Geen uitstel uitrijverbod voor grasland


Voor grasland is er geen uitstel op het uitrijverbod voor drijfmest
dinsdag, 30 augustus, 2016

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft besloten om het uitrijden van dierlijke mest voor grasland niet te verlengen. Voor groenbemesters en winterkoolzaad is er wel uitstel tot en met 15 september.

Cumela Nederland, branchevereniging voor loonwerkers, verzocht de staatssecretaris om uitstel van het uitrijverbod tot 16 september, of nog liever 1 oktober. Het verzoek gold zowel voor grasland als voor bouwland. De staatssecretaris heeft op basis van het advies van de Technische commissie bodem (TCB) besloten om het uitrijverbod alleen uit te stellen voor de inzaai van groenbemesters en winterkoolzaad. Dit laat hij weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Uitspoeling in najaar

Volgens de TCB is de groeisnelheid van akkerbouwgewassen aan het eind van de zomer nihil en van gras gering. Organische meststoffen dragen dan maar beperkt bij aan de groei. Bij aanwending van dierlijke mest in het najaar is de kans dus groot dat dat de toegediende stikstof uitspoelt.

Stikstofgebruiksnorm benutten

De nieuwe regeling is vergelijkbaar met die in september 2015. De regeling geeft aan dat het toegestaan is om bij inzaai van een groenbemester of winterkoolzaad voor zaadwinning in 2017 om de daarbij behorende stikstofgebruiksnorm te benutten tot en met 15 september. De groenbemester of het winterkoolzaad dient uiterlijk op 16 september te worden ingezaaid. De stikstofgebruiksnorm mag in die periode ook worden ingevuld met drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib.
Hiermee verruimt de staatssecretaris het advies van het TCB dat aangaf de stikstofgebruiksnorm alleen in te vullen met kunstmest.

Structurele oplossing

De staatssecretaris geeft in zijn brief aan de Tweede Kamer aan dat hij wil zoeken naar een structurele oplossing, omdat het verzoek om uitstel van het uitrijverbod frequent terugkomt. Waarschijnlijk gaat hij daarbij aansluiting zoeken bij het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.


0 reacties

Voor grasland is er geen uitstel op het uitrijverbod voor drijfmest
dinsdag, 30 augustus, 2016

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft besloten om het uitrijden van dierlijke mest voor grasland niet te verlengen. Voor groenbemesters en winterkoolzaad is er wel uitstel tot en met 15 september.

Cumela Nederland, branchevereniging voor loonwerkers, verzocht de staatssecretaris om uitstel van het uitrijverbod tot 16 september, of nog liever 1 oktober. Het verzoek gold zowel voor grasland als voor bouwland. De staatssecretaris heeft op basis van het advies van de Technische commissie bodem (TCB) besloten om het uitrijverbod alleen uit te stellen voor de inzaai van groenbemesters en winterkoolzaad. Dit laat hij weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Uitspoeling in najaar

Volgens de TCB is de groeisnelheid van akkerbouwgewassen aan het eind van de zomer nihil en van gras gering. Organische meststoffen dragen dan maar beperkt bij aan de groei. Bij aanwending van dierlijke mest in het najaar is de kans dus groot dat dat de toegediende stikstof uitspoelt.

Stikstofgebruiksnorm benutten

De nieuwe regeling is vergelijkbaar met die in september 2015. De regeling geeft aan dat het toegestaan is om bij inzaai van een groenbemester of winterkoolzaad voor zaadwinning in 2017 om de daarbij behorende stikstofgebruiksnorm te benutten tot en met 15 september. De groenbemester of het winterkoolzaad dient uiterlijk op 16 september te worden ingezaaid. De stikstofgebruiksnorm mag in die periode ook worden ingevuld met drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib.
Hiermee verruimt de staatssecretaris het advies van het TCB dat aangaf de stikstofgebruiksnorm alleen in te vullen met kunstmest.

Structurele oplossing

De staatssecretaris geeft in zijn brief aan de Tweede Kamer aan dat hij wil zoeken naar een structurele oplossing, omdat het verzoek om uitstel van het uitrijverbod frequent terugkomt. Waarschijnlijk gaat hij daarbij aansluiting zoeken bij het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.