Wageningen: sanering onvoldoende voor natuurherstel


Alleen het vrijwillig saneren van veebedrijven zorgt niet voor voldoende herstel van kwetsbare natuurgebieden
maandag, 14 oktober, 2019

Lokale maatregelen in en om Natura 2000-gebieden zoals het vrijwillig saneren van veebedrijven leidt niet tot voldoende natuurherstel. Dat blijkt uit een studie van Wageningen Environmental Research in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WWF).

Een gebiedsgerichte, lokale aanpak is wel voorgesteld in de Kabinetsbrief Stikstof naar aanleiding van het eerdere advies van commissie-Remkes. Volgens de studie wordt een groot deel van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden echter veroorzaakt door bronnen buiten de provincie, waar een lokale aanpak geen invloed op heeft.

Enorme inspanningen hele sector nodig

Volgens Wageningen moeten alle emissiebronnen zoals verkeer, industrie en het buitenland een bijdrage leveren aan de forse reductie van de stikstofdepositie.

Van de landbouw is als grootste bron van de stikstofdepositie (40 procent) ook een wezenlijke bijdrage aan de reductie nodig. Volgens het onderzoek zijn hiervoor echter enorme inspanningen nodig. Alleen het vrijwillig saneren van veehouderijen nabij Natura 2000-gebieden is niet voldoende. Ook forse investeringen in milieutechnieken zijn noodzakelijk, net als dat de landbouw transformeert naar een extensievere veehouderij met reductie van de veestapel.

75 procent melkveehouders moet investeren

Volgens de studie is het mogelijk om de ammoniakemissie uit stallen met 50 procent te reduceren door milieutechnische verbeteringen. Hiervoor moet echter wel 75 procent van de melkveehouders forse investeringen doen en dat terwijl de effectiviteit van de maatregelen niet altijd duidelijk is.

WWF stelt voor om bufferzones rond Natura 2000-gebieden in te stellen, waarbij wordt overgegaan naar natuurinclusieve landbouw. Een extensief, grondgebonden landbouwsysteem dus met lokale kringlopen en met minder externe input zoals krachtvoer en kunstmest.

Middelen beschikbaar stellen

Het onderzoek geeft volgens WWF een duidelijk invulling aan wat er in de landbouw nodig is voor het beoogde herstel van de natuur. De overheid moet volgens de organisatie nu de benodigde middelen beschikbaar stellen, zodat boeren die omslag kunnen maken en toch ook nog een goede boterham kunnen verdienen.

Klik hier om het hele rapport te lezen


0 reacties

Alleen het vrijwillig saneren van veebedrijven zorgt niet voor voldoende herstel van kwetsbare natuurgebieden
maandag, 14 oktober, 2019

Lokale maatregelen in en om Natura 2000-gebieden zoals het vrijwillig saneren van veebedrijven leidt niet tot voldoende natuurherstel. Dat blijkt uit een studie van Wageningen Environmental Research in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WWF).

Een gebiedsgerichte, lokale aanpak is wel voorgesteld in de Kabinetsbrief Stikstof naar aanleiding van het eerdere advies van commissie-Remkes. Volgens de studie wordt een groot deel van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden echter veroorzaakt door bronnen buiten de provincie, waar een lokale aanpak geen invloed op heeft.

Enorme inspanningen hele sector nodig

Volgens Wageningen moeten alle emissiebronnen zoals verkeer, industrie en het buitenland een bijdrage leveren aan de forse reductie van de stikstofdepositie.

Van de landbouw is als grootste bron van de stikstofdepositie (40 procent) ook een wezenlijke bijdrage aan de reductie nodig. Volgens het onderzoek zijn hiervoor echter enorme inspanningen nodig. Alleen het vrijwillig saneren van veehouderijen nabij Natura 2000-gebieden is niet voldoende. Ook forse investeringen in milieutechnieken zijn noodzakelijk, net als dat de landbouw transformeert naar een extensievere veehouderij met reductie van de veestapel.

75 procent melkveehouders moet investeren

Volgens de studie is het mogelijk om de ammoniakemissie uit stallen met 50 procent te reduceren door milieutechnische verbeteringen. Hiervoor moet echter wel 75 procent van de melkveehouders forse investeringen doen en dat terwijl de effectiviteit van de maatregelen niet altijd duidelijk is.

WWF stelt voor om bufferzones rond Natura 2000-gebieden in te stellen, waarbij wordt overgegaan naar natuurinclusieve landbouw. Een extensief, grondgebonden landbouwsysteem dus met lokale kringlopen en met minder externe input zoals krachtvoer en kunstmest.

Middelen beschikbaar stellen

Het onderzoek geeft volgens WWF een duidelijk invulling aan wat er in de landbouw nodig is voor het beoogde herstel van de natuur. De overheid moet volgens de organisatie nu de benodigde middelen beschikbaar stellen, zodat boeren die omslag kunnen maken en toch ook nog een goede boterham kunnen verdienen.

Klik hier om het hele rapport te lezen

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.