Knappe voeromzetstijging AgruniekRijnvallei

vrijdag, 12 juli, 2013

Ondanks dat de totale mengvoeromzet in Nederland onder druk staat, heeft coöperatie AgruniekRijnvallei een grote omzetstijging weten te realiseren in de eerste helft van 2013. Over deze periode is de mengvoeromzet in tonnen met ruim 8% gestegen. Opmerkelijk daarbij is dat alle sectoren aan deze omzetstijging hebben bijgedragen. De vorig jaar doorgevoerde fusie van Agruniek en Rijnvallei en de daarmee bereikte voordelen staan aan de basis van deze knappe stijging.

Kennis, kwaliteit en kostprijs zijn de belangrijkste voordelen die met de fusie zijn bereikt. Per diersoort wordt op een zeer efficiënte wijze het juiste voer in een gespecialiseerde fabriek geproduceerd. Hiervoor heeft AgruniekRijnvallei geen grote investering hoeven te doen wat zich direct in de kostprijs vertaald. Het eerste jaar is een gigantische inspanning geweest voor zowel de medewerkers van AgruniekRijnvallei als voor de afnemers. Nu de trein draait, worden de bereikte voordelen zo optimaal mogelijk benut.

Nieuwe klanten

De omzetgroei is met name bereikt doordat veel agrarische ondernemers klant zijn geworden van AgruniekRijnvallei. In de varkenshouderij zijn er weliswaar veel stoppers maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door groei bij bestaande afnemers en door nieuwe klanten. Met name de voordelen van CCM in varkensvoeders, al dan niet in combinatie met vismeel, is een reden waarom gekozen wordt voor AgruniekRijnvallei. De omzetgroei is het grootst in de pluimveehouderij. De structuurvoordelen van het voerpakket in combinatie met een scherpe kostprijs zijn bij de huidige lage opbrengstprijzen doorslaggevend. In de rundveehouderij draagt het geheel vernieuwde voerassortiment bij aan de omzetgroei. Bij de samenstelling van dit assortiment is rekening gehouden met de groeiomstandigheden van het ruwvoer in de verschillende gebieden in Nederland.

Nederland als werkgebied

Naast de materiële voordelen die AgruniekRijnvallei biedt, zien steeds meer agrarische ondernemers in Nederland het als voordeel dat AgruniekRijnvallei zich als primaire landbouwcoöperatie volledig blijft richten op de ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw. Dit draagt op de langere termijn bij aan de continuïteit van de agrarische sector in Nederland.

Voortuitzichten

Punt van zorg is de zwakke liquiditeitsposities van verschillende bedrijven. Nu de financiële sector zich terughoudend opstelt, kan dit bij bedrijven tot liquiditeitsproblemen leiden. De vooruitzichten ten aanzien van de voerprijs zijn voor het tweede half jaar zeer gunstig. Dit kan in de pluimvee- en de varkenssector voor de nodige verlichting zorgen. In de rundveehouderij is er een grote ondernemingsdrift waardoor er in deze sector veel ontwikkelingen zijn.


0 reacties
vrijdag, 12 juli, 2013

Ondanks dat de totale mengvoeromzet in Nederland onder druk staat, heeft coöperatie AgruniekRijnvallei een grote omzetstijging weten te realiseren in de eerste helft van 2013. Over deze periode is de mengvoeromzet in tonnen met ruim 8% gestegen. Opmerkelijk daarbij is dat alle sectoren aan deze omzetstijging hebben bijgedragen. De vorig jaar doorgevoerde fusie van Agruniek en Rijnvallei en de daarmee bereikte voordelen staan aan de basis van deze knappe stijging.

Kennis, kwaliteit en kostprijs zijn de belangrijkste voordelen die met de fusie zijn bereikt. Per diersoort wordt op een zeer efficiënte wijze het juiste voer in een gespecialiseerde fabriek geproduceerd. Hiervoor heeft AgruniekRijnvallei geen grote investering hoeven te doen wat zich direct in de kostprijs vertaald. Het eerste jaar is een gigantische inspanning geweest voor zowel de medewerkers van AgruniekRijnvallei als voor de afnemers. Nu de trein draait, worden de bereikte voordelen zo optimaal mogelijk benut.

Nieuwe klanten

De omzetgroei is met name bereikt doordat veel agrarische ondernemers klant zijn geworden van AgruniekRijnvallei. In de varkenshouderij zijn er weliswaar veel stoppers maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door groei bij bestaande afnemers en door nieuwe klanten. Met name de voordelen van CCM in varkensvoeders, al dan niet in combinatie met vismeel, is een reden waarom gekozen wordt voor AgruniekRijnvallei. De omzetgroei is het grootst in de pluimveehouderij. De structuurvoordelen van het voerpakket in combinatie met een scherpe kostprijs zijn bij de huidige lage opbrengstprijzen doorslaggevend. In de rundveehouderij draagt het geheel vernieuwde voerassortiment bij aan de omzetgroei. Bij de samenstelling van dit assortiment is rekening gehouden met de groeiomstandigheden van het ruwvoer in de verschillende gebieden in Nederland.

Nederland als werkgebied

Naast de materiële voordelen die AgruniekRijnvallei biedt, zien steeds meer agrarische ondernemers in Nederland het als voordeel dat AgruniekRijnvallei zich als primaire landbouwcoöperatie volledig blijft richten op de ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw. Dit draagt op de langere termijn bij aan de continuïteit van de agrarische sector in Nederland.

Voortuitzichten

Punt van zorg is de zwakke liquiditeitsposities van verschillende bedrijven. Nu de financiële sector zich terughoudend opstelt, kan dit bij bedrijven tot liquiditeitsproblemen leiden. De vooruitzichten ten aanzien van de voerprijs zijn voor het tweede half jaar zeer gunstig. Dit kan in de pluimvee- en de varkenssector voor de nodige verlichting zorgen. In de rundveehouderij is er een grote ondernemingsdrift waardoor er in deze sector veel ontwikkelingen zijn.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.