Kans op te lage kation-anionbalans bij melkveerantsoenen


Melkkoeien zijn anders dan droge koeien gebaat bij een hogere KAB voor een betere (pens)gezondheid en hogere melkproductie
donderdag, 19 november, 2020

Dit jaar hebben melkveerantsoenen een grotere kans op een te lage kation-anionbalans (KAB). Dat heeft gevolgen voor de melkproductie en de gezondheid van de koeien, zo waarschuwen voerspecialisten van De Heus Voeders.

De kation-anionbalans in rantsoenen wordt bepaald door de verhouding van de mineralen kalium, natrium, zwavel en chloor. ‘Het gaat daarbij om de balans tussen de positief geladen ionen (kationen) en de negatief geladen ionen (anionen) van deze mineralen’, zo legt Dirk Schimmel, product manager rundvee bij de Heus, uit.

‘Dit jaar zijn er grote verschillen in gehalten in de voorjaarskuilen’, zo vult ruwvoerspecialist Freddy Westrik aan. ‘Door veel neerslag in februari was er meer uitspoeling en is er op sommige plekken geen drijfmest uitgereden. De verschillen in samenstelling van drijf- en kunstmest tussen bedrijven, in combinatie met verminderde mineralisatie door een droog voorjaar, zorgden voor grote variaties in gehalten in de graskuilen. En daarmee daalt ook de KAB. Daarnaast speelt de verhouding tussen kalium en natrium een belangrijke rol.’

Internationale studies tonen volgens de voerspecialisten aan dat voor melkvee de ideale KAB ligt tussen de 350 en 400 met daarbij een streeftraject van de kalium-natriumverhouding van 7 tot 12.

KAB bij droogstandsrantsoen

De term KAB is eigenlijk vooral bekend vanuit droogstandsrantsoenen. Droge koeien zijn gebaat bij een lage KAB in hun rantsoen. ‘Een lage KAB in droogstandsrantsoenen zorgt voor een actieve calciumstofwisseling’, aldus Schimmel. De Heus toonde in een praktijkonderzoek aan dat bedrijven die werkten met een lage KAB in het droogstandrantsoen, minder last hadden van (subklinische) melkziekte. Ruwvoersoorten met een lage KAB zijn onder andere snijmais en stro.

Lage KAB nieuw voor grasrantsoenen

Maar bij melkveerantsoenen ligt dat anders. Melkkoeien zijn juist gebaat bij een hogere KAB voor een betere (pens)gezondheid en hogere melkproductie. Natrium en kalium spelen een cruciale rol in de opname van de vetzuren in de pens afkomstig van fermentatie. ‘Kuilgras is van het ruwvoer de belangrijkste bron van mineralen. Maar omdat het gras dit jaar weinig mineralen bevat, komen we nu melkveerantsoenen tegen met een KAB die onder de 200 ligt’, aldus Schimmel. ‘In het buitenland, met maisrijkere rantsoenen, zijn rantsoenspecialisten gewend aan lage KAB-waarden die ze vervolgens corrigeren met mineralen. Maar hier in Nederland met onze grasrantsoenen zijn lage KAB-waarden nieuw. Daar moet je nu extra alert op zijn.’

Gezondere pens

Volgens Schimmel zorgt een optimale KAB voor een hogere opname van vetzuren uit de pens en verbetert daarmee de pens- en bloed-PH. ‘Je ziet dit direct aan een stijgend vetgehalte in de tank. Het gevolg van een gezonder pensmilieu is dat de verteerbaarheid van het rantsoen toeneemt. Naast het absolute KAB-niveau, draagt de juiste verhouding tussen kalium en natrium vervolgens bij aan een betere opname van vluchtige vetzuren in de pens. In internationale proeven zagen we een toename van 2 kg meetmelk per koe per dag na het optimaliseren van de KAB.’

Dat optimaliseren van de KAB en de kalium-natriumverhouding kan het beste via het toedienen van de juiste mineralen volgens Schimmel. ‘De variatie in mineralen in graskuilen is dit jaar extra groot. Kijk daarom goed wat er in het ruwvoer zit en uiteindelijk in het rantsoen. Je wilt niet 2 liter meetmelk laten liggen door een suboptimale penswerking als gevolg van een te lage KAB in het rantsoen.’  


