Nieuwsoverzicht

Melkvet bleef aan de prijs, maar magere melkpoeders werden deze week minder waard Economie  11 mei 2022
Magere melkpoeders in de min De officiële Nederlandse zuivelnoteringen laten deze week een wat wisselend beeld zien. De magere melkpoeders leveren in. Zo werd magere melkpoeder voor menselijke consumptie 14 euro minder waard en komt daarmee uit op...Lees verder >
Het bedrijf Goat Improvement Company richt zich op de ontwikkeling van topgenetica voor de geitenfokkerij Fokkerij  11 mei 2022
Deense Viking neemt aandeel in Nederlands geitenfokbedrijf...De coöperatieve Deense fokkerijorganisatie Viking Danmark heeft een belang van 33 procent genomen in Goat Improvement Company (GIC), een Nederlandse fokkerijorganisatie voor de geitensector. GIC werd twee jaar geleden...Lees verder >
Een meerderheid van de Tweede Kamer wil meer ruimte bieden aan de initiatieven van boeren in gebiedsprocessen Maatschappij  11 mei 2022
Tweede Kamer wil af van KDW’s als uitgangspunt...Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een motie waarin de minister van Natuur en Stikstof wordt opgeroepen om in het stikstofbeleid instandhoudingsdoelstellingen voor natuurgebieden centraal te...Lees verder >
Twintig jaar geleden startte Nantier met de eerste editie van VeeteeltVlees Maatschappij  11 mei 2022
Hoofdredacteur VeeteeltVlees Guy Nantier neemt afscheid...Begin mei heeft Guy Nantier (64) vanwege zijn op handen zijnde pensionering afscheid genomen als hoofdredacteur van VeeteeltVlees. De uit Tienen afkomstige Vlaming was 36 jaar actief in de rundveeverbetering, waarvan de...Lees verder >
De plattelandsorganisaties zijn geen voorstander van een wolvenvrij Nederland Maatschappij  10 mei 2022
Plattelandsorganisaties willen ‘realistisch wolvenbeleid’...Een brede coalitie van plattelandsorganisaties pleit in een gezamenlijke visie voor gecontroleerd beheer van de wolf in Nederland. De visie, die is opgesteld op initiatief van de Federatie Particulier Grondbezit, is via...Lees verder >
Koeien verschillen in de mate waarin ze tolerant zijn tegen hittestress Fokkerij  10 mei 2022
Hittetolerantie-index ingevoerd bij Italiaanse stieren...Met het breken van hitterecords krijgen koeien vaker te maken met hittestress. Volgens Italiaans onderzoek is het mogelijk om door genetische selectie de tolerantie voor hittestress te vergroten. Dat schrijft het...Lees verder >
Boeren op een Kruispunt krijgt 1,4 miljoen euro extra voor tijdelijke personeelsversterking Maatschappij  10 mei 2022
Vlaamse regering versterkt Boeren op een Kruispunt De stikstofproblematiek en de conceptnota Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zorgen voor heel wat ongerustheid en stress bij de Vlaamse land- en tuinbouwsector, zowel voor de direct als indirect betrokkenen.  Als...Lees verder >
Het aantal diergezondheidsmeldingen ging in 54% van de gevallen over rundvee Gezondheid  09 mei 2022
Meer diergezondheidsmeldingen over melkveebedrijven in 2021...Het vertrouwensloket ziet over alle diersectoren dat de meldingen over zorgen over de gezondheid van dieren dan wel veehouders in 2021 ernstiger zijn, maar met name de meldingen over melkveebedrijven namen toe.  Er...Lees verder >
Vitesse (v. Celsius) met de familie Lahousse, in de week voor haar afvoer Fokkerij  09 mei 2022
Einde voor Vlaamse levensproductietopper Vitesse Op 19-jarige leeftijd is er een einde gekomen voor de Celsiusdochter Vitesse van het Zomerbloemhof. De levensproductietopper van de familie Lahousse uit Elverdinge was jarenlang de koe met de hoogste levensproductie in...Lees verder >
A-ware begint per 1 juni met een tweede melkstroom in België in de vorm van weidemelk Melkwinning  09 mei 2022
Royal A-ware start met weidemelk in België Naast gangbare melk is zuivelverwerker Royal A-ware van plan om te beginnen met een tweede melkstroom.  Vanaf 1 juni kan een beperkt aantal Belgische melkveehouders weidemelk leveren aan het concern. Stapsgewijs wordt...Lees verder >
Met de gestegen melkprijs voor de lange termijn houdt het panel onder meer rekening met de verwachte daling van de productie (extensivering) Economie  06 mei 2022
Melkprijs voor komende tien jaar met plus van 1,50 naar 38,...Het panel ‘Langetermijnprognoses melkveehouderij’ schat in dat de gemiddelde melkprijs tot en met 2032 uitkomt op 38,50 euro per 100 kg melk. Dat is 1,5 euro hoger dan de inschatting die het panel vorig jaar maakte....Lees verder >
De drie keer gekalfde De Vlog Eline 1 (v. Brasil) van Albert Dankelman uit Arriën schreef de videokeuring op haar naam Fokkerij  06 mei 2022
De Vlog Eline 1 wint videokeuring Veeteeltstudieclub Ommen...De Vlog Eline 1 (v. Brasil) van Albert Dankelman uit Arriën heeft de video-/fotokeuring van de Veeteeltstudieclub Ommen op haar naam geschreven. Aan de Overijsselse keuring namen alleen tweede- en derdekalfsdieren deel...Lees verder >
Een hogere bodemtemperatuur zorgt voor versnelling van de bodemprocessen Voeding  06 mei 2022
Bodemtemperatuur steeg 1,5 graad in 40 jaar De bodemtemperatuur in het agrarisch landelijk gebied in Nederland is de afgelopen 40 jaar gemiddeld met 1,5 graad toegenomen. Dat blijkt uit een studie van Wageningen UR die op vier verschillende plaatsen de...Lees verder >
Vooral het areaal blijvend grasland liep terug, het areaal tijdelijk grasland steeg juist fors Economie  05 mei 2022
Sinds 1980 verdween ruim 200.000 hectare grasland Het areaal grasland in Nederland is sinds 1980 afgenomen met 18 procent. In 1980 telde Nederland nog 1,2 miljoen hectare grasland. In 2021 was dat teruggelopen naar 984.000 hectare, een afname van ruim 214.000 hectare....Lees verder >
Bij de afweging om een nieuw moment te kiezen speelden onder meer de temperatuur en de betere lichtomstandigheden in september een rol Fokkerij  05 mei 2022
Fokveedag Hoornaar naar derde zaterdag september De fokveedag Hoornaar wordt voortaan gehouden op de derde zaterdag van september. Dat betekent dat de keuring dit jaar plaatsvindt op zaterdag 17 september. Voor de corona-uitbraak vond de Zuid-Hollandse fokveedag...Lees verder >

Pagina's