Grote variatie fosfaat in rundveedrijfmest


Het gehalte aan fosfaat varieert van 0,2 tot 2,5 kg per kuub mest
vrijdag, 2 september, 2016

Het gehalte aan fosfaat in rundveedrijfmest varieert van 0,2 tot 2,5 kilogram per kuub mest.

Dat blijkt uit zo’n 1600 (vrijwillig genomen) monsters die dit jaar door Eurofins Agro zijn onderzocht

Verdunning door regen- of spoelwater

Robin Wolf, productmanager veehouderij bij Eurofins Agro, noemt het representatieve getallen. ‘Steeds meer veehouders sturen monsters op, niet alleen vanwege afvoer van mest, maar ook voor de bemestende waarde van hun mest.’

De grote verschillen kan hij niet compleet verklaren. ‘Vaak blijft bij lage fosfaatgehalten ook het organischestofgehalte achter. Dit kan duiden op regen- of spoelwater in de putten. En wellicht zijn er koeien en bedrijven die efficiënter met fosfaat omgaan omdat de gehalten in het voer lager zijn.’

KringloopWijzer hanteert 1,5 kilo per kuub

Bij afvoer van mest kiezen veehouders voor mest met hogere gehalten. ‘Dan hoef je minder kuub af te voeren. Neem je mest met lagere gehalten, dan kom je op het bedrijf mest tekort’, zegt Wolf.

In de KringloopWijzer wordt met deze gemeten mestgehalten overigens niet gerekend, het gehalte aan fosfaat is 1,5 kilogram per kuub.


0 reacties

Het gehalte aan fosfaat varieert van 0,2 tot 2,5 kg per kuub mest
vrijdag, 2 september, 2016

Het gehalte aan fosfaat in rundveedrijfmest varieert van 0,2 tot 2,5 kilogram per kuub mest.

Dat blijkt uit zo’n 1600 (vrijwillig genomen) monsters die dit jaar door Eurofins Agro zijn onderzocht

Verdunning door regen- of spoelwater

Robin Wolf, productmanager veehouderij bij Eurofins Agro, noemt het representatieve getallen. ‘Steeds meer veehouders sturen monsters op, niet alleen vanwege afvoer van mest, maar ook voor de bemestende waarde van hun mest.’

De grote verschillen kan hij niet compleet verklaren. ‘Vaak blijft bij lage fosfaatgehalten ook het organischestofgehalte achter. Dit kan duiden op regen- of spoelwater in de putten. En wellicht zijn er koeien en bedrijven die efficiënter met fosfaat omgaan omdat de gehalten in het voer lager zijn.’

KringloopWijzer hanteert 1,5 kilo per kuub

Bij afvoer van mest kiezen veehouders voor mest met hogere gehalten. ‘Dan hoef je minder kuub af te voeren. Neem je mest met lagere gehalten, dan kom je op het bedrijf mest tekort’, zegt Wolf.

In de KringloopWijzer wordt met deze gemeten mestgehalten overigens niet gerekend, het gehalte aan fosfaat is 1,5 kilogram per kuub.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.