0 reacties

Melkkoeien zijn anders dan droge koeien gebaat bij een hogere KAB voor een betere (pens)gezondheid en hogere melkproductie
donderdag, 19 november, 2020

Dit jaar hebben melkveerantsoenen een grotere kans op een te lage kation-anionbalans (KAB). Dat heeft gevolgen voor de melkproductie en de gezondheid van de koeien, zo waarschuwen voerspecialisten van De Heus Voeders.

De kation-anionbalans in rantsoenen wordt bepaald door de verhouding van de mineralen kalium, natrium, zwavel en chloor. ‘Het gaat daarbij om de balans tussen de positief geladen ionen (kationen) en de negatief geladen ionen (anionen) van deze mineralen’, zo legt Dirk Schimmel, product manager rundvee bij de Heus, uit.

‘Dit jaar zijn er grote verschillen in gehalten in de voorjaarskuilen’, zo vult ruwvoerspecialist Freddy Westrik aan. ‘Door veel neerslag in februari was er meer uitspoeling en is er op sommige plekken geen drijfmest uitgereden. De verschillen in samenstelling van drijf- en kunstmest tussen bedrijven, in combinatie met verminderde mineralisatie door een droog voorjaar, zorgden voor grote variaties in gehalten in de graskuilen. En daarmee daalt ook de KAB. Daarnaast speelt de verhouding tussen kalium en natrium een belangrijke rol.’

Internationale studies tonen volgens de voerspecialisten aan dat voor melkvee de ideale KAB ligt tussen de 350 en 400 met daarbij een streeftraject van de kalium-natriumverhouding van 7 tot 12.

KAB bij droogstandsrantsoen

De term KAB is eigenlijk vooral bekend vanuit droogstandsrantsoenen. Droge koeien zijn gebaat bij een lage KAB in hun rantsoen. ‘Een lage KAB in droogstandsrantsoenen zorgt voor een actieve calciumstofwisseling’, aldus Schimmel. De Heus toonde in een praktijkonderzoek aan dat bedrijven die werkten met een lage KAB in het droogstandrantsoen, minder last hadden van (subklinische) melkziekte. Ruwvoersoorten met een lage KAB zijn onder andere snijmais en stro.

Lage KAB nieuw voor grasrantsoenen

Maar bij melkveerantsoenen ligt dat anders. Melkkoeien zijn juist gebaat bij een hogere KAB voor een betere (pens)gezondheid en hogere melkproductie. Natrium en kalium spelen een cruciale rol in de opname van de vetzuren in de pens afkomstig van fermentatie. ‘Kuilgras is van het ruwvoer de belangrijkste bron van mineralen. Maar omdat het gras dit jaar weinig mineralen bevat, komen we nu melkveerantsoenen tegen met een KAB die onder de 200 ligt’, aldus Schimmel. ‘In het buitenland, met maisrijkere rantsoenen, zijn rantsoenspecialisten gewend aan lage KAB-waarden die ze vervolgens corrigeren met mineralen. Maar hier in Nederland met onze grasrantsoenen zijn lage KAB-waarden nieuw. Daar moet je nu extra alert op zijn.’

Gezondere pens

Volgens Schimmel zorgt een optimale KAB voor een hogere opname van vetzuren uit de pens en verbetert daarmee de pens- en bloed-PH. ‘Je ziet dit direct aan een stijgend vetgehalte in de tank. Het gevolg van een gezonder pensmilieu is dat de verteerbaarheid van het rantsoen toeneemt. Naast het absolute KAB-niveau, draagt de juiste verhouding tussen kalium en natrium vervolgens bij aan een betere opname van vluchtige vetzuren in de pens. In internationale proeven zagen we een toename van 2 kg meetmelk per koe per dag na het optimaliseren van de KAB.’

Dat optimaliseren van de KAB en de kalium-natriumverhouding kan het beste via het toedienen van de juiste mineralen volgens Schimmel. ‘De variatie in mineralen in graskuilen is dit jaar extra groot. Kijk daarom goed wat er in het ruwvoer zit en uiteindelijk in het rantsoen. Je wilt niet 2 liter meetmelk laten liggen door een suboptimale penswerking als gevolg van een te lage KAB in het rantsoen.’  

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.