West-Vlaanderen neemt maatregelen door aanhoudende droogte


Restricties op waterverbruik door landbouw in West-Vlaanderen
vrijdag, 16 juni, 2017

In een groot deel van de provincie West-Vlaanderen mag er geen oppervlaktewater meer opgepompt worden voor het beregenen van gewassen. Dat kondigt de West-Vlaamse povinciegouverneur Carl Decaluwé aan naar aanleiding van de aanhoudende droogte.

Het watercaptatieverbod geldt voor vier polders in de provincie West-Vlaanderen, allemaal gelegen in het IJzerbekken. Ook voor de rest van de provincie roept de gouverneur op om spaarzaam te zijn met water. Het resterende oppervlaktewater wordt gereserveerd voor drinkwaterproductie en voor het laven van de veestapel. 

Minstens 14 dagen

De West-Vlaamse gouverneur beperkt het waterverbruik vooral in het IJzerbekken. Het uitzonderlijk lage waterpeil en de drooglegging van beken zetten een rem op de watercaptatie voor beregening, beschadigen oevers van waterlopen en bedreigen de drinkwatervoorziening voor mens en dier. Op de oevers is verzilting mogelijk, waardoor het probleem structureel kan worden.

Ook drinkwatermaatschappijen noemen de droogte in Vlaanderen uitzonderlijk en doen een oproep om zuinig om te gaan met water. Het verbod op beregenen geldt al zeker voor 14 dagen. Ook in Frankrijk zijn al problemen met watervoorraden gemeld. 


0 reacties

Restricties op waterverbruik door landbouw in West-Vlaanderen
vrijdag, 16 juni, 2017

In een groot deel van de provincie West-Vlaanderen mag er geen oppervlaktewater meer opgepompt worden voor het beregenen van gewassen. Dat kondigt de West-Vlaamse povinciegouverneur Carl Decaluwé aan naar aanleiding van de aanhoudende droogte.

Het watercaptatieverbod geldt voor vier polders in de provincie West-Vlaanderen, allemaal gelegen in het IJzerbekken. Ook voor de rest van de provincie roept de gouverneur op om spaarzaam te zijn met water. Het resterende oppervlaktewater wordt gereserveerd voor drinkwaterproductie en voor het laven van de veestapel. 

Minstens 14 dagen

De West-Vlaamse gouverneur beperkt het waterverbruik vooral in het IJzerbekken. Het uitzonderlijk lage waterpeil en de drooglegging van beken zetten een rem op de watercaptatie voor beregening, beschadigen oevers van waterlopen en bedreigen de drinkwatervoorziening voor mens en dier. Op de oevers is verzilting mogelijk, waardoor het probleem structureel kan worden.

Ook drinkwatermaatschappijen noemen de droogte in Vlaanderen uitzonderlijk en doen een oproep om zuinig om te gaan met water. Het verbod op beregenen geldt al zeker voor 14 dagen. Ook in Frankrijk zijn al problemen met watervoorraden gemeld. 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.