Wil Meulenbroeks: ‘Teleurgesteld dat duizenden veehouders in onzekerheid blijven’


Wil Meulenbroeks: ‘Over de latente ruimtes, wat daar ook maar mee bedoeld wordt, zijn we bijzonder kritisch'
donderdag, 26 september, 2019

Wil Meulenbroeks volgde vanuit een vergaderzaaltje de overhandiging van het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek, onder leiding van oud-minister Johan Remkes.

Meulenbroeks nam er met collega’s van NMV, NAJK, Biohuis, Netwerk Grondig en NZO het 51 paginas tellende rapport door en gezamenlijk formuleerden ze als ZuivelNL een reactie voor de pers. Een persbericht dat kritisch is, maar toch wel de nodige positiviteit uitstraalt.

Wil Meulenbroeks reageert telefonisch op het rapport en het persbericht.

Wat is uw eerste reactie op het adviesrapport?

‘Ik denk dat we voorop moeten stellen dat het goed nieuws is dat alle sectoren in de maatschappij zullen moeten bijdragen aan de reductie van stikstof. Voorafgaand aan dit rapport leek het wel of alle pijlen gericht waren op de landbouw. Als ZuivelNL hebben we ons er hard voor gemaakt dat iedereen een bijdrage zou moeten leveren aan stikstofreductie, en dat zien we gelukkig terug in het rapport.’

ZuivelNL lijkt minder kritisch op het rapport dan LTO?

‘We hebben ook nog heel veel vragen, maar Remkes heeft in het rapport wel duidelijk waardering uitgesproken over de duurzaamheidsdoelen die de zuivelsector zichzelf heeft opgelegd. Deze doelen dragen positief bij aan de reductie van de ammoniakemissie. LTO is vooral erg teleurgesteld dat de commissie het niet heeft aangedurfd om een drempelwaarde in te stellen voor verwaarloosbare stikstof. Dat was voor meer dan 80 procent van de landbouwbedrijven die nu nog geen vergunning hebben een oplossing geweest. LTO kijkt naar de hele sector, ZuivelNL meer naar de melkveehouderij.’

Die drempelwaarde had onder meer een oplossing kunnen zijn voor bedrijven die nu een vergunning moeten aanvragen voor weidegang en bemesting.

‘Klopt. Remkes stelt nu voor om weidegang en bemesten zonder vergunning voorlopig te gedogen omdat het seizoen toch op zijn eind loopt. De oplossing lijkt toch moeilijker dan gedacht en de commissie heeft een advies voor zich uitgeschoven. Dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Ik vind het erg teleurstellend, omdat hierdoor voorlopig duizenden veehouders in onzekerheid blijven zitten.’

Ziet u lichtpunten in het rapport?

‘Dat er geen generieke korting op de veestapel plaatsvindt, is positief. Die gebiedsgerichte aanpak is op zich goed nieuws, maar het heeft voor de sector en vooral voor de individuele veehouder wel grote gevolgen. Daarom willen we bij dit soort processen nauw betrokken worden.’

Heeft u als belangenorganisatie wel een stem daarin? De stikstofaanpak heeft gevolgen voor heel veel sectoren?

Meulenbroek stellig: ‘Er wordt nogal wat van de sector gevraagd. Wanneer er in een gebied ruimte gecreeërd moet worden, kan dat veel impact hebben op de individuele melkveehouder en zijn gezin. Het is niet meer dan logisch dat wij daar nauw betrokken bij blijven.’

De commissie lijkt ruimte te geven voor technische innovaties om de stikstof te reduceren.

‘De huidige wetgeving remt innovatie, het is goed dat de commissie dat inziet. Nieuwe staltypen, mestbewerking, de KringloopWijzer, ze lopen allemaal tegen het gegeven aan dat het eerst wetenschappelijk bewezen moet worden en het waterdicht moet werken voordat het toegepast mag worden. Het is noodzakelijk dat er meer ruimte komt om innovaties in de praktijk te brengen.’

