Dijksma wil weidegang niet verplichten


Staatssecretaris Dijksma wil weidegang stimuleren, maar niet verplichten
dinsdag, 11 november, 2014

Op een motie van de Tweede Kamer over verplichte weidegang voor alle Nederlandse koeien antwoordt staatssecretaris Dijksma dat ze weidegang zoveel mogelijk wil bevorderen, maar niet wil verplichten.

‘Weidegang voor alle koeien als harde doelstelling is niet haalbaar omdat dit voor een deel van de melkveebedrijven grote praktische bezwaren heeft en grote gevolgen kent voor de continuïteit van bedrijven’, verklaart Dijksma in haar brief van 10 november 2014. In deze brief reageert ze op de motie-Klaver, waarin de Kamerleden Klaver (Groen Links), Thieme (Partij voor de Dieren) en Van Gerven (SP) vragen om regelgeving om te zorgen voor weidegang voor alle Nederlandse koeien.

Uitbreiding beperken

Dijksma koppelt het grondgebonden karakter van de melkveehouderij en weidegang aan elkaar. Ze geeft aan dat grondgebondenheid ondersteunend is aan weidegang. Met een wijziging in de Meststoffenwet wordt een basis gecreëerd om beperkingen te stellen aan de uitbreiding van bedrijven.

Weidegang stimuleren

Verder geeft ze aan dat ze weidegang wel wil stimuleren. Ze overlegt met de sector, maatschappelijke organisaties en provincies over een actiegerichte aanpak. Het Convenant Weidegang zal onderdeel zijn van die aanpak. Dijksma zegt dat de zuivelketen belangrijke instrumenten in handen heeft om weidegang te stimuleren, bijvoorbeeld door verhoging van de weidepremie.


0 reacties

Staatssecretaris Dijksma wil weidegang stimuleren, maar niet verplichten
dinsdag, 11 november, 2014

Op een motie van de Tweede Kamer over verplichte weidegang voor alle Nederlandse koeien antwoordt staatssecretaris Dijksma dat ze weidegang zoveel mogelijk wil bevorderen, maar niet wil verplichten.

‘Weidegang voor alle koeien als harde doelstelling is niet haalbaar omdat dit voor een deel van de melkveebedrijven grote praktische bezwaren heeft en grote gevolgen kent voor de continuïteit van bedrijven’, verklaart Dijksma in haar brief van 10 november 2014. In deze brief reageert ze op de motie-Klaver, waarin de Kamerleden Klaver (Groen Links), Thieme (Partij voor de Dieren) en Van Gerven (SP) vragen om regelgeving om te zorgen voor weidegang voor alle Nederlandse koeien.

Uitbreiding beperken

Dijksma koppelt het grondgebonden karakter van de melkveehouderij en weidegang aan elkaar. Ze geeft aan dat grondgebondenheid ondersteunend is aan weidegang. Met een wijziging in de Meststoffenwet wordt een basis gecreëerd om beperkingen te stellen aan de uitbreiding van bedrijven.

Weidegang stimuleren

Verder geeft ze aan dat ze weidegang wel wil stimuleren. Ze overlegt met de sector, maatschappelijke organisaties en provincies over een actiegerichte aanpak. Het Convenant Weidegang zal onderdeel zijn van die aanpak. Dijksma zegt dat de zuivelketen belangrijke instrumenten in handen heeft om weidegang te stimuleren, bijvoorbeeld door verhoging van de weidepremie.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.