Veehouders roepen via WhatsApp op tot boycot eiwitmaatregel


De eiwitmaatregel grijpt ver en negatief in de dagelijkse bedrijfsvoering in
donderdag, 2 juli, 2020

In diverse appgroepen circuleert een oproep om deelname aan de eiwitmaatregel die landbouwminister Carola Schouten oplegt, collectief te weigeren.

‘Ik ben de kwaadheid voorbij dat LNV gaat bepalen hoe wij onze koeien moeten voeren. Laten we het naar elkaar uitspreken dat we als melkveehouderijsector niet gaan meewerken aan deze regeling’, zo klinkt het.

Ministerie zit op de stoel van de boer

Initiatiefnemer is Hilco Eikelenboom, melkveehouder in Rijnsaterwoude. ‘Ik ben het meest boos dat LNV op de stoel van de boer gaat zitten en bepaalt hoe wij onze koeien moeten voeren. Dat gaat echt te ver. Deze plannen gaan ten koste van de gezondheid van onze koeien. Dat kunnen we toch echt niet laten gebeuren.’

Negatief ingrijpen op bedrijfsvoering

Eikelenboom wil met zijn oproep zoveel mogelijk veehouders bereiken om via een gezamenlijk standpunt de minister duidelijk te maken dat de eiwitmaatregel te ver en negatief ingrijpt in de dagelijkse bedrijfsvoering. ‘De maatregel heeft vergaande gevolgen voor elke boer, van biologisch tot boeren met een intensieve bedrijfsvoering.  Daarnaast is het twijfelachtig of de maatregel daadwerkelijk stikstofreductie oplevert, terwijl het de boeren wel geld kost.’ De melkveehouder heeft zich geërgerd aan de houding van de minister. ‘Ze verschuilt zich achter juristen. Ze zou juist draagvlak moeten zoeken voor haar beleid.’

Hakken in het zand

Eikelenboom hoopt dat zijn oproep door zoveel mogelijk boeren wordt gedeeld. ‘Het lijkt wel of we de saamhorigheid van de massale demonstratie op 1 oktober zijn vergeten. De minister zette deze week haar hakken in het zand door een alternatief plan af te serveren. Als we gezamenlijk zeggen dat we hier niet aan mee doen, staan we lijnrecht tegenover haar. Dat moet toch een krachtig signaal zijn dat deze bizarre regel van tafel moet of dat ze in elk geval stappen maakt om opnieuw in overleg te gaan.’


2 reacties

De eiwitmaatregel grijpt ver en negatief in de dagelijkse bedrijfsvoering in
donderdag, 2 juli, 2020

In diverse appgroepen circuleert een oproep om deelname aan de eiwitmaatregel die landbouwminister Carola Schouten oplegt, collectief te weigeren.

‘Ik ben de kwaadheid voorbij dat LNV gaat bepalen hoe wij onze koeien moeten voeren. Laten we het naar elkaar uitspreken dat we als melkveehouderijsector niet gaan meewerken aan deze regeling’, zo klinkt het.

Ministerie zit op de stoel van de boer

Initiatiefnemer is Hilco Eikelenboom, melkveehouder in Rijnsaterwoude. ‘Ik ben het meest boos dat LNV op de stoel van de boer gaat zitten en bepaalt hoe wij onze koeien moeten voeren. Dat gaat echt te ver. Deze plannen gaan ten koste van de gezondheid van onze koeien. Dat kunnen we toch echt niet laten gebeuren.’

Negatief ingrijpen op bedrijfsvoering

Eikelenboom wil met zijn oproep zoveel mogelijk veehouders bereiken om via een gezamenlijk standpunt de minister duidelijk te maken dat de eiwitmaatregel te ver en negatief ingrijpt in de dagelijkse bedrijfsvoering. ‘De maatregel heeft vergaande gevolgen voor elke boer, van biologisch tot boeren met een intensieve bedrijfsvoering.  Daarnaast is het twijfelachtig of de maatregel daadwerkelijk stikstofreductie oplevert, terwijl het de boeren wel geld kost.’ De melkveehouder heeft zich geërgerd aan de houding van de minister. ‘Ze verschuilt zich achter juristen. Ze zou juist draagvlak moeten zoeken voor haar beleid.’

Hakken in het zand

Eikelenboom hoopt dat zijn oproep door zoveel mogelijk boeren wordt gedeeld. ‘Het lijkt wel of we de saamhorigheid van de massale demonstratie op 1 oktober zijn vergeten. De minister zette deze week haar hakken in het zand door een alternatief plan af te serveren. Als we gezamenlijk zeggen dat we hier niet aan mee doen, staan we lijnrecht tegenover haar. Dat moet toch een krachtig signaal zijn dat deze bizarre regel van tafel moet of dat ze in elk geval stappen maakt om opnieuw in overleg te gaan.’

2 reacties


Reacties

Hilco, Als je de kalveren vanaf 3 maanden op etgroen weidt, krijgen ze toch voldoende eiwit binnen? Als oudmelkte koeien weiden, geen mais op stal krijgen en 2 kg lokbrok in de melkstal, is toch ook geen probleem? We moeten ervoor waken dat de maatschappij gaat denken dat onze koeien verslaafd zijn aan soja, en daarvoor de regenwouden gekapt worden. de maatschhappij moet blij zijn dat we de soja-resten willen voeren aan het vee1

Johan , er zijn genoeg alternatieven aangedragen om het anders te doen. Deze regel gaat voor 50 % van de boeren een probleem geven. Denk aan de zuidelijke provincies. Er zullen periodes in het jaar zijn dat we dit op kunnen lossen op de manier zoals jij aangaf maar meest van tijd niet. Het lijkt erop dat de enige manier is om deze onzin af te serveren door het gewoon met z'n allen niet er aan deel te nemen. Hilco, ik ben voor

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.