Ammoniakemissie stijgt licht door hogere opname weidegras


Door een hogere opname van weidegras nam de hoeveelheid stikstof in koeienmest toe
vrijdag, 3 september, 2021

De emissie van ammoniak is in 2020 licht gestegen met ongeveer 1 kiloton.

Onder meer de hogere opname van weidegras, waardoor de hoeveelheid stikstof in koeienmest toenam, lag daaraan ten grondslag. Ook een kleine stijging van het aantal dieren speelde mee, zo blijkt uit voorlopige cijfers van RIVM en CBS.

In 2019 nog daling

In 2019 daalde de ammoniakuitstoot nog met bijna vijf procent (6 kiloton), onder meer door een krimpende veestapel en de verplichting van mestverdunning voor boeren op klei- en veengrond bij gebruik van de sleepvoetbemester.

Minder broeikasgassen

Anders dan bij ammoniak daalde in 2020 de uitstoot van andere luchtverontreinigende stoffen als fijnstof, stikstofdioxide en zwaveldioxide juist wel. Ook de emissie van broeikasgassen als koolstofdioxide, methaan en lachgas liet in 2020 met een afname van 9 procent een dalende trend zien. In totaal bedroeg die uitstoot 164,5 megaton CO-equivalenten.

De daling is groter dan andere jaren, met name omdat er minder steenkool wordt gebruikt om elektriciteit te produceren. De uitstoot uit de industrie bleef vrijwel gelijk. Het effect van de lockdownmaatregelen was beperkt.


0 reacties

Door een hogere opname van weidegras nam de hoeveelheid stikstof in koeienmest toe
vrijdag, 3 september, 2021

De emissie van ammoniak is in 2020 licht gestegen met ongeveer 1 kiloton.

Onder meer de hogere opname van weidegras, waardoor de hoeveelheid stikstof in koeienmest toenam, lag daaraan ten grondslag. Ook een kleine stijging van het aantal dieren speelde mee, zo blijkt uit voorlopige cijfers van RIVM en CBS.

In 2019 nog daling

In 2019 daalde de ammoniakuitstoot nog met bijna vijf procent (6 kiloton), onder meer door een krimpende veestapel en de verplichting van mestverdunning voor boeren op klei- en veengrond bij gebruik van de sleepvoetbemester.

Minder broeikasgassen

Anders dan bij ammoniak daalde in 2020 de uitstoot van andere luchtverontreinigende stoffen als fijnstof, stikstofdioxide en zwaveldioxide juist wel. Ook de emissie van broeikasgassen als koolstofdioxide, methaan en lachgas liet in 2020 met een afname van 9 procent een dalende trend zien. In totaal bedroeg die uitstoot 164,5 megaton CO-equivalenten.

De daling is groter dan andere jaren, met name omdat er minder steenkool wordt gebruikt om elektriciteit te produceren. De uitstoot uit de industrie bleef vrijwel gelijk. Het effect van de lockdownmaatregelen was beperkt.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.