LTO Nederland: ‘Nederland blijft op slot’


Emissiebeperkende maatregelen dwingend opleggen is onhaalbaar als er geen ontwikkelingsruimte is, stelt LTO
woensdag, 25 september, 2019

Het advies van de commissie-Remkes biedt voor de korte termijn geen oplossingen voor de stikstofimpasse. Dit stelt LTO Nederland in een reactie op het vandaag gepresenteerde rapport.

Duizenden veehouderijbedrijven kunnen er volgens de belangenbehartiger nog steeds niet op rekenen dat zij snel een vergunning krijgen. ‘Ook voor beweiden en bemesten worden nog geen praktische oplossingen geboden. Het advies staat daarmee ver van de visie van LTO Nederland en POV af. Opnieuw worden boeren en tuinders, ondanks mooie woorden van waardering voor hun bijdrage aan de voedselvoorziening en het Nederlands landschap, geconfronteerd met voorstellen voor verstikkend beleid’, aldus LTO.

Juridische angst

‘In plaats van lef en leiderschap te tonen is het adviescollege vastgelopen in juridische angst. Duizenden boeren wiens vergunning of melding is ingetrokken, verkeren daardoor nog steeds in grote onzekerheid over de toekomst van hun bedrijf’, aldus Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland.

Geen prikkel voor investeringen

LTO is wel tevreden over de gebiedsgerichte aanpak die Remkes adviseert. Het voorstel om stikstofruimte af te romen bij de overdracht van stikstofruimte binnen of buiten een bedrijf, leidt er volgens LTO echter toe dat de emissiereductie rondom Natura 2000-gebieden volledig vastloopt. Dit komt omdat de prikkel om te investeren in emissiebeperkende maatregelen ontbreekt.

Angst voor uitrookbeleid

Ten slotte hekelt LTO het voorstel van Remkes om het nemen van emissiebeperkende maatregelen dwingend op te leggen. Dit is volgens LTO volgens veel boeren en tuinders onhaalbaar als daar geen ontwikkelingsmogelijkheden tegenover staan. ‘Dit advies mag niet uitmonden in uitrook- in plaats van innovatiebeleid’, aldus de persverklaring.

 


0 reacties

Emissiebeperkende maatregelen dwingend opleggen is onhaalbaar als er geen ontwikkelingsruimte is, stelt LTO
woensdag, 25 september, 2019

Het advies van de commissie-Remkes biedt voor de korte termijn geen oplossingen voor de stikstofimpasse. Dit stelt LTO Nederland in een reactie op het vandaag gepresenteerde rapport.

Duizenden veehouderijbedrijven kunnen er volgens de belangenbehartiger nog steeds niet op rekenen dat zij snel een vergunning krijgen. ‘Ook voor beweiden en bemesten worden nog geen praktische oplossingen geboden. Het advies staat daarmee ver van de visie van LTO Nederland en POV af. Opnieuw worden boeren en tuinders, ondanks mooie woorden van waardering voor hun bijdrage aan de voedselvoorziening en het Nederlands landschap, geconfronteerd met voorstellen voor verstikkend beleid’, aldus LTO.

Juridische angst

‘In plaats van lef en leiderschap te tonen is het adviescollege vastgelopen in juridische angst. Duizenden boeren wiens vergunning of melding is ingetrokken, verkeren daardoor nog steeds in grote onzekerheid over de toekomst van hun bedrijf’, aldus Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland.

Geen prikkel voor investeringen

LTO is wel tevreden over de gebiedsgerichte aanpak die Remkes adviseert. Het voorstel om stikstofruimte af te romen bij de overdracht van stikstofruimte binnen of buiten een bedrijf, leidt er volgens LTO echter toe dat de emissiereductie rondom Natura 2000-gebieden volledig vastloopt. Dit komt omdat de prikkel om te investeren in emissiebeperkende maatregelen ontbreekt.

Angst voor uitrookbeleid

Ten slotte hekelt LTO het voorstel van Remkes om het nemen van emissiebeperkende maatregelen dwingend op te leggen. Dit is volgens LTO volgens veel boeren en tuinders onhaalbaar als daar geen ontwikkelingsmogelijkheden tegenover staan. ‘Dit advies mag niet uitmonden in uitrook- in plaats van innovatiebeleid’, aldus de persverklaring.

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.