Landbouw Collectief zet in op management voor minder stikstof


Meer uren beweiding is volgens het Landbouw Collectief een effetieve maatregel om de ammoniakuitstoot te beperken
woensdag, 20 november, 2019

Minder eiwit in het voer, meer uren beweiden en water toevoegen bij mest uitrijden. Dit zijn de drie maatregelen die het Landbouw Collectief de overheid aanbiedt om op korte termijn uit de stikstofimpasse te komen.

Het rapport, waarin de maatregelen werden toegelicht, werd door Aalt Dijkhuizen (onafhankelijk voorzitter van het Landbouw Collectief) aangeboden aan landbouwminister Carola Schouten en Peter Drenth, gedeputeerde in de provincie Gelderland en voorzitter van het Inter Provinciaal Overleg (IPO).

Bij de overhandiging waren de vertegenwoordigers aanwezig van de dertien landbouworganisaties die in het Landbouw Collectief samenwerken.

Keuzevrijheid voor ondernemers

Het collectief geeft aan dat de drie maatregelen op korte termijn effect hebben op de ammoniakuitstoot, waardoor ruimte wordt gemaakt om te werken aan een goed onderbouwde aanpak voor de lange termijn. Individuele ondernemers krijgen de ruimte om te kiezen voor de maatregelen die op hun bedrijf het best toepasbaar zijn.

Als elk van de drie maatregelen door een derde van de melkveehouders wordt toegepast, levert dit volgens de berekeningen een jaarlijkse besparing op van 4 kiloton ammoniak, waarvan de helft in 2020 al gerealiseerd kan worden. Samen met uitvoering van de saneringsregeling voor de varkenshouderij komt dit neer op 3 tot 5 kiloton minder ammoniak in 2020.

2,9 miljard in investeringsfonds

Voor het vergoeden van de kosten van de voorgestelde maatregelen is volgens het collectief direct 500 miljoen euro nodig. Voor de ontwikkeling en uitvoering van maatregelen voor de lange termijn worden de kosten begroot op 2,9 miljard.

De landbouworganisaties stellen voor dit geld te reserveren in een ontwikkelings- en investeringsfonds, dat gevuld wordt met geld van buiten de LNV-begroting. Bovendien moet de primaire sector een doorslaggevende rol krijgen in de aansturing van het fonds.

Integrale aanpak voorwaarde

Dijkhuizen gaf aan dat de voormannen en -vrouwen van het Landbouw Collectief hun achterban maximaal zullen motiveren om de maatregelen toe te passen, mits de overheid hier integraal aan meewerkt en voldoet aan een tiental voorwaarden.

Zo wil het collectief geen generieke krimp, vergunde productieruimte (ook de latente) behouden, geen verschil in stikstofregels tussen rijk en provincies, uitbreiding van het stikstofmeet- en -monitoringsnetwerk en herijking van Natura 2000-gebieden.

Het collectief eist bovendien de invoering van een drempelwaarde van ten minste 1 mol per hectare en wil dat de vergunningplicht voor beweiden en bemesten van tafel gaat.

Productieruimte behouden

De landbouworganisaties willen productieruimte voor de sector behouden en wijzen gedwongen opkoop van bedrijven van de hand. Dit betekent ook geen gratis afroming van ammoniakrechten, geen koppeling van ammoniak aan fosfaat- en dierrechten en een ‘schot’ tussen de landbouw en andere sectoren om te voorkomen dat productieruimte verdwijnt.

Wel willen de belangenbehartigers dat het mogelijk wordt om ammoniakrechten te verhuren of verleasen, ook aan partijen buiten de landbouw.

Het volledige rapport ‘Uit de gecreëerde stikstofimpasse’ van het Landbouw Collectief is hier te downloaden.

 

 


0 reacties

Meer uren beweiding is volgens het Landbouw Collectief een effetieve maatregel om de ammoniakuitstoot te beperken
woensdag, 20 november, 2019

Minder eiwit in het voer, meer uren beweiden en water toevoegen bij mest uitrijden. Dit zijn de drie maatregelen die het Landbouw Collectief de overheid aanbiedt om op korte termijn uit de stikstofimpasse te komen.

Het rapport, waarin de maatregelen werden toegelicht, werd door Aalt Dijkhuizen (onafhankelijk voorzitter van het Landbouw Collectief) aangeboden aan landbouwminister Carola Schouten en Peter Drenth, gedeputeerde in de provincie Gelderland en voorzitter van het Inter Provinciaal Overleg (IPO).

Bij de overhandiging waren de vertegenwoordigers aanwezig van de dertien landbouworganisaties die in het Landbouw Collectief samenwerken.

Keuzevrijheid voor ondernemers

Het collectief geeft aan dat de drie maatregelen op korte termijn effect hebben op de ammoniakuitstoot, waardoor ruimte wordt gemaakt om te werken aan een goed onderbouwde aanpak voor de lange termijn. Individuele ondernemers krijgen de ruimte om te kiezen voor de maatregelen die op hun bedrijf het best toepasbaar zijn.

Als elk van de drie maatregelen door een derde van de melkveehouders wordt toegepast, levert dit volgens de berekeningen een jaarlijkse besparing op van 4 kiloton ammoniak, waarvan de helft in 2020 al gerealiseerd kan worden. Samen met uitvoering van de saneringsregeling voor de varkenshouderij komt dit neer op 3 tot 5 kiloton minder ammoniak in 2020.

2,9 miljard in investeringsfonds

Voor het vergoeden van de kosten van de voorgestelde maatregelen is volgens het collectief direct 500 miljoen euro nodig. Voor de ontwikkeling en uitvoering van maatregelen voor de lange termijn worden de kosten begroot op 2,9 miljard.

De landbouworganisaties stellen voor dit geld te reserveren in een ontwikkelings- en investeringsfonds, dat gevuld wordt met geld van buiten de LNV-begroting. Bovendien moet de primaire sector een doorslaggevende rol krijgen in de aansturing van het fonds.

Integrale aanpak voorwaarde

Dijkhuizen gaf aan dat de voormannen en -vrouwen van het Landbouw Collectief hun achterban maximaal zullen motiveren om de maatregelen toe te passen, mits de overheid hier integraal aan meewerkt en voldoet aan een tiental voorwaarden.

Zo wil het collectief geen generieke krimp, vergunde productieruimte (ook de latente) behouden, geen verschil in stikstofregels tussen rijk en provincies, uitbreiding van het stikstofmeet- en -monitoringsnetwerk en herijking van Natura 2000-gebieden.

Het collectief eist bovendien de invoering van een drempelwaarde van ten minste 1 mol per hectare en wil dat de vergunningplicht voor beweiden en bemesten van tafel gaat.

Productieruimte behouden

De landbouworganisaties willen productieruimte voor de sector behouden en wijzen gedwongen opkoop van bedrijven van de hand. Dit betekent ook geen gratis afroming van ammoniakrechten, geen koppeling van ammoniak aan fosfaat- en dierrechten en een ‘schot’ tussen de landbouw en andere sectoren om te voorkomen dat productieruimte verdwijnt.

Wel willen de belangenbehartigers dat het mogelijk wordt om ammoniakrechten te verhuren of verleasen, ook aan partijen buiten de landbouw.

Het volledige rapport ‘Uit de gecreëerde stikstofimpasse’ van het Landbouw Collectief is hier te downloaden.

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.