+Partner

Syngenta: Verdien meer met beter verteerbare maisrassen

770x513_CRV_KoeienRenevCasteren-JEC_4171.jpg

De keuze voor een maisras wordt vaak bepaald door eigen ervaring, door kuilanalyses en resultatentabellen van officiële rassenproeven. 
Meerjarige resultaten geven daarin het best de waardeverhoudingen tussen de rassen weer. Maar wat kunnen deze (veelal kleine) verschillen betekenen voor een melkveebedrijf, omgerekend in euro’s?

Lees hier verder