchem. 

Niet wachten op de overheid

‘Iedereen in de sector voelt dat er iets gaat gebeuren’, zei Datema. Daarbij wees hij op de stikstofcrisis, de afbouw van derogatie, de zorgen om waterkwaliteit en de strijd om ruimte in Nederland. ‘Het gevaar is dat we gaan zitten wachten op plannen van de overheid. Maar die komt pas met plannen als alles juridisch dichtgetimmerd is. En als je dan nog moet bijsturen, ben je te laat.’ 

Winstmaximalisatie

Datema stelde dat de melkveehouderijsector aan de vooravond staat van een systeemverandering. ‘In de huidige keten, van boer tot aan de consument, is alles nu gericht op winstmaximalisatie. De nieuwe inzichten op gebied van duurzaamheid vragen om een systeemverandering, Maar daarvoor moet  iedereen in de keten verantwoordelijkheid nemen. De boer kan het niet alleen, de oplossing ligt in de keten.’

Politiek beïnvloeden

Zonder wetgeving of zonder druk van de overheid zelf aan de slag gaan met doelsturing vraagt om lef, zo stelde Datema. ‘De vrees is dat je voor de muziek uitloopt. Maar als we nu zelf beginnen en zelf doelen stellen, kun je de politiek wel beïnvloeden.’