Onderzoek naar onderbouwing Nederlands ammoniakbeleid


Effect van het emissiearm aanwenden van mest ter discussie
donderdag, 4 juni, 2015

De Nationale Ombudsman is een onderzoek gestart naar de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid. Aanleiding voor het onderzoek is de klacht die de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) hierover heeft ingediend bij de Ombudsman.

De VBBM betwist het nut dat door wetenschap en overheid wordt toegeschreven aan emissiearme aanwending van mest. Ook denkt de VBBM dat de emissiefactor die wordt toegeschreven aan bovengronds aanwenden van mest te hoog is gesteld. Het besluit van de Nationale Ombudsman tot een onderzoek is een belangrijke doorbraak voor erkenning van de vragen van de VBBM, die kringloopboeren en pleitbezorgers van het bovengronds aanwenden van mest verenigt.

Rekenmodellen Toetsen

Met deze klacht wil VBBM onder meer dat de gebruikte rekenmodellen voor het ammoniakbeleid getoetst worden aan actuele en representatieve emissiemetingen, waarbij ook veranderde omstandigheden in het bedrijfsmanagement worden meegenomen. Op basis van wetenschappelijke inzichten stelt VBBM dat na 1997 geen effect van het emissiearm bemesten is terug te vinden in gemeten ammoniakconcentratie, alleen in het rekenmodel.
Met de erkenning van de klacht door De Ombudsman hoopt VBBM dat de balans van het ammoniakbeleid nu wordt opgemaakt.


0 reacties

Effect van het emissiearm aanwenden van mest ter discussie
donderdag, 4 juni, 2015

De Nationale Ombudsman is een onderzoek gestart naar de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid. Aanleiding voor het onderzoek is de klacht die de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) hierover heeft ingediend bij de Ombudsman.

De VBBM betwist het nut dat door wetenschap en overheid wordt toegeschreven aan emissiearme aanwending van mest. Ook denkt de VBBM dat de emissiefactor die wordt toegeschreven aan bovengronds aanwenden van mest te hoog is gesteld. Het besluit van de Nationale Ombudsman tot een onderzoek is een belangrijke doorbraak voor erkenning van de vragen van de VBBM, die kringloopboeren en pleitbezorgers van het bovengronds aanwenden van mest verenigt.

Rekenmodellen Toetsen

Met deze klacht wil VBBM onder meer dat de gebruikte rekenmodellen voor het ammoniakbeleid getoetst worden aan actuele en representatieve emissiemetingen, waarbij ook veranderde omstandigheden in het bedrijfsmanagement worden meegenomen. Op basis van wetenschappelijke inzichten stelt VBBM dat na 1997 geen effect van het emissiearm bemesten is terug te vinden in gemeten ammoniakconcentratie, alleen in het rekenmodel.
Met de erkenning van de klacht door De Ombudsman hoopt VBBM dat de balans van het ammoniakbeleid nu wordt opgemaakt.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.