Tweede Kamer stemt in grote lijnen in met stikstofplannen


De Tweede Kamer wil provincies de regie geven in de uitvoering van het stikstofbeleid
dinsdag, 28 juni, 2022

De Tweede Kamer heeft vanmiddag in grote lijnen ingestemd met de stikstofplannen van minister Van der Wal.

Een hoofdelijke stemming over een motie van Caroline van der Plas van de BBB en Derk Jan Eppink van JA21 over het vergaand aanpassen van het stikstofbeleid haalde geen meerderheid. Ook een motie van Wybren van Haga, Caroline van der Plas en Derk Jan Eppink over het afkeuren van het tot nu toe gevoerde stikstofbeleid haalde het niet. Dat gold eveneens voor een motie van de PVV waarin het vertrouwen in het kabinet wordt opgezegd.

Meer ruimte voor innovatie

De Tweede Kamer wil op een aantal punten wel aanpassingen. Zo was er brede steun voor een motie waarin de minister wordt verzocht om met de sector te kijken naar de kansen voor innovaties. Daarbij zal ze zo snel mogelijk moeten komen met een compleet instrumentarium voor alternatieven voor het uitkopen van boeren zoals managementmaatregelen, technische innovaties en een verplaatsingsregeling. Ook wil de Tweede Kamer dat concreet wordt gemaakt dat andere sectoren in gelijke mate als de landbouw bijdragen aan de stikstofreductie. De regering wordt bovendien verzocht om een plan van aanpak te presenteren voor een landelijk dekkend meetsysteem voor de emissie en depositie van ammoniak en NOx.

Regie bij provincies

Ook wil de Tweede Kamer dat de provincies meer invloed krijgen over het stikstofbeleid. Zo werd een motie aangenomen van Derk Boswijk (CDA), Thom van Campen (VVD) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) waarin de regering wordt verzocht om provincies de regie te laten nemen over de uitvoering. Daarbij zouden provincies ook moeten kunnen bepalen hoe het beschikbare budget wordt ingezet voor investeringen in innovatie, verplaatsen van bedrijven en opkoop, mits de optelsom van de plannen van alle provincies maar leidt tot 50 procent emissiereductie in 2030.

Sociaaleconomische analyse verplicht

Ook wil een Kamermeerderheid op initiatief van Derk Boswijk en Marieke Koekkoek (Volt) dat er in de gebiedsplannen meer aandacht komt voor de lastige positie van boeren. Zo zou een sociaaleconomische analyse een verplicht onderdeel moeten worden van gebiedsplannen. Daarnaast zou er een duidelijk aanspreekpunt moeten komen voor boeren.

Brief over perspectief

Aangenomen werd ook een motie waarin de regering wordt verzocht om nog voor Prinsjesdag een brief te sturen met daarin alle politieke keuzes voor de toekomst van de Nederlandse landbouw en wat daarin het toekomstperspectief is van boeren. Daarbij wordt de regering ook opgeroepen om voorbeelden van toekomstbestendige bedrijfsplannen uit te werken.

Voorrang voor PAS-melders

Roelof Bisschop van de SGP kreeg steun voor zijn motie waarin de regering wordt verzocht om het legalisatieprogramma voor PAS-knelgevallen met voorrang uit te voeren. Ook steun was er voor zijn motie om ruimte te geven aan vernieuwende initiatieven van boeren zoals dat van de Stikstofcoöperatie Nieuwkoopse Plassen.

KDW’s niet uit de wet

Een motie van Caroline van der Plas van BBB en Derk Jan Eppink van JA21 om in Brussel gesprekken te starten over herijking van het Natura 2000-beleleid werd verworpen, net als moties van deze zelfde Kamerleden om de resultaatverplichting voor de KDW’s uit de wet te halen en de gevolgen van het verdwijnen van duizenden boerenbedrijven in kaart te brengen.

 


0 reacties

De Tweede Kamer wil provincies de regie geven in de uitvoering van het stikstofbeleid
dinsdag, 28 juni, 2022

De Tweede Kamer heeft vanmiddag in grote lijnen ingestemd met de stikstofplannen van minister Van der Wal.

Een hoofdelijke stemming over een motie van Caroline van der Plas van de BBB en Derk Jan Eppink van JA21 over het vergaand aanpassen van het stikstofbeleid haalde geen meerderheid. Ook een motie van Wybren van Haga, Caroline van der Plas en Derk Jan Eppink over het afkeuren van het tot nu toe gevoerde stikstofbeleid haalde het niet. Dat gold eveneens voor een motie van de PVV waarin het vertrouwen in het kabinet wordt opgezegd.

Meer ruimte voor innovatie

De Tweede Kamer wil op een aantal punten wel aanpassingen. Zo was er brede steun voor een motie waarin de minister wordt verzocht om met de sector te kijken naar de kansen voor innovaties. Daarbij zal ze zo snel mogelijk moeten komen met een compleet instrumentarium voor alternatieven voor het uitkopen van boeren zoals managementmaatregelen, technische innovaties en een verplaatsingsregeling. Ook wil de Tweede Kamer dat concreet wordt gemaakt dat andere sectoren in gelijke mate als de landbouw bijdragen aan de stikstofreductie. De regering wordt bovendien verzocht om een plan van aanpak te presenteren voor een landelijk dekkend meetsysteem voor de emissie en depositie van ammoniak en NOx.

Regie bij provincies

Ook wil de Tweede Kamer dat de provincies meer invloed krijgen over het stikstofbeleid. Zo werd een motie aangenomen van Derk Boswijk (CDA), Thom van Campen (VVD) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) waarin de regering wordt verzocht om provincies de regie te laten nemen over de uitvoering. Daarbij zouden provincies ook moeten kunnen bepalen hoe het beschikbare budget wordt ingezet voor investeringen in innovatie, verplaatsen van bedrijven en opkoop, mits de optelsom van de plannen van alle provincies maar leidt tot 50 procent emissiereductie in 2030.

Sociaaleconomische analyse verplicht

Ook wil een Kamermeerderheid op initiatief van Derk Boswijk en Marieke Koekkoek (Volt) dat er in de gebiedsplannen meer aandacht komt voor de lastige positie van boeren. Zo zou een sociaaleconomische analyse een verplicht onderdeel moeten worden van gebiedsplannen. Daarnaast zou er een duidelijk aanspreekpunt moeten komen voor boeren.

Brief over perspectief

Aangenomen werd ook een motie waarin de regering wordt verzocht om nog voor Prinsjesdag een brief te sturen met daarin alle politieke keuzes voor de toekomst van de Nederlandse landbouw en wat daarin het toekomstperspectief is van boeren. Daarbij wordt de regering ook opgeroepen om voorbeelden van toekomstbestendige bedrijfsplannen uit te werken.

Voorrang voor PAS-melders

Roelof Bisschop van de SGP kreeg steun voor zijn motie waarin de regering wordt verzocht om het legalisatieprogramma voor PAS-knelgevallen met voorrang uit te voeren. Ook steun was er voor zijn motie om ruimte te geven aan vernieuwende initiatieven van boeren zoals dat van de Stikstofcoöperatie Nieuwkoopse Plassen.

KDW’s niet uit de wet

Een motie van Caroline van der Plas van BBB en Derk Jan Eppink van JA21 om in Brussel gesprekken te starten over herijking van het Natura 2000-beleleid werd verworpen, net als moties van deze zelfde Kamerleden om de resultaatverplichting voor de KDW’s uit de wet te halen en de gevolgen van het verdwijnen van duizenden boerenbedrijven in kaart te brengen.

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.