Nieuwsoverzicht

Nieuw landbouwminister Brouns (tweede van links), samen met CD&V-voorzitter Coens en Vlaams ministers Crevits en Dalle (foto CD&V) Maatschappij  17 mei 2022
Jo Brouns nieuwe landbouwminister in Vlaanderen De Vlaamse ministersportefeuille met onder meer landbouw, economie en werk komt in handen van Jo Brouns.  Brouns volgt Hilde Crevits op, die de de volledige bevoegdheden van ontslagnemend minister Beke overneemt. Jo...Lees verder >
Zolang er hergroei plaatsvindt, is er nog voldoende vocht en is het zinvol om kunstmest te strooien Voeding  17 mei 2022
‘Bemest nu alleen bij voldoende vocht’ ‘Bemest alleen als gras ook echt iets met de voedingsstoffen kan. Dat wil zeggen: als je kunt beregenen of als er nog voldoende bodemvocht aanwezig is voor groei.’ Dit advies geeft Theo Courtz, melkveespecialist bij...Lees verder >
BIJ12 heeft de vergoedingen voor gangbaar en biologisch voorjaarsgras vastgesteld op respectievelijk 31 en 57 cent per kilo droge stof Economie  16 mei 2022
Waarde voorjaarsgras historisch hoog Veehouders die voor vergoeding van faunaschade in aanmerking komen, krijgen voor voorjaarsgras van dit jaar een vergoeding van 31 cent per kilo droge stof. Voor biologisch gras is de waarde vastgesteld op 57 cent. Dit...Lees verder >
Plus Partners  16 mei 2022
Concept Landelijke Beëindigingsregeling...Dit zijn de hoofdlijnen van het concept van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV). Belanghebbenden kunnen reageren met ideeën of suggesties met betrekking tot de regeling tot en met 13 juni 2022....Lees verder >
De melkveehouders Hains Koopman, Coen Hagoort en Rijk Baltus discusiëren met elkaar onder andere over de haalbaarheid van 155 gram ruw eiwit in het rantsoen Voeding  16 mei 2022
Video: drie K&K-melkveehouders over 155 gram ruw...Onder leiding van de fictieve melkveehouder Stan de Kringloopman discussiëren drie Koeien en Kansen-deelnemers voor de camera over de haalbaarheid van 155 gram ruw eiwit in het rantsoen. Melkveehouder Rijk Baltus uit...Lees verder >
Het CBS had volgens specialisten geen conclusies mogen trekken over de werking van emissiearme stalsystemen Huisvesting  16 mei 2022
Specialisten kraken onderzoek CBS naar emissiearme...Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had geen conclusies mogen trekken over de werking van emissiearme stalsystemen uit eigen onderzoek naar de ammoniakemissie uit gangbare en emissiearme stallen. De methodiek... 2Lees verder >
Bulona bereikte de 100.000 kg melk met een gemiddelde dagproductie van 38,2 kg melk Fokkerij  16 mei 2022
100.000 kg melk voor Drakkar Bulona Afgelopen week is Drakkar Bulona van de familie Steegink uit Okkenbroek en Hullcrest Holsteins uit Drijber de grens van 100.000 kg melk gepasseerd. De tien jaar oude Hilldochter, die op de laatste NRM in 2019 de...Lees verder >
De brochure ‘Winst & Weidevogels’ beschrijft maatregelen die weidvogels actief helpen en direct toepasbaar zijn in de normale bedrijfsvoering Voeding  16 mei 2022
Combinatie van maatregelen helpt weidevogels ‘Met één maatregel red je de weidevogel niet, maar een combinatie van maatregelen kan wel werken.’ Deze conclusie trekken de samenstellers van de brochure ‘Winst & Weidevogels.’ Project Winst & Weidevogels De... 1Lees verder >
Een uitloop in de winter is in Zwitserland verplicht voor boeren die in aanmerking willen komen voor een weidepremie Voeding  13 mei 2022
Zwitserse weidepremie: ook in de winter een uitloop...Zwitserse melkveehouders die aanspraak willen maken op een weidepremie, moeten hun koeien van mei tot en met oktober 26 dagen per maand weiden. Ook moeten de koeien in de periode van november tot en met april de benen...Lees verder >
De uitspraak over 29 stikstofzaken in Overijssel voert de spanning in het stikstofdossier verder op Economie  13 mei 2022
Grote verontwaardiging over stikstofuitspraak Overijssel...De rechterlijke uitspraak waarbij 29 beroepen over stikstofzaken gegrond zijn verklaard, heeft tot grote verontwaardiging geleid en voert de spanning in het stikstofdossier verder op. Zo noemt LTO Nederland het...Lees verder >
Plus Partners  13 mei 2022
Zo voorkomt u ‘aankoop’ van mastitis Op de meeste melkveebedrijven wordt vóór aanvoer van runderen stilgestaan bij de risico’s, zoals insleep van infectieziekten en eventuele gevolgen voor de diergezondheidsstatus. Echter, aankoop kan ook gevolgen hebben...Lees verder >
Volgens het RIVM komen circa 10.000 veehouderijbedrijven in aanmerking voor de nieuwe LBV-regeling Economie  12 mei 2022
LTO: ‘Nieuwe opkoopregelingen financieel aantrekkelijker’...LTO Nederland is gematigd positief over de eerder deze week gepresenteerde vrijwillige opkoopregelingen van de Rijksoverheid. Ze zijn in ieder geval financieel aantrekkelijker dan eerdere regelingen. En de vrijkomende...Lees verder >
De winst in tonnen droge stof door beregenen weegt niet snel op tegen de kosten, maar behoud van de graszode en het aan de gang houden van je weidegang wel Voeding  12 mei 2022
Tip van de Weideman: Als het gras kraakt...Op veen- en kleigrond zal het gras nog wel wat vocht uit de ondergrond krijgen, maar op droge zandgronden staat de grasgroei stil. Het is op veel plaatsen erg droog en de voorspellingen zijn zeer twijfelachtig....Lees verder >
Voeding  12 mei 2022
Versgrasupdate: graskwaliteit nadert kantelpunt...‘De kwaliteit van het verse gras is deze week nauwelijks veranderd’, ziet Wytze Kinderman, melkveespecialist bij ForFarmers. ‘Het drogestofpercentage blijft hoog, de verhouding tussen energie en eiwit gunstig, het...Lees verder >
De gasophoping die veel verse kuilen nu laten zien, zal binnen een tot twee weken vanzelf weer verdwijnen Voeding  12 mei 2022
Suikerrijke kuilen tonen extreme gasvorming Veel vers gemaakte kuilen laten op dit moment extreme gasvorming zien. Dit meldt Tom Niehof, internationaal productmanager voedergewassen bij Barenbrug. Compliment voor inkuilmanagement Hij krijgt de laatste dagen veel... 2Lees verder >

Pagina's