Commissie-Remkes: geen generieke volumebeperking veehouderij


De commissie-Remkes pleit voor een selectieve warme sanering van bedrijven in de buurt van kwetsbare natuur
woensdag, 25 september, 2019

Geen generieke maatregelen voor de veehouderij, maar een met overheidsgeld gefinancierde gebiedsgerichte (warme) sanering van bedrijven in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Dit is het advies aan het kabinet van het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van oud-minister Johan Remkes.

De adviescommissie presenteerde vandaag haar aanbevelingen om op korte termijn de stikstofimpasse te doorbreken. Deze ontstond toen de Raad van State de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) naar de prullenbak verwees.

Gebiedsgericht warm saneren

Voor de veehouderij adviseert de commissie geen generieke volumebeperkende maatregelen te treffen of een stoppersregeling in het leven te roepen. Generieke maatregelen zijn naar verwachting onvoldoende effectief voor de beperking van de stikstofemissie naar Natura 2000-gebieden. Bovendien zou een generieke maatregel geen onderscheid maken tussen ondernemers die wel en niet geïnvesteerd hebben in emissiebeperking.
Het adviescollege stelt in plaats daarvan een selectieve gebiedsgerichte aanpak voor. Dat wil zeggen: met geld van het Rijk gericht verwerven of saneren van agrarische bedrijven met relatief hoge emissies of verouderde stalsystemen in en nabij kwetsbare Natura 2000-gebieden. Remkes sprak in zijn presentatie van een warme sanering.

Afromen bij salderen

Daarnaast adviseert de commissie om de toepassing van emissiebeperkende maatregelen en technieken te versnellen door kortere toelatingsprocedures en meer experimenteerruimte toe te staan. Bovendien zouden investeringen in emissiereducerende technieken gestimuleerd moeten worden door versneld afschrijven mogelijk te maken.
Daarnaast pleit de commissie voor de ontwikkeling van wetgeving om het nemen van emissiereducerende maatregelen dwingend op te kunnen leggen. Bij de overdracht van stikstofruimte binnen een bedrijf of tussen bedrijven, het zogenaamde salderen, zou ruimte bovendien moeten worden afgeroomd. Dit zou ook moeten gelden voor latente ruimte.

Beweiden en bemesten gedogen

De commissie-Remkes wil nog nader onderzoek doen naar de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor het toestaan van beweiden en bemesten. Deze activiteiten vergunningplichtig stellen is volgens de commissie niet werkbaar en niet wenselijk. De commissie verwacht eind dit jaar aanvullend advies over dit onderwerp uit te brengen en stelt voor om tot die tijd de huidige situatie te gedogen.

Waardering voor zuivelsector

Het adviescollege spreekt in het rapport speciaal haar waardering uit voor het initiatief van de zuivelketen om zelf duurzaamheidsdoelstellingen op te stellen. Deze dragen volgens de commissie effectief bij aan de reductie van de ammoniakemissie.

Krimp veestapel hoofdpunt rapport

De maatregelen in de veehouderij waren een van de twee adviezen die Remkes er tijdens de korte presentatie van het ruim 50 pagina’s tellende rapport uitlichtte. De andere was het verlagen van de maximumsnelheid op provinciale en snelwegen. Volgens Remkes is de tijd van trucs en listen voorbij en zijn harde noodmaatregelen onvermijdelijk. We hebben kortetermijnmaatregelen nodig die zoden aan de dijk zetten en de uitstoot drastisch verminderen. De politiek is nu aan zet om keuzes te maken en maatregelen door te voeren’, aldus Remkes.

De commissie-Remkes buigt zich de komende periode over een advies over welke maatregelen op lange termijn noodzakelijk zijn. Dat advies wordt medio mei 2020 verwacht. 

Bekijk hier het adviesrapport Niet alles kan’ van de commissie-Remkes.

 


0 reacties

De commissie-Remkes pleit voor een selectieve warme sanering van bedrijven in de buurt van kwetsbare natuur
woensdag, 25 september, 2019

Geen generieke maatregelen voor de veehouderij, maar een met overheidsgeld gefinancierde gebiedsgerichte (warme) sanering van bedrijven in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Dit is het advies aan het kabinet van het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van oud-minister Johan Remkes.

De adviescommissie presenteerde vandaag haar aanbevelingen om op korte termijn de stikstofimpasse te doorbreken. Deze ontstond toen de Raad van State de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) naar de prullenbak verwees.

Gebiedsgericht warm saneren

Voor de veehouderij adviseert de commissie geen generieke volumebeperkende maatregelen te treffen of een stoppersregeling in het leven te roepen. Generieke maatregelen zijn naar verwachting onvoldoende effectief voor de beperking van de stikstofemissie naar Natura 2000-gebieden. Bovendien zou een generieke maatregel geen onderscheid maken tussen ondernemers die wel en niet geïnvesteerd hebben in emissiebeperking.
Het adviescollege stelt in plaats daarvan een selectieve gebiedsgerichte aanpak voor. Dat wil zeggen: met geld van het Rijk gericht verwerven of saneren van agrarische bedrijven met relatief hoge emissies of verouderde stalsystemen in en nabij kwetsbare Natura 2000-gebieden. Remkes sprak in zijn presentatie van een warme sanering.

Afromen bij salderen

Daarnaast adviseert de commissie om de toepassing van emissiebeperkende maatregelen en technieken te versnellen door kortere toelatingsprocedures en meer experimenteerruimte toe te staan. Bovendien zouden investeringen in emissiereducerende technieken gestimuleerd moeten worden door versneld afschrijven mogelijk te maken.
Daarnaast pleit de commissie voor de ontwikkeling van wetgeving om het nemen van emissiereducerende maatregelen dwingend op te kunnen leggen. Bij de overdracht van stikstofruimte binnen een bedrijf of tussen bedrijven, het zogenaamde salderen, zou ruimte bovendien moeten worden afgeroomd. Dit zou ook moeten gelden voor latente ruimte.

Beweiden en bemesten gedogen

De commissie-Remkes wil nog nader onderzoek doen naar de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor het toestaan van beweiden en bemesten. Deze activiteiten vergunningplichtig stellen is volgens de commissie niet werkbaar en niet wenselijk. De commissie verwacht eind dit jaar aanvullend advies over dit onderwerp uit te brengen en stelt voor om tot die tijd de huidige situatie te gedogen.

Waardering voor zuivelsector

Het adviescollege spreekt in het rapport speciaal haar waardering uit voor het initiatief van de zuivelketen om zelf duurzaamheidsdoelstellingen op te stellen. Deze dragen volgens de commissie effectief bij aan de reductie van de ammoniakemissie.

Krimp veestapel hoofdpunt rapport

De maatregelen in de veehouderij waren een van de twee adviezen die Remkes er tijdens de korte presentatie van het ruim 50 pagina’s tellende rapport uitlichtte. De andere was het verlagen van de maximumsnelheid op provinciale en snelwegen. Volgens Remkes is de tijd van trucs en listen voorbij en zijn harde noodmaatregelen onvermijdelijk. We hebben kortetermijnmaatregelen nodig die zoden aan de dijk zetten en de uitstoot drastisch verminderen. De politiek is nu aan zet om keuzes te maken en maatregelen door te voeren’, aldus Remkes.

De commissie-Remkes buigt zich de komende periode over een advies over welke maatregelen op lange termijn noodzakelijk zijn. Dat advies wordt medio mei 2020 verwacht. 

Bekijk hier het adviesrapport Niet alles kan’ van de commissie-Remkes.

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.