Hoe kijkt u aan tegen het salderen, afromen van stikstofruimte en opeisen van latente ruimtes bij stikstofemissierechten?

‘Over de latente ruimtes, wat daar ook maar mee bedoeld wordt, zijn we bijzonder kritisch. We zullen erop toezien dat bedrijfsmiddelen zoals vergunningen niet worden ontnomen. Het is nog afwachten dus hoe de minister dit gaat oppakken, maar ik ben hier niet gerust op.’

De commissie komt pas met een advies voor de lange termijn volgend jaar, terwijl de kortetermijnadviezen nog niet eens duidelijk zijn.

‘We wisten dat die knip er zou zijn, eerst een advies voor de korte termijn, later voor de lange termijn. We hadden wel gehoopt dat de adviezen voor de korte termijn concreter waren, want de acute problemen zijn eigenlijk nog niet opgelost. Pas nadat de regering en het kabinet de adviezen omgezet hebben in besluiten, kunnen we aan de slag. Daar kan nog wel wat tijd overheen gaan.’

Hoe denkt u dat de politiek zal reageren op het advies?

‘Ik denk dat de verdeeldheid in dit kabinet niet eerder zo groot was dan over dit onderwerp. Je merkt dat er al flinke piketpalen zijn geslagen voorafgaand aan het rapport. Tjeerd de Groot gooide een steen in de vijver door te roepen dat de veehouderijsector moest halveren, en het was bijzonder om te zien dat elke partij wel vond dat ze daarop moest reageren. De tegenstellingen zijn bijzonder groot. Hoe het spel komende periode gaat lopen, is enorm spannend. Maar we zijn er alert op om oplossingen te zoeken en te vinden voor de sector.’Wil Meulenbroeks: ‘Over de latente ruimtes, wat daar ook maar mee bedoeld wordt, zijn we bijzonder kritisch'
donderdag, 26 september, 2019

Wil Meulenbroeks volgde vanuit een vergaderzaaltje de overhandiging van het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek, onder leiding van oud-minister Johan Remkes.

Meulenbroeks nam er met collega’s van NMV, NAJK, Biohuis, Netwerk Grondig en NZO het 51 paginas tellende rapport door en gezamenlijk formuleerden ze als ZuivelNL een reactie voor de pers. Een persbericht dat kritisch is, maar toch wel de nodige positiviteit uitstraalt.

Wil Meulenbroeks reageert telefonisch op het rapport en het persbericht.

Wat is uw eerste reactie op het adviesrapport?

‘Ik denk dat we voorop moeten stellen dat het goed nieuws is dat alle sectoren in de maatschappij zullen moeten bijdragen aan de reductie van stikstof. Voorafgaand aan dit rapport leek het wel of alle pijlen gericht waren op de landbouw. Als ZuivelNL hebben we ons er hard voor gemaakt dat iedereen een bijdrage zou moeten leveren aan stikstofreductie, en dat zien we gelukkig terug in het rapport.’

ZuivelNL lijkt minder kritisch op het rapport dan LTO?

‘We hebben ook nog heel veel vragen, maar Remkes heeft in het rapport wel duidelijk waardering uitgesproken over de duurzaamheidsdoelen die de zuivelsector zichzelf heeft opgelegd. Deze doelen dragen positief bij aan de reductie van de ammoniakemissie. LTO is vooral erg teleurgesteld dat de commissie het niet heeft aangedurfd om een drempelwaarde in te stellen voor verwaarloosbare stikstof. Dat was voor meer dan 80 procent van de landbouwbedrijven die nu nog geen vergunning hebben een oplossing geweest. LTO kijkt naar de hele sector, ZuivelNL meer naar de melkveehouderij.’

Die drempelwaarde had onder meer een oplossing kunnen zijn voor bedrijven die nu een vergunning moeten aanvragen voor weidegang en bemesting.

