Goede ervaringen met weegbree op veengrond


In een droog jaar levert smalle weegbree op veengrond een hogere gewasopbrengst dan gras
maandag, 8 februari, 2021

Smalle weegbree kan op veengrond een bijdrage leveren aan een stabielere graslandproductie. Het plantje is bij droogte resistenter dan gras en kan daardoor vergelijkbare of hogere gewasproducties leveren.

Dat blijkt uit tweejarig onderzoek van KTC Zegveld en Louis Bolk Instituur. Smalle weegbree is een beproefd kruid in weides in Nieuw-Zeeland. Tijdens de proef op Zegveld is weegbree zowel als monocultuur ingezaaid als ook in een mengsel.

Meeropbrengst in eerste drie snedes

Gedurende de extreem droge zomer van 2018 gaf de monocultuur smalle weegbree een duidelijk hogere drogestofopbrengst dan de monocultuur gras. In het minder droge jaar 2019 waren de opbrengsten van de monoteelten ongeveer vergelijkbaar, maar scoorde smalle weegbree in een mengsel wel beter. Met name in de eerste drie sneden van het seizoen kan smalle weegbree wat bijdragen aan de gewasproductie bij droogte.

Lager eiwit in onbemeste weegbree

Een stikstofbemesting had duidelijk een opbrengstverhogend effect op smalle weegbree, zowel in monocultuur als in een mengsel. Zonder bemesting lag het ruw eiwitgehalte bij smalle weegbree lager dan bij Engels raai, maar juist op veengrond kan dat interessant zijn.

In een mengsel met Engels raaigras kon smalle weegbree een aandeel bereiken van boven de 80 procent. Het aandeel liep echter met name tijdens het najaar en in de winter sterk terug. In het derde groeiseizoen na inzaaien was de smalle weegbree grotendeels verdwenen. Dit vraagt dus meer persistente rassen.

Resultaten voerproef aanstaande

Om te achterhalen wat een hoog gehalte smalle weegbree in het rantsoen doet met de melkproductie, draait er op KTC Zegveld nu een voerproef. Binnen de proef worden drie verschillende rantsoenen gevoerd. Een hiervan bestaat volledig uit graskuil, waar de andere twee voor ongeveer een derde en respectievelijk twee derde uit smalle weegbree bestaan. De resultaten van de voerproef worden komend voorjaar verwacht.


0 reacties

In een droog jaar levert smalle weegbree op veengrond een hogere gewasopbrengst dan gras
maandag, 8 februari, 2021

Smalle weegbree kan op veengrond een bijdrage leveren aan een stabielere graslandproductie. Het plantje is bij droogte resistenter dan gras en kan daardoor vergelijkbare of hogere gewasproducties leveren.

Dat blijkt uit tweejarig onderzoek van KTC Zegveld en Louis Bolk Instituur. Smalle weegbree is een beproefd kruid in weides in Nieuw-Zeeland. Tijdens de proef op Zegveld is weegbree zowel als monocultuur ingezaaid als ook in een mengsel.

Meeropbrengst in eerste drie snedes

Gedurende de extreem droge zomer van 2018 gaf de monocultuur smalle weegbree een duidelijk hogere drogestofopbrengst dan de monocultuur gras. In het minder droge jaar 2019 waren de opbrengsten van de monoteelten ongeveer vergelijkbaar, maar scoorde smalle weegbree in een mengsel wel beter. Met name in de eerste drie sneden van het seizoen kan smalle weegbree wat bijdragen aan de gewasproductie bij droogte.

Lager eiwit in onbemeste weegbree

Een stikstofbemesting had duidelijk een opbrengstverhogend effect op smalle weegbree, zowel in monocultuur als in een mengsel. Zonder bemesting lag het ruw eiwitgehalte bij smalle weegbree lager dan bij Engels raai, maar juist op veengrond kan dat interessant zijn.

In een mengsel met Engels raaigras kon smalle weegbree een aandeel bereiken van boven de 80 procent. Het aandeel liep echter met name tijdens het najaar en in de winter sterk terug. In het derde groeiseizoen na inzaaien was de smalle weegbree grotendeels verdwenen. Dit vraagt dus meer persistente rassen.

Resultaten voerproef aanstaande

Om te achterhalen wat een hoog gehalte smalle weegbree in het rantsoen doet met de melkproductie, draait er op KTC Zegveld nu een voerproef. Binnen de proef worden drie verschillende rantsoenen gevoerd. Een hiervan bestaat volledig uit graskuil, waar de andere twee voor ongeveer een derde en respectievelijk twee derde uit smalle weegbree bestaan. De resultaten van de voerproef worden komend voorjaar verwacht.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.