Nieuwsoverzicht

Op Dairy Campus is een perceel ingezaaid met Engels raai en smalle weegbree, om het effect op methaanemissie te onderzoeken Voeding  13 jun 2022
Beweidingsproeven met smalle weegbree op Dairy Campus...Sinds half april grazen de koeien van Dairy Campus in Leeuwarden ook weer buiten. Dit jaar gaan ze verder met het onderzoek naar hoe beweiding kan helpen om ammoniak- en methaanemissies op melkveebedrijven kunnen...Lees verder >
Het vertrouwde runderpaspoort verdwijnt en wordt vanaf 13 vervangen door twee nieuwe documenten Gezondheid  13 jun 2022
Nieuwe Vlaamse regels voor registratie en identificatie...Op maandag 13 juni gaat in België een nieuwe regeling in rond identificatie en registratie. Zo vervangen een verplaatsingsdocument en een identificatiedocument het vertrouwde runderpaspoort.  Voor binnenlandse handel is...Lees verder >
FrieslandCampina trekt de komende tien jaar 1,5 miljard euro uit voor het aanscherpen van de klimaatdoelstellingen Economie  13 jun 2022
Kosten FrieslandCampina stijgen in 2022 met 30 procent...FrieslandCampina rekent voor 2022 op een stijging van de kosten van 25 tot 30 procent. Dat zegt Hein Schumacher in een interview met het Financieele Dagblad. De zuivelonderneming schrijft die kostenstijging toe aan de...Lees verder >
In veenweidegebieden geldt een reductiedoelstelling van 47 procent Maatschappij  10 jun 2022
Ingrijpende stikstofdoelen treffen hele landbouwsector...Van een stikstofreductie van 12 procent in gebieden met minder beperkingen tot 70 procent in gebieden rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en zelfs 95 procent in Natura 2000-gebieden en het Natuur Netwerk...Lees verder >
De plannen van de overheid bevatten onmogelijke opgaves voor stikstofreductie Economie  10 jun 2022
Reacties boerenorganisaties unaniem: plannen onrealistisch...De vandaag gepresenteerde plannen om de uitstoot van stikstof te reduceren zijn volledig onrealistisch, zo reageren verschillende boerenbelangenorganisaties. LTO Nederland spreekt over het ministerie van Sanering en...Lees verder >
Bijna 70 procent van de Belgische melkaanvoer komt uit Vlaanderen Economie  10 jun 2022
Belgische melkaanvoer voor het eerst in tien jaar tijd...Voor het eerst in tien jaar tijd is de melkaanvoer in België licht gedaald. In 2021 zorgden de Vlaamse en Waalse melkveeleveraars voor een totale aanvoer van 4,18 miljard liter, waarvan bijna zeventig procent afkomstig...Lees verder >
De familie Schoonhoven uit Noordeinde stelde de beste bedrijfsgroep zwartbont samen Fokkerij  10 jun 2022
Rieten Sijke 6305 wint videokeuring VVB Veluwe-IJsselstreek...Rieten Sijke 6305 heeft het algemeen kampioenschap zwartbont van de videokeuring van VVB Veluwe-IJsselstreek gewonnen.   De Modandochter van melkveebedrijf Polinder uit Nunspeet won ook de titel bij de senioren voor...Lees verder >
Voeding  10 jun 2022
Versgrasupdate: verhouting zorgt voor afname...De vemwaarde in het verse gras loopt stilaan terug als gevolg van het doorschieten van het gewas. Dat blijkt uit de versgrasanalyses van deze week. ‘We zitten nu in de natuurlijke bloeiperiode van gras’, legt Henri...Lees verder >
FrieslandCampina gaat actief op zoek naar nieuwe leden Economie  09 jun 2022
FrieslandCampina gaat nieuwe leden toelaten Zuivelcoöperatie FrieslandCampina gaat nieuwe leden uit Nederland, België en Duitsland toelaten. Het entreegeld om toe te treden wordt verlaagd van 15 euro naar 5 euro per 100 kg melk. Voor de koerswijziging heeft de...Lees verder >
Plus Partners  09 jun 2022
Kwaliteit van vers gras binnen 10 minuten...Het perfecte maaimoment bepalen? Snel beslissen op welk perceel de weidegang plaatsvindt? Vooraf weten hoeveel eiwit je verse gras nu echt toevoegt in het rantsoen in plaats van achteraf bijsturen? De ijklijn voor vers...Lees verder >
Op het terrein van Chaincraft worden via fermentatieprocessen vetzuren gemaakt uit bioreststromen Economie  09 jun 2022
Agrifirm gaat vetzuren uit reststromen inzetten in veevoer...Agrifim gaat een strategische samenwerking aan met het biotechnologiebedrijf Chaincraft om vetzuren gewonnen uit restromen in te zetten in veevoer. Het bedrijf ChainCraft maakt van biologische restromen via natuurlijke...Lees verder >
Bernell werd in 2014 geboren en al vroeg als stiervader ingezet Fokkerij  09 jun 2022
Einde voor voormalig aanvoerder NVI-lijst VH Bernell Er is een einde gekomen aan de carrière van VH Bernell. De Bubezoon was zeven indexdraaien lang aanvoerder van de NVI-lijst op basis van melkgevende dochters. Vroeg als stiervader ingezet De in 2014 geboren Bernell van...Lees verder >
Een hogere graanopbrengst per hectare is gunstig voor de landvoetopbrengst Maatschappij  09 jun 2022
Nederlander heeft 0,2 hectare nodig voor voedselconsumptie...Een inwoner van Nederland heeft gemiddeld 0,2 hectare nodig voor de consumptie van voedsel. Dat heeft het Compendium voor de Leefomgeving berekend. De meeste landbouwgrond is nodig voor de productie van veevoer om...Lees verder >
De verwachting is dat in de Kamerbrief over stikstof staat dat in bepaalde regio's de stikstofuitstoot met 70 tot 80 procent zal moeten dalen Maatschappij  09 jun 2022
Dagbladen voeden sentiment verwachte Kamerbrief over...De grote landelijke dagbladen sorteren voor op de Kamerbrief over stikstof die morgen wordt verwacht. Trouw, De Volkskrant, Telegraaf en NRC Handelsblad voeden met hun berichtgeving vandaag alvast het sentiment. Nieuws...Lees verder >
’s Avonds heeft het gras meer suiker en is de koe van nature gretiger Voeding  09 jun 2022
Tip van de Weideman: Avondschemer, gouden...‘Gras groeit bij wind en regen’, hoor je oude boeren zeggen en wat dat betreft gaat het dus goed. Daarbij komt dat we richting de langste dag gaan. Ik heb gisteren nog gemerkt dat je dan tot half elf buiten kunt werken...Lees verder >

Pagina's