Sector presenteert alternatief actieprogramma nitraat


Naast een twee-sporenbenadering willen de sectorpartijen ook een alternatief voor de generieke regels bieden
donderdag, 11 november, 2021

LTO, NAJK, NAV, POV, BO Akkerbouw, NZO, Rabobank en Cumela werken gezamenlijk aan een alternatief plan voor het voorgestelde ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN), dat onder andere nodig is voor behoud van de derogatie.

Volgens de partijen is het huidige voorstel voor APN onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar. Kort samengevat stelt het ministerie van LNV met haar ontwerp 7e APN algemeen geldende maatregelen voor, voor alle grondsoorten, alle teelten en alle ondernemers. De sectorpartijen pleiten voor een twee-sporenbenadering waarbij de ondernemer kan kiezen voor een maatwerkaanpak of  algemeen geldende regels.

Regionale aanpak

De basis voor deze maatwerkbenadering is dat de meest effectieve maatregelen op de meest zinnige plek horen, in plaats van regels die overal gelijk zijn. Dat betekent volgens de belangenbehartigers een meer regionale aanpak. De focus moet volgens hen liggen op de inzet van effectieve maatregelen ter verbetering van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, op de plekken waar dat daadwerkelijk nodig is.

Generieke regels bijstellen

De organisaties willen ook alternatieven bieden voor de voorgestelde generieke regels, waaronder de voorgestelde inzaai van een vanggewas voor 1 oktober op alle zand- en lössgronden, de bouwplanvoorschriften, het verplicht aandeel rustgewas voor graasdierbedrijven en de algehele verbreding van bufferstroken.

Tijdsdruk is hoog

De maatwerkaanpak is een heel andere insteek dan die van het ministerie van LNV en vraagt op dit moment om het nodige overleg en verdere uitwerking, stellen de partijen. Nederland moet voor 1 december een voorstel doen aan Brussel. Men verwacht de komende twee weken helderheid te krijgen van de minister over een aangepast ontwerp 7e ANP.
 


0 reacties

Naast een twee-sporenbenadering willen de sectorpartijen ook een alternatief voor de generieke regels bieden
donderdag, 11 november, 2021

LTO, NAJK, NAV, POV, BO Akkerbouw, NZO, Rabobank en Cumela werken gezamenlijk aan een alternatief plan voor het voorgestelde ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN), dat onder andere nodig is voor behoud van de derogatie.

Volgens de partijen is het huidige voorstel voor APN onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar. Kort samengevat stelt het ministerie van LNV met haar ontwerp 7e APN algemeen geldende maatregelen voor, voor alle grondsoorten, alle teelten en alle ondernemers. De sectorpartijen pleiten voor een twee-sporenbenadering waarbij de ondernemer kan kiezen voor een maatwerkaanpak of  algemeen geldende regels.

Regionale aanpak

De basis voor deze maatwerkbenadering is dat de meest effectieve maatregelen op de meest zinnige plek horen, in plaats van regels die overal gelijk zijn. Dat betekent volgens de belangenbehartigers een meer regionale aanpak. De focus moet volgens hen liggen op de inzet van effectieve maatregelen ter verbetering van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, op de plekken waar dat daadwerkelijk nodig is.

Generieke regels bijstellen

De organisaties willen ook alternatieven bieden voor de voorgestelde generieke regels, waaronder de voorgestelde inzaai van een vanggewas voor 1 oktober op alle zand- en lössgronden, de bouwplanvoorschriften, het verplicht aandeel rustgewas voor graasdierbedrijven en de algehele verbreding van bufferstroken.

Tijdsdruk is hoog

De maatwerkaanpak is een heel andere insteek dan die van het ministerie van LNV en vraagt op dit moment om het nodige overleg en verdere uitwerking, stellen de partijen. Nederland moet voor 1 december een voorstel doen aan Brussel. Men verwacht de komende twee weken helderheid te krijgen van de minister over een aangepast ontwerp 7e ANP.
 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.