Drempelwaarde stikstof topprioriteit voor leden LTO


Ruim 70 procent van de LTO-leden wil alleen publieksvriendelijke acties met een duidelijk onderhandelingsdoel
vrijdag, 13 december, 2019

Boeren die zijn aangesloten bij LTO Nederland, vinden ‘voorkomen van generieke krimp van de veestapel’, ‘behoud van latente ruimte’ en ‘herijking van Natura 2000-gebieden’ de belangrijkste actiepunten in de stikstofonderhandelingen met het ministerie van LNV.

Dit blijkt uit een enquête, die afgelopen week werd ingevuld door bijna 5000 leden van LTO, waaronder bijna 3000 melkveehouders.

Vrijwillige stoppersregeling bespreekbaar

Als meest gewenste concrete maatregelen noemen de leden de invoering van een generieke realistische drempelwaarde en het afschaffen van de dreigende vergunningplicht voor beweiden en bemesten. Ook vinden ze het van groot belang dat de koppeling in het beleid tussen fosfaat- en dierrechten en stikstof wordt doorbroken.

Daarnaast hechten de respondenten er veel waarde aan dat er geen gedwongen opkoop komt van bedrijven. Een vrijwillige opkoop van stoppers in de buurt van Natura 2000-gebieden wijzen ze niet af.

Geen afroming bij extern salderen

In de enquête geven de leden in meerderheid aan dat ze geen afroming van 30 procent willen bij extern salderen. Ook een verplichte voerspoorregeling voor alle diersoorten wijzen ze van de hand.

Ten slotte zien ze graag een uitbreiding van het stikstofmeet- en monitoringsnetwerk, zodat berekende deposities gevalideerd kunnen worden.

Geen alles-of-nietsbenadering

LTO vroeg de leden ook welke onderhandelingsstrategie ze van hun belangenbehartiger verwachten. Acht op de tien respondenten vindt dat LTO zo veel mogelijk moet binnenhalen, maar zien uiteindelijk liever dat onderdelen worden binnengehaald in plaats van helemaal niets. Een alles-of-nietsbenadering wijzen ze daarmee volgens LTO van de hand.

Publieksvriendelijke acties

De actiebereidheid onder de LTO-leden is nog steeds groot. Ruim 70 procent wil gerichte publieksvriendelijke activiteiten en demonstraties met een duidelijk onderhandelingsdoel. Dertig procent wil hardere acties, maar niet ten koste van de sympathie van de burger.

Aanstaande maandag praat het Landbouwcollectief weer met de minister.

Een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de ledenraadpleging is te downloaden van de site van LTO Nederland.


0 reacties

Ruim 70 procent van de LTO-leden wil alleen publieksvriendelijke acties met een duidelijk onderhandelingsdoel
vrijdag, 13 december, 2019

Boeren die zijn aangesloten bij LTO Nederland, vinden ‘voorkomen van generieke krimp van de veestapel’, ‘behoud van latente ruimte’ en ‘herijking van Natura 2000-gebieden’ de belangrijkste actiepunten in de stikstofonderhandelingen met het ministerie van LNV.

Dit blijkt uit een enquête, die afgelopen week werd ingevuld door bijna 5000 leden van LTO, waaronder bijna 3000 melkveehouders.

Vrijwillige stoppersregeling bespreekbaar

Als meest gewenste concrete maatregelen noemen de leden de invoering van een generieke realistische drempelwaarde en het afschaffen van de dreigende vergunningplicht voor beweiden en bemesten. Ook vinden ze het van groot belang dat de koppeling in het beleid tussen fosfaat- en dierrechten en stikstof wordt doorbroken.

Daarnaast hechten de respondenten er veel waarde aan dat er geen gedwongen opkoop komt van bedrijven. Een vrijwillige opkoop van stoppers in de buurt van Natura 2000-gebieden wijzen ze niet af.

Geen afroming bij extern salderen

In de enquête geven de leden in meerderheid aan dat ze geen afroming van 30 procent willen bij extern salderen. Ook een verplichte voerspoorregeling voor alle diersoorten wijzen ze van de hand.

Ten slotte zien ze graag een uitbreiding van het stikstofmeet- en monitoringsnetwerk, zodat berekende deposities gevalideerd kunnen worden.

Geen alles-of-nietsbenadering

LTO vroeg de leden ook welke onderhandelingsstrategie ze van hun belangenbehartiger verwachten. Acht op de tien respondenten vindt dat LTO zo veel mogelijk moet binnenhalen, maar zien uiteindelijk liever dat onderdelen worden binnengehaald in plaats van helemaal niets. Een alles-of-nietsbenadering wijzen ze daarmee volgens LTO van de hand.

Publieksvriendelijke acties

De actiebereidheid onder de LTO-leden is nog steeds groot. Ruim 70 procent wil gerichte publieksvriendelijke activiteiten en demonstraties met een duidelijk onderhandelingsdoel. Dertig procent wil hardere acties, maar niet ten koste van de sympathie van de burger.

Aanstaande maandag praat het Landbouwcollectief weer met de minister.

Een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de ledenraadpleging is te downloaden van de site van LTO Nederland.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.