Advocate Franca Damen: ‘Uitspraak slecht nieuws voor betrokkenen’


Uitspraak in fosfaatreductieplan geeft ook doorkijk naar fosfaatwet
dinsdag, 31 oktober, 2017

De uitspraak van het gerechtshof van Den Haag inzake het buiten werking stellen van het fosfaatreductieplan is geen goed nieuws voor alle veehouders die van mening zijn dat ze onevenredig zwaar door het plan zijn getroffen.

Dit stelt advocate Franca Damen van Kneppelhout & Korthals Advocaten. Damen is in deze zaak geen belanghebbende, maar in de uitspraak komen volgens haar twee punten duidelijk naar voren.

Fosfaatreductieplan was te voorzien

‘De rechter geeft aan dat het fosfaatreductieplan als zodanig niet onmiskenbaar in strijd is met het eigendomsrecht. Daarvoor lijkt de rechter vooral van belang te achten dat het fosfaatreductieplan voor melkveehouders voorzienbaar was’, zegt Damen. ‘Volgens de rechter heeft de overheid sinds 2013 voldoende duidelijk gemaakt dat maatregelen genomen zouden worden als op enig moment zou blijken dat het fosfaatplafond was overschreden.’

Ondernemers hadden volgens de rechter dus kunnen voorzien dat ze na afschaffing van het melkquotum met nieuwe beperkingen te maken zouden krijgen, legt ze uit. ‘Of het fosfaatreductieplan op individueel bedrijfsniveau mogelijk in strijd is met het eigendomsrecht, heeft de rechter in het midden gelaten. Volgens de rechter zijn daarvoor onvoldoende gegevens overlegd en past zo’n beoordeling niet in een kort geding’, aldus Damen.

Tweede hoger beroep: zelfde juridische discussie

De uitspraak van vandaag heeft alleen betrekking op het hoger beroep dat de Staat instelde tegen de uitspraken van de voorzieningenrechter op 4 mei. Op 9 en 16 augustus plaatste de voorzieningenrechter meer bedrijven buiten de regeling en ook hiertegen ging de Staat in hoger beroep. De uitspraak in dit hoger beroep volgt nog. Naar aanleiding van de uitspraken van 9 en 16 augustus kwam RVO bovendien met een zogenaamde ‘lichte toets’, waarmee veehouders konden beoordelen of ze in aanmerkingen zouden kunnen komen voor ontheffing van het fosfaatreductieplan.

‘Hierbij heeft RVO wel steeds aangegeven dat het hoger beroep moet worden afgewacht en dat melkveehouders dus op eigen risico handelen als ze zich niet houden aan het fosfaatreductieplan’, benadrukt Damen. Ook voor deze veehouders is de uitspraak van vandaag volgens haar geen goed nieuws. ‘We moeten de uitspraak in het tweede hoger beroep natuurlijk nog afwachten, maar het is niet aannemelijk dat deze anders zal zijn dan die van vandaag’, geeft ze aan. ‘In alle zaken speelt namelijk in de kern dezelfde juridische discussie’, stelt de advocate.

Meer onderbouwing noodzakelijk

Formeel kunnen de betrokken veehouders tegen de uitspraak van vandaag in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Maar voor zover het gaat om de toets op individueel bedrijfsniveau, verwacht Damen dat het oordeel niet anders zal zijn dan in de uitspraak van vandaag. ‘Feitelijk stelt de rechter namelijk dat een kort geding niet de juiste procedure is om te kunnen beoordelen of een bedrijf onevenredig zwaar is getroffen door het fosfaatreductieplan’, legt ze uit.

Damen voorziet dat de Staat na de uitspraak van vandaag nieuwe besluiten zal nemen ten aanzien van melkveehouders voor wie het fosfaatreductieplan (tijdelijk) buiten werking was gesteld. Pas als deze besluiten bekend zijn, kan hiertegen bezwaar worden gemaakt en daarna beroep worden ingediend bij de bestuursrechter. ‘In zo’n procedure kan een melkveehouder dan alsnog aanvoeren dat hij door het fosfaatreductieplan onevenredig zwaar wordt belast. Dit zal dan wel heel goed en met cijfers moeten worden onderbouwd.’

Ook effect op fosfaatwet

De uitspraak van vandaag gaat over het fosfaatreductieplan, maar geeft feitelijk ook een doorkijk naar eventuele toekomstige procedures in het kader van de fosfaatwet. ‘Ook in die procedures zal daarom de financiële onderbouwing erg belangrijk worden’, aldus Damen.