‘Klopt. Remkes stelt nu voor om weidegang en bemesten zonder vergunning voorlopig te gedogen omdat het seizoen toch op zijn eind loopt. De oplossing lijkt toch moeilijker dan gedacht en de commissie heeft een advies voor zich uitgeschoven. Dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Ik vind het erg teleurstellend, omdat hierdoor voorlopig duizenden veehouders in onzekerheid blijven zitten.’

Ziet u lichtpunten in het rapport?

‘Dat er geen generieke korting op de veestapel plaatsvindt, is positief. Die gebiedsgerichte aanpak is op zich goed nieuws, maar het heeft voor de sector en vooral voor de individuele veehouder wel grote gevolgen. Daarom willen we bij dit soort processen nauw betrokken worden.’

Heeft u als belangenorganisatie wel een stem daarin? De stikstofaanpak heeft gevolgen voor heel veel sectoren?

Meulenbroek stellig: ‘Er wordt nogal wat van de sector gevraagd. Wanneer er in een gebied ruimte gecreeërd moet worden, kan dat veel impact hebben op de individuele melkveehouder en zijn gezin. Het is niet meer dan logisch dat wij daar nauw betrokken bij blijven.’

De commissie lijkt ruimte te geven voor technische innovaties om de stikstof te reduceren.

‘De huidige wetgeving remt innovatie, het is goed dat de commissie dat inziet. Nieuwe staltypen, mestbewerking, de KringloopWijzer, ze lopen allemaal tegen het gegeven aan dat het eerst wetenschappelijk bewezen moet worden en het waterdicht moet werken voordat het toegepast mag worden. Het is noodzakelijk dat er meer ruimte komt om innovaties in de praktijk te brengen.’

Hoe kijkt u aan tegen het salderen, afromen van stikstofruimte en opeisen van latente ruimtes bij stikstofemissierechten?

‘Over de latente ruimtes, wat daar ook maar mee bedoeld wordt, zijn we bijzonder kritisch. We zullen erop toezien dat bedrijfsmiddelen zoals vergunningen niet worden ontnomen. Het is nog afwachten dus hoe de minister dit gaat oppakken, maar ik ben hier niet gerust op.’

De commissie komt pas met een advies voor de lange termijn volgend jaar, terwijl de kortetermijnadviezen nog niet eens duidelijk zijn.

‘We wisten dat die knip er zou zijn, eerst een advies voor de korte termijn, later voor de lange termijn. We hadden wel gehoopt dat de adviezen voor de korte termijn concreter waren, want de acute problemen zijn eigenlijk nog niet opgelost. Pas nadat de regering en het kabinet de adviezen omgezet hebben in besluiten, kunnen we aan de slag. Daar kan nog wel wat tijd overheen gaan.’

Hoe denkt u dat de politiek zal reageren op het advies?

‘Ik denk dat de verdeeldheid in dit kabinet niet eerder zo groot was dan over dit onderwerp. Je merkt dat er al flinke piketpalen zijn geslagen voorafgaand aan het rapport. Tjeerd de Groot gooide een steen in de vijver door te roepen dat de veehouderijsector moest halveren, en het was bijzonder om te zien dat elke partij wel vond dat ze daarop moest reageren. De tegenstellingen zijn bijzonder groot. Hoe het spel komende periode gaat lopen, is enorm spannend. Maar we zijn er alert op om oplossingen te zoeken en te vinden voor de sector.’Reacties

We zitten als boeren momenteel veel in het verdom hoekje. Maar kunnen we de onzekerheid ook weg nemen door zelf meteen initiatief te komen? De invloed van de kunstmest is enorm. Stel we benaderen het op een andere manier. De VBBM heeft afgelopen winter bij 150 boeren mestmonsters genomen en laten onderzoeken. Daar zit een enorme data bank. Als we de beste 10 % vergelijken met de slechtste 10%. Wat kunnen we daar van leren, kan ons dat op ideeen brengen hoe nu verder. Wat gebeurt er als we helemaal stoppen met kunstmest N bijv. MInder gas( CO2), minder transport kilometers( diesel , CO2) aanwenden?? Is de keuze van een andere soort kunstmest beter of zijn er alternatieven etc. Henk

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.