Manifest benadrukt belang organische stof in de bodem


Meer organische stof in de bodem helpt de klimaatdoelstellingen te behalen
donderdag, 27 oktober, 2016

Vandaag vragen 29 organisaties met een manifest aan de Tweede Kamer om de meststoffenwetgeving zodanig aan te passen dat het vastleggen van organische stof in de bodem makkelijker wordt.

De organisaties, zowel brancheorganisaties uit de agro- en foodsector als natuur- en milieuorganisaties, roepen met het manifest op om in zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn het belang van organische stof in de bodem te erkennen en de Nederlandse meststoffenregeling te verbeteren.

Klimaatdoelstellingen halen

Organische stof is belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid, de biodiversiteit en de circulaire economie. Ook helpt organische stof bij het vastleggen van CO2 in de bodem en draagt het op die manier bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Maar het organischestofgehalte in de Nederlandse bodem staat onder druk, omdat de huidige meststoffenregelgeving gericht is op het terugdringen van de emissies van stikstof en fosfaat. Daardoor is het moeilijk om voldoende organische stof aan te voeren en te komen tot integraal duurzaam bodembeheer.

De manifestpartners, waaronder LTO Nederland, de Rabobank en Stichting Natuur & Milieu, vragen het Nederlandse parlement om de meststoffenregelgeving aan te passen en meer maatwerk in mestbeleid toe te staan. Uiteraard passend binnen de milieukundige kaders.

Koolstofgehalte verhogen

Ook vragen de ondertekenaars het ‘vier promille-iniatief’ uit te voeren in Nederland. Dit initiatief roept op om het koolstofgehalte in de bodem jaarlijks met vier promille te verhogen, zodat de agrarische sector door het vastleggen van CO2 in landbouwgrond een bijdrage kan leveren aan het verlagen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.

Daarnaast bevat het manifest aanbevelingen om de toepassing van organische bodemverbeteraars uit reststromen te verbeteren en betere prikkels te geven voor goed organischestofbeheer door agrariërs. Ook zouden duurzaam bodembeheer en goed organischestofbeheer voorwaarden moeten zijn in kortlopende pacht- en grondtransacties.

Ten slotte vragen de manifestpartners om kennisontwikkeling over organische stof in de bodem bij belanghebbenden te faciliteren.


0 reacties

Meer organische stof in de bodem helpt de klimaatdoelstellingen te behalen
donderdag, 27 oktober, 2016

Vandaag vragen 29 organisaties met een manifest aan de Tweede Kamer om de meststoffenwetgeving zodanig aan te passen dat het vastleggen van organische stof in de bodem makkelijker wordt.

De organisaties, zowel brancheorganisaties uit de agro- en foodsector als natuur- en milieuorganisaties, roepen met het manifest op om in zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn het belang van organische stof in de bodem te erkennen en de Nederlandse meststoffenregeling te verbeteren.

Klimaatdoelstellingen halen

Organische stof is belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid, de biodiversiteit en de circulaire economie. Ook helpt organische stof bij het vastleggen van CO2 in de bodem en draagt het op die manier bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Maar het organischestofgehalte in de Nederlandse bodem staat onder druk, omdat de huidige meststoffenregelgeving gericht is op het terugdringen van de emissies van stikstof en fosfaat. Daardoor is het moeilijk om voldoende organische stof aan te voeren en te komen tot integraal duurzaam bodembeheer.

De manifestpartners, waaronder LTO Nederland, de Rabobank en Stichting Natuur & Milieu, vragen het Nederlandse parlement om de meststoffenregelgeving aan te passen en meer maatwerk in mestbeleid toe te staan. Uiteraard passend binnen de milieukundige kaders.

Koolstofgehalte verhogen

Ook vragen de ondertekenaars het ‘vier promille-iniatief’ uit te voeren in Nederland. Dit initiatief roept op om het koolstofgehalte in de bodem jaarlijks met vier promille te verhogen, zodat de agrarische sector door het vastleggen van CO2 in landbouwgrond een bijdrage kan leveren aan het verlagen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.

Daarnaast bevat het manifest aanbevelingen om de toepassing van organische bodemverbeteraars uit reststromen te verbeteren en betere prikkels te geven voor goed organischestofbeheer door agrariërs. Ook zouden duurzaam bodembeheer en goed organischestofbeheer voorwaarden moeten zijn in kortlopende pacht- en grondtransacties.

Ten slotte vragen de manifestpartners om kennisontwikkeling over organische stof in de bodem bij belanghebbenden te faciliteren.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.