‘Huidige rekenmodel stikstof ongeschikt voor vergunningverlening’


De commissie-Hordijk ziet ruimte voor een verhoging van de drempelwaarde voor het verlenen van vergunningen
maandag, 15 juni, 2020

Het rekenmodel Aerius, dat bij het verlenen van vergunningen wordt gebruikt om de stikstofdepositie te berekenen, is daarvoor nu niet geschikt.

Deze harde conclusie trekt het adviescollege Meten en Berekenen Stikstof in het vandaag gepresenteerde eindrapport.

Voldoende voor berekeningen

De commissie onder leiding van professor Leen Hordijk werd ingesteld naar aanleiding van de vele discussies over de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid van de overheid.

Het adviescollege geeft weliswaar een voldoende voor de berekeningen van emissies en depositie van stikstof over heel Nederland, op lokaal niveau en voor verschillende sectoren. Maar de commissie vindt ook dat het rekenmodel Aerius op korte termijn aangepast moet worden.

Onzekerheid in Aerius te groot

De wetenschappelijke onzekerheid in de uitkomsten is nu te groot om op detailniveau uitspraken te doen over de depositie van stikstof in natuurgebieden. Bovendien wordt de bijdrage van het verkeer volgens de stikstofdeskundigen niet goed meegenomen.

Meer metingen nodig

Het adviescollege doet aanbevelingen voor aanpassingen  om het rekenmodel meer geschikt te maken voor het verlenen van vergunningen. Deze verbeteringen zijn op korte termijn te realiseren. De commissie adviseert beleidsmakers ook om meer metingen te doen en daarbij bijvoorbeeld gebruik te maken van satellieten.

Daarnaast kan volgens de deskundigen door een slimme combinatie van de bestaande meet- en rekensystemen de betrouwbaarheid van de uitkomsten worden verhoogd. Ook pleit het adviescollege voor meer onderzoek, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van internationale kennis.

Drempelwaarde kan omhoog

De commissie-Hordijk ziet ruimte voor een verhoging van de drempelwaarde waarboven voor activiteiten een vergunning moet worden aangevraagd. Nu is dat 0,005 mol per hectare per haar en dat noemen de stikstofdeskundigen zeer laag. Wat hen betreft kan deze drempel zonder bezwaar worden verhoogd als door het beleid aantoonbaar minder stikstof terechtkomt in Natura 2000-gebieden.

 


0 reacties

De commissie-Hordijk ziet ruimte voor een verhoging van de drempelwaarde voor het verlenen van vergunningen
maandag, 15 juni, 2020

Het rekenmodel Aerius, dat bij het verlenen van vergunningen wordt gebruikt om de stikstofdepositie te berekenen, is daarvoor nu niet geschikt.

Deze harde conclusie trekt het adviescollege Meten en Berekenen Stikstof in het vandaag gepresenteerde eindrapport.

Voldoende voor berekeningen

De commissie onder leiding van professor Leen Hordijk werd ingesteld naar aanleiding van de vele discussies over de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid van de overheid.

Het adviescollege geeft weliswaar een voldoende voor de berekeningen van emissies en depositie van stikstof over heel Nederland, op lokaal niveau en voor verschillende sectoren. Maar de commissie vindt ook dat het rekenmodel Aerius op korte termijn aangepast moet worden.

Onzekerheid in Aerius te groot

De wetenschappelijke onzekerheid in de uitkomsten is nu te groot om op detailniveau uitspraken te doen over de depositie van stikstof in natuurgebieden. Bovendien wordt de bijdrage van het verkeer volgens de stikstofdeskundigen niet goed meegenomen.

Meer metingen nodig

Het adviescollege doet aanbevelingen voor aanpassingen  om het rekenmodel meer geschikt te maken voor het verlenen van vergunningen. Deze verbeteringen zijn op korte termijn te realiseren. De commissie adviseert beleidsmakers ook om meer metingen te doen en daarbij bijvoorbeeld gebruik te maken van satellieten.

Daarnaast kan volgens de deskundigen door een slimme combinatie van de bestaande meet- en rekensystemen de betrouwbaarheid van de uitkomsten worden verhoogd. Ook pleit het adviescollege voor meer onderzoek, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van internationale kennis.

Drempelwaarde kan omhoog

De commissie-Hordijk ziet ruimte voor een verhoging van de drempelwaarde waarboven voor activiteiten een vergunning moet worden aangevraagd. Nu is dat 0,005 mol per hectare per haar en dat noemen de stikstofdeskundigen zeer laag. Wat hen betreft kan deze drempel zonder bezwaar worden verhoogd als door het beleid aantoonbaar minder stikstof terechtkomt in Natura 2000-gebieden.

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.