CLM: 'Klimaatmaatregelen niet op alle vlakken effectief'


In het onderzoek bekijkt het CLM onder andere de gevolgen van het krimpen van de veestapel
dinsdag, 20 oktober, 2020

Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) heeft het effect van verschillende stikstof- en klimaatmaatregelen op duurzaamheidsthema’s, zoals ammoniakemissie, dierwelzijn en bodemleven, geanalyseerd.

Uit de het onderzoek blijkt dat veel maatregelen zowel positief als negatieve effecten hebben op duurzaamheidsthema’s. Zo is de maatregel '10% minder melkkoeien' positief voor de vermindering van stikstof- en fosforexcretie in Nederland, maar geeft het CLM ook aan dat met eenzelfde consumptie de productie verplaatst naar het buitenland. Onder de streep is er dan niets voor het klimaat bereikt stelt CLM, of zelfs slechter aangezien de milieubelasting in het buitenland mogelijk groter is dan hier.

Uitkopen rond Natura2000

Ook noemt het CLM het uitkopen van melkveebedrijven rond Natura2000 gebieden als zowel positief als negatief. De verlaagde emissies komt ten goede aan de natuur, maar op de vrijgekomen grond zou akker- en/of tuinbouw kunnen komen. Dit kan volgens het CLM negatief doorwerken op biodiversiteit, landschap, bodemleven en verdroging.

Verscheidene bemestingsmaatregelen

Het CLM haalt ook verscheidene bemestingsmaatregelen aan. Een ‘10% lagere stikstofaanvoer’ heeft volgens het onderzoek meer positieve effecten op duurzaamheid dan ‘25% minder kunstmest, meer dierlijke mest’. 

In totaal zijn er 18 maatregelen geanalyseerd, niet alleen voor de melkveehouderij, ten opzichte van 15 duurzaamheidsthema’s. Het hele rapport is hier te lezen. 
 


0 reacties

In het onderzoek bekijkt het CLM onder andere de gevolgen van het krimpen van de veestapel
dinsdag, 20 oktober, 2020

Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) heeft het effect van verschillende stikstof- en klimaatmaatregelen op duurzaamheidsthema’s, zoals ammoniakemissie, dierwelzijn en bodemleven, geanalyseerd.

Uit de het onderzoek blijkt dat veel maatregelen zowel positief als negatieve effecten hebben op duurzaamheidsthema’s. Zo is de maatregel '10% minder melkkoeien' positief voor de vermindering van stikstof- en fosforexcretie in Nederland, maar geeft het CLM ook aan dat met eenzelfde consumptie de productie verplaatst naar het buitenland. Onder de streep is er dan niets voor het klimaat bereikt stelt CLM, of zelfs slechter aangezien de milieubelasting in het buitenland mogelijk groter is dan hier.

Uitkopen rond Natura2000

Ook noemt het CLM het uitkopen van melkveebedrijven rond Natura2000 gebieden als zowel positief als negatief. De verlaagde emissies komt ten goede aan de natuur, maar op de vrijgekomen grond zou akker- en/of tuinbouw kunnen komen. Dit kan volgens het CLM negatief doorwerken op biodiversiteit, landschap, bodemleven en verdroging.

Verscheidene bemestingsmaatregelen

Het CLM haalt ook verscheidene bemestingsmaatregelen aan. Een ‘10% lagere stikstofaanvoer’ heeft volgens het onderzoek meer positieve effecten op duurzaamheid dan ‘25% minder kunstmest, meer dierlijke mest’. 

In totaal zijn er 18 maatregelen geanalyseerd, niet alleen voor de melkveehouderij, ten opzichte van 15 duurzaamheidsthema’s. Het hele rapport is hier te lezen. 
 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.