LTO wil in nieuw mestbeleid meer eigen verantwoordelijkheid


In de visie van LTO, POV en NAJK op het mestbeleid staat een vruchtbare en gezonde bodem centraal
vrijdag, 14 juni, 2019

LTO Nederland heeft samen met de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en het NAJK een eigen visie voor een nieuw mestbeleid opgesteld. Deze visie willen de sectororganisaties inbrengen in gesprekken met minister Schouten, die werkt aan een fundamentele herbezinning op het mestbeleid en de bijbehorende wet- en regelgeving.

De sectororganisaties stellen een beleid voor dat meer gericht is op het stellen van doelen en minder op het voorschrijven van middelen. Dit moet ruimte bieden voor het vakmanschap en ondernemerschap van boeren.

Derogatie per gewas

Het huidige mestbeleid is met name gericht op verbetering van de waterkwaliteit. Met de Kringloopvisie van minister Schouten en het Klimaatakkoord zijn daar nieuwe opgaven bij gekomen.

Dit vraagt volgens de sectororganisaties om een mestbeleid waarin de vruchtbaarheid en gezondheid van de bodem centraal staan. Ze pleiten onder andere voor een specifieke derogatie per gewas. Hierdoor kunnen gewassen beter naar behoefte worden bemest en is er meer ruimte voor de inzet van dierlijke mest.

Ook willen ze meer mogelijkheden voor de aanvoer van organische stof.

Forfaitair of verfijnd

Daarnaast stellen de sectororganisaties in hun visie een tweesporenbeleid voor. Boeren zouden zelf moeten kunnen kiezen voor een eenvoudig systeem dat is gebaseerd op forfaitaire normen, of een meer verfijnd systeem. Ondernemers die hiervoor kiezen, krijgen te maken met concrete doelstellingen, bijvoorbeeld ten aanzien van het stikstofbodemoverschot.

De verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen ligt dan bij de boer, die met balansberekeningen (zoals de KringloopWijzer) de bedrijfsvoering zal moeten onderbouwen. Door steekproefsgewijs grondmonsters te nemen kan worden gecheckt of de berekeningen op papier overeenstemmen met de situatie in het veld.

Ten slotte zou alle mest die niet in Nederland geplaatst kan worden, moeten worden verwerkt tot hoogwaardige meststoffen voor plantentelers in binnen- en buitenland.

 

 

 


0 reacties

In de visie van LTO, POV en NAJK op het mestbeleid staat een vruchtbare en gezonde bodem centraal
vrijdag, 14 juni, 2019

LTO Nederland heeft samen met de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en het NAJK een eigen visie voor een nieuw mestbeleid opgesteld. Deze visie willen de sectororganisaties inbrengen in gesprekken met minister Schouten, die werkt aan een fundamentele herbezinning op het mestbeleid en de bijbehorende wet- en regelgeving.

De sectororganisaties stellen een beleid voor dat meer gericht is op het stellen van doelen en minder op het voorschrijven van middelen. Dit moet ruimte bieden voor het vakmanschap en ondernemerschap van boeren.

Derogatie per gewas

Het huidige mestbeleid is met name gericht op verbetering van de waterkwaliteit. Met de Kringloopvisie van minister Schouten en het Klimaatakkoord zijn daar nieuwe opgaven bij gekomen.

Dit vraagt volgens de sectororganisaties om een mestbeleid waarin de vruchtbaarheid en gezondheid van de bodem centraal staan. Ze pleiten onder andere voor een specifieke derogatie per gewas. Hierdoor kunnen gewassen beter naar behoefte worden bemest en is er meer ruimte voor de inzet van dierlijke mest.

Ook willen ze meer mogelijkheden voor de aanvoer van organische stof.

Forfaitair of verfijnd

Daarnaast stellen de sectororganisaties in hun visie een tweesporenbeleid voor. Boeren zouden zelf moeten kunnen kiezen voor een eenvoudig systeem dat is gebaseerd op forfaitaire normen, of een meer verfijnd systeem. Ondernemers die hiervoor kiezen, krijgen te maken met concrete doelstellingen, bijvoorbeeld ten aanzien van het stikstofbodemoverschot.

De verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen ligt dan bij de boer, die met balansberekeningen (zoals de KringloopWijzer) de bedrijfsvoering zal moeten onderbouwen. Door steekproefsgewijs grondmonsters te nemen kan worden gecheckt of de berekeningen op papier overeenstemmen met de situatie in het veld.

Ten slotte zou alle mest die niet in Nederland geplaatst kan worden, moeten worden verwerkt tot hoogwaardige meststoffen voor plantentelers in binnen- en buitenland.

 

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.