Nieuwsoverzicht

Bedrijven met een melkrobot hebben meer kosten dan veehouders met een melkstal Economie  03 dec 2019
Bedrijven met melkrobot hebben hogere kostprijs  Uit onderzoek van European Dairy Farmers (EDF) en Alfa Accountants blijkt dat bedrijven met een melkrobot een hogere kostprijs hebben. Op bedrijven met een automatisch melksysteem ligt de kostprijs gemiddeld vier cent...Lees verder >
Duitse biologische melkveehouders hebben hoge kosten, die de melkprijs niet dekt Economie  03 dec 2019
Duitse kostprijs biologische melk ver boven melkprijs Uit Duits onderzoek blijkt dat de gemiddelde biologische melkveehouder in Duitsland 60,29 eurocent per kg melk kwijt was in 2018-2019. De biologische melkprijs ligt daar met 47,40 eurocent per kg melk ver onder. Volgens...Lees verder >
Op dit moment is het gebruik van mineralenconcentraat uit dierlijke mest in plaats van kunstmest nog niet toegestaan Voeding  02 dec 2019
Dierlijke ‘kunstmest’ kan ammoniakuitstoot bijna halveren...‘Kunstmest’ uit dierlijke mest kan de milieu-impact van de veehouderij fors verbeteren. Door de inzet van mineralenconcentraat in plaats van traditionele kunstmest kunnen melkveehouders de ammoniakuitstoot tot wel 45...Lees verder >
Naast het aantal vleeskalveren neemt ook het aantal vleeskalverhouderijen toe Fokkerij  02 dec 2019
Aantal vleeskalveren opnieuw toegenomen Het aantal in Nederland gehouden vleeskalveren is in 2019 opnieuw gestegen. Ten opzichte van het jaar ervoor betreft het iets meer dan 40.000 stuks extra. Dat brengt het totaal op 1,06 miljoen vleeskalveren, zo blijkt...Lees verder >
Bouw Goli Flower kreeg 87 punten voor haar exterieur Fokkerij  29 nov 2019
Video: Moeder van Bouw Rocky gaf al 65.000 kg melk Na een succesvolle carrière als stiermoeder kon Henk Jan Staal de koe Bouw Goli Flower kopen. In zijn stal groeide de moeder van Bouw Rocky (v. Shamrock) uit tot een probleemloze, sterke koe en is ze de baas van het...Lees verder >
De grootste daling van het aantal dieren vond plaats in Noord-Brabant Economie  29 nov 2019
Rundveestapel is in 2019 met 3 procent gekrompen De Nederlandse rundveestapel telt dit jaar 3,8 miljoen runderen. Dat is een daling van 3 procent ten opzichte van 2018, zo blijkt uit een voorlopige analyse van het CBS op basis van de Landbouwtelling. Kwart van de...Lees verder >
Ondanks dat grasland meer wordt gemaaid, stijgt de meerjarige opbrengst nauwelijks Voeding  28 nov 2019
Productie grasland al 25 jaar op hetzelfde niveau Als gevolg van betere teelttechnieken en betere genetica is de opbrengst van mais de afgelopen 25 jaar jaarlijks met 195 kg per hectare toegenomen. In dezelfde periode van 1990-2015 was de opbrengststijging per hectare...Lees verder >
Ruitzaaien bij snijmais levert 900 kg ds per hectare extra op ten opzichte van gangbare teelt Voeding  28 nov 2019
Ruitzaai snijmais lijkt alternatief voor drijfmest in de rij...Mais die gezaaid is in ruitvorm levert een hogere opbrengst en onttrekt meer stikstof uit de bodem dan mais die is gezaaid in rijen en bemest is via drijfmesttoediening in de rij. Dat blijkt uit een vierjarige...Lees verder >
Boer Bart blikt terug op twee jaar VeeteeltGRAS-vlogs Voeding  28 nov 2019
Vlog: Enkel gras in rantsoen bij Boer Bart toch niet...Twee grasseizoenen geleden was het doel van VeeteeltGRAS-vlogger Bartele Holtrop om de koeien alleen uit gras hun melk te laten produceren. In de afgelopen twee jaar is echter gebleken dat dit niet helemaal lukt. De...Lees verder >
De initiatiefnemers van Land van Ons vinden dat herstel van biodiversiteit niet kan worden overgelaten aan boeren, natuurorganisaties en overheid Maatschappij  27 nov 2019
Burgerinitiatief wil 300.000 hectare grond kopen voor...De onlangs opgerichte coöperatie Land van Ons wil met geld van burgers Nederlandse landbouwgrond op gaan kopen. Deze grond zal worden omgevormd tot extensief beheerde landbouwgebieden waar de ontwikkeling van... 1Lees verder >
Boerenbond-tool attendeert consumenten op verschil supermarktprijs en wat de boer ontvangt Economie  27 nov 2019
Tool van Boerenbond vergelijkt prijzen supermarkt en boer...De boerenbelangenvereniging Boerenbond heeft een berekeningstool op haar website geplaatst waar de aankoopprijs van producten in de winkel vergeleken kan worden met de prijs die de boer ontvangt. ‘Boerenbond is dit...Lees verder >
Met precisievoeding kan het ruweiwitgehalte in het rantsoen volgens Schothorst Feed Research naar 145 gram per kilo Voeding  27 nov 2019
‘Eiwitgehalte rantsoen hoogproductieve koeien kan naar 15...‘Het ruweiwitgehalte in melkveerantsoenen kan redelijk eenvoudig worden verlaagd tot 150 gram per kilo droge stof zonder dat het ten koste gaat van de melkproductie. Maar dan moeten we wel gebruikmaken van alle kennis...Lees verder >
LTO stemt onder voorwaarden in met klimaatbeleid van het kabinet Maatschappij  27 nov 2019
Krappe meerderheid LTO-leden achter klimaatplan Ongeveer zes op de tien leden van LTO Nederland onderschrijven de doelen voor de reductie van broeikasgas en staan achter de nationale klimaatdoelstellingen voor de agrarische sector. Dit blijkt volgens voorzitter Marc... 1Lees verder >
Met het nieuwste melkrobottype van DeLaval wordt dagelijks de vruchtbaarheid van de koe in kaart gebracht Melkwinning  26 nov 2019
DeLaval introduceert melkrobot met tocht- en...DeLaval introduceert een nieuw model melkrobot, dat tijdens het melkproces tocht en dracht kan detecteren. De melkrobot kan in de melk progesteron analyseren, waardoor de vruchtbaarheidsstatus van elke individuele koe...Lees verder >
Melkveehouders hebben minder vertrouwen in de toekomst dan in voorgaande jaren Maatschappij  26 nov 2019
Melkveehouders hebben minder vertrouwen in onderneming...Uit de Agro Vertrouwensindex blijkt dat melkveehouders in Nederland nog niet eerder zo weinig vertrouwen hadden in hun onderneming. In totaal daalde de index dit kwartaal met 4,2 punten naar 6 punten. Hoewel de index...Lees verder >

Pagina's