Meer aanbod vlinderbloemigen vanuit akkerbouw


Het akkerrandendemoveld in Winterswijk waar een GLB-pilot heeft gedraaid
vrijdag, 4 juli, 2014

Door het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) neemt het aanbod van vlinderbloemigen zoals luzerne, klaver, lupine en veldbonen vanuit de akkerbouw waarschijnlijk toe.

Dat komt omdat landbouwers met meer dan 30 hectare bouwland aan de vergroeningseis moeten voldoen. Ook veehouders met zowel minder dan 30 hectare bouwland als minder dan 75 procent grasland hebben met deze eis te maken. Een van de mogelijkheden om aan de verplichting van de vergroeningseis te voldoen is het telen van een eiwitgewas in combinatie met een vanggewas. ‘Hierdoor zal de Nederlandse akkerbouwer meer eiwit voor de veehouder gaan produceren’, geeft Leo Tjoonk van Agrifirm Plant aan. ‘Mits het saldo natuurlijk concurrerend is met granen en gezien de potentie van sommige eiwitgewassen is dat prima mogelijk.’

Focus op bemesting en opbrengst

Tjoonk sprak deze verwachting uit tijdens een themadag van De Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw, met als onderwerp: ‘Wat betekenen GLB en derogatie voor teelt en gebruik van andere voedergewassen dan snijmais?’

Over de toepassing van alternatieve voedergewassen op melkveebedrijven verschilden de meningen van de sprekers enigzins. ‘Veehouders kunnen zich beter eerst focussen op het exacter meten van bemesting en opbrengsten voordat ze zich gaan verdiepen in een derde gewas’, stelde Tjoonk. ‘Daarnaast zal de eis voor tachtig procent grasland deze teelten remmen.’

De themadag vond plaats in Winterwijk, een van de gebieden waar een GLB-pilot heeft gedraaid. Er lag onder andere een demoveld met akkerranden, ook een optie om aan de vergroeningseis te voldoen.

Meer grasklaver

In een mengsel van gras en klaver zagen velen wel een ideale aanvulling in het bouwplan van veehouders. Dat is niet alleen vanwege de gewenste stikstofbinding en de beproefde goede productiecijfers. In Vlaanderen komt daar nog eens een subsidie voor eiwitteelt van 450 tot 600 euro per hectare bij. ‘Wanneer grasklaver dan bij de nieuwe derogatietoekenning voor België volgend jaar mee mag tellen voor de derogatie zal het areaal snel toenemen’, vertelde Roel Vaes van Boerenbond.

Ook ziet Vaes graan als dekvrucht bij de voorjaarsinzaai van gras toenemen. 'Hiermee kan de opbrengstdip na graslandvernieuwing in het voorjaar worden ingeperkt.'


0 reacties

Het akkerrandendemoveld in Winterswijk waar een GLB-pilot heeft gedraaid
vrijdag, 4 juli, 2014

Door het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) neemt het aanbod van vlinderbloemigen zoals luzerne, klaver, lupine en veldbonen vanuit de akkerbouw waarschijnlijk toe.

Dat komt omdat landbouwers met meer dan 30 hectare bouwland aan de vergroeningseis moeten voldoen. Ook veehouders met zowel minder dan 30 hectare bouwland als minder dan 75 procent grasland hebben met deze eis te maken. Een van de mogelijkheden om aan de verplichting van de vergroeningseis te voldoen is het telen van een eiwitgewas in combinatie met een vanggewas. ‘Hierdoor zal de Nederlandse akkerbouwer meer eiwit voor de veehouder gaan produceren’, geeft Leo Tjoonk van Agrifirm Plant aan. ‘Mits het saldo natuurlijk concurrerend is met granen en gezien de potentie van sommige eiwitgewassen is dat prima mogelijk.’

Focus op bemesting en opbrengst

Tjoonk sprak deze verwachting uit tijdens een themadag van De Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw, met als onderwerp: ‘Wat betekenen GLB en derogatie voor teelt en gebruik van andere voedergewassen dan snijmais?’

Over de toepassing van alternatieve voedergewassen op melkveebedrijven verschilden de meningen van de sprekers enigzins. ‘Veehouders kunnen zich beter eerst focussen op het exacter meten van bemesting en opbrengsten voordat ze zich gaan verdiepen in een derde gewas’, stelde Tjoonk. ‘Daarnaast zal de eis voor tachtig procent grasland deze teelten remmen.’

De themadag vond plaats in Winterwijk, een van de gebieden waar een GLB-pilot heeft gedraaid. Er lag onder andere een demoveld met akkerranden, ook een optie om aan de vergroeningseis te voldoen.

Meer grasklaver

In een mengsel van gras en klaver zagen velen wel een ideale aanvulling in het bouwplan van veehouders. Dat is niet alleen vanwege de gewenste stikstofbinding en de beproefde goede productiecijfers. In Vlaanderen komt daar nog eens een subsidie voor eiwitteelt van 450 tot 600 euro per hectare bij. ‘Wanneer grasklaver dan bij de nieuwe derogatietoekenning voor België volgend jaar mee mag tellen voor de derogatie zal het areaal snel toenemen’, vertelde Roel Vaes van Boerenbond.

Ook ziet Vaes graan als dekvrucht bij de voorjaarsinzaai van gras toenemen. 'Hiermee kan de opbrengstdip na graslandvernieuwing in het voorjaar worden ingeperkt.'

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.