Nieuwe handvatten om ammoniakuitstoot verder te verlagen


Door rekening te houden met weersomstandigheden bij mestaanwending is de ammoniakuitstoot te verlagen
maandag, 22 juni, 2015

‘Veehouders krijgen meer instrumenten in handen om zo min mogelijk stikstof van hun bedrijf verloren te laten gaan’, stelt Lubbert van Dellen, secretaris van het Mesdag-fonds, naar aanleiding van nieuwe onderzoeksresultaten.

Bij metingen van emissiewaarden van ammoniak bij mesttoediening blijken veel verschillen te bestaan. Deze verschillen komen deels door meetfouten, zo blijkt uit een van de deelonderzoeken waarvoor Mesdag-fonds, Productschap Zuivel en en het ministerie van Economische zaken begin 2014 opdracht gaven.

Gunstige weersomstandigheden

Voor een groot deel zijn de emissieverschillen te verklaren door variatie in omstandigheden tijdens het aanwenden van de mest. Door gebruik te maken van die omstandigheden hebben veehouders meer grip op de ammoniakuitstoot en daarmee op hun stikstofverliezen. ‘Het uitrijden bij koel, vochtig weer met weinig zonnestraling geeft een lagere uitstoot’, citeert Van Dellen uit de onderzoeksresultaten. Ook het gecombineerd aanwenden van mest en water geeft een reductie in emissie. En uitrijden op gras van 8 tot 10 cm geeft minder emissie dan uitrijden op pas gemaaid grasland.

Geen stikstof verloren laten gaan

Of de onderzoeksresultaten ook zullen leiden tot nieuwe wetgeving is nu nog onduidelijk. Van Dellen ziet daarvoor wel mogelijkheden, bijvoorbeeld in het moment van aanwenden. ‘Bij het aanwenden van mest in maart zullen gemiddeld genomen de omstandigheden gunstiger zijn om ammoniakemissie te verlagen dan in mei.’ Maar het belangrijkst vindt hij het dat veehouders met deze maatregelen geen stikstof van hun bedrijf verloren laten gaan.


0 reacties

Door rekening te houden met weersomstandigheden bij mestaanwending is de ammoniakuitstoot te verlagen
maandag, 22 juni, 2015

‘Veehouders krijgen meer instrumenten in handen om zo min mogelijk stikstof van hun bedrijf verloren te laten gaan’, stelt Lubbert van Dellen, secretaris van het Mesdag-fonds, naar aanleiding van nieuwe onderzoeksresultaten.

Bij metingen van emissiewaarden van ammoniak bij mesttoediening blijken veel verschillen te bestaan. Deze verschillen komen deels door meetfouten, zo blijkt uit een van de deelonderzoeken waarvoor Mesdag-fonds, Productschap Zuivel en en het ministerie van Economische zaken begin 2014 opdracht gaven.

Gunstige weersomstandigheden

Voor een groot deel zijn de emissieverschillen te verklaren door variatie in omstandigheden tijdens het aanwenden van de mest. Door gebruik te maken van die omstandigheden hebben veehouders meer grip op de ammoniakuitstoot en daarmee op hun stikstofverliezen. ‘Het uitrijden bij koel, vochtig weer met weinig zonnestraling geeft een lagere uitstoot’, citeert Van Dellen uit de onderzoeksresultaten. Ook het gecombineerd aanwenden van mest en water geeft een reductie in emissie. En uitrijden op gras van 8 tot 10 cm geeft minder emissie dan uitrijden op pas gemaaid grasland.

Geen stikstof verloren laten gaan

Of de onderzoeksresultaten ook zullen leiden tot nieuwe wetgeving is nu nog onduidelijk. Van Dellen ziet daarvoor wel mogelijkheden, bijvoorbeeld in het moment van aanwenden. ‘Bij het aanwenden van mest in maart zullen gemiddeld genomen de omstandigheden gunstiger zijn om ammoniakemissie te verlagen dan in mei.’ Maar het belangrijkst vindt hij het dat veehouders met deze maatregelen geen stikstof van hun bedrijf verloren laten gaan.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.