+Partner

ABAB: Melkveemonitor lijkt op 2022, met groot verschil in melkprijs

20220531-050--mmuus.jpg

De cijfers uit de ABAB-Melkveemonitor van 2023 laten veel overeenkomsten zien met die van 2022. Het verschil onder aan de streep is nagenoeg één op één terug te voeren tot de bovenste regel: de melkprijs.

Vrijwel alle kosten zijn gelijkgebleven, terwijl de melkopbrengsten daalden met circa 9 euro per 100 kg melk. Dit zorgt ervoor dat het bedrijfsresultaat en de kasstroom een vergelijkbare daling laten zien. In dit artikel gaan we kort in op een aantal opvallende posten en ontwikkelingen in de cijfers.

Lees hier verder