+Partner

KWS: Veldproef sorghum toont goede resultaten

KWS_3962.jpg

Sorghum wint sinds enkele jaren terrein. Dit komt door het droogteresistente karakter en het feit dat sorghum aangemerkt wordt als rustgewas. Met de teelt van sorghum als rustgewas wordt aan de voorwaarden van de mestwetgeving voldaan. Daarnaast zijn de teelt en de groeiwijze van sorghum vergelijkbaar met die van maïs. Daardoor is de teelt van sorghum voor telers die bekend zijn met maïsteelt zeer toegankelijk.

Om meer inzicht te krijgen in het in populariteit groeiende gewas deed onderzoeksinstituut Inagro in 2023 een veldproef met diverse sorghumrassen aangelegd op een biologisch perceel met een zandleembodem in Rumbeke-Beitem (Vlaanderen). Hierbij werden onder andere het opbrengstpotentieel en de voederwaarde onderzocht. 

Lees hier verder