 

 


0 reacties

Uitspraak in fosfaatreductieplan geeft ook doorkijk naar fosfaatwet
dinsdag, 31 oktober, 2017

De uitspraak van het gerechtshof van Den Haag inzake het buiten werking stellen van het fosfaatreductieplan is geen goed nieuws voor alle veehouders die van mening zijn dat ze onevenredig zwaar door het plan zijn getroffen.

Dit stelt advocate Franca Damen van Kneppelhout & Korthals Advocaten. Damen is in deze zaak geen belanghebbende, maar in de uitspraak komen volgens haar twee punten duidelijk naar voren.

Fosfaatreductieplan was te voorzien

‘De rechter geeft aan dat het fosfaatreductieplan als zodanig niet onmiskenbaar in strijd is met het eigendomsrecht. Daarvoor lijkt de rechter vooral van belang te achten dat het fosfaatreductieplan voor melkveehouders voorzienbaar was’, zegt Damen. ‘Volgens de rechter heeft de overheid sinds 2013 voldoende duidelijk gemaakt dat maatregelen genomen zouden worden als op enig moment zou blijken dat het fosfaatplafond was overschreden.’

Ondernemers hadden volgens de rechter dus kunnen voorzien dat ze na afschaffing van het melkquotum met nieuwe beperkingen te maken zouden krijgen, legt ze uit. ‘Of het fosfaatreductieplan op individueel bedrijfsniveau mogelijk in strijd is met het eigendomsrecht, heeft de rechter in het midden gelaten. Volgens de rechter zijn daarvoor onvoldoende gegevens overlegd en past zo’n beoordeling niet in een kort geding’, aldus Damen.

Tweede hoger beroep: zelfde juridische discussie

De uitspraak van vandaag heeft alleen betrekking op het hoger beroep dat de Staat instelde tegen de uitspraken van de voorzieningenrechter op 4 mei. Op 9 en 16 augustus plaatste de voorzieningenrechter meer bedrijven buiten de regeling en ook hiertegen ging de Staat in hoger beroep. De uitspraak in dit hoger beroep volgt nog. Naar aanleiding van de uitspraken van 9 en 16 augustus kwam RVO bovendien met een zogenaamde ‘lichte toets’, waarmee veehouders konden beoordelen of ze in aanmerkingen zouden kunnen komen voor ontheffing van het fosfaatreductieplan.

‘Hierbij heeft RVO wel steeds aangegeven dat het hoger beroep moet worden afgewacht en dat melkveehouders dus op eigen risico handelen als ze zich niet houden aan het fosfaatreductieplan’, benadrukt Damen. Ook voor deze veehouders is de uitspraak van vandaag volgens haar geen goed nieuws. ‘We moeten de uitspraak in het tweede hoger beroep natuurlijk nog afwachten, maar het is niet aannemelijk dat deze anders zal zijn dan die van vandaag’, geeft ze aan. ‘In alle zaken speelt namelijk in de kern dezelfde juridische discussie’, stelt de advocate.

Meer onderbouwing noodzakelijk

Formeel kunnen de betrokken veehouders tegen de uitspraak van vandaag in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Maar voor zover het gaat om de toets op individueel bedrijfsniveau, verwacht Damen dat het oordeel niet anders zal zijn dan in de uitspraak van vandaag. ‘Feitelijk stelt de rechter namelijk dat een kort geding niet de juiste procedure is om te kunnen beoordelen of een bedrijf onevenredig zwaar is getroffen door het fosfaatreductieplan’, legt ze uit.

Damen voorziet dat de Staat na de uitspraak van vandaag nieuwe besluiten zal nemen ten aanzien van melkveehouders voor wie het fosfaatreductieplan (tijdelijk) buiten werking was gesteld. Pas als deze besluiten bekend zijn, kan hiertegen bezwaar worden gemaakt en daarna beroep worden ingediend bij de bestuursrechter. ‘In zo’n procedure kan een melkveehouder dan alsnog aanvoeren dat hij door het fosfaatreductieplan onevenredig zwaar wordt belast. Dit zal dan wel heel goed en met cijfers moeten worden onderbouwd.’

Ook effect op fosfaatwet

De uitspraak van vandaag gaat over het fosfaatreductieplan, maar geeft feitelijk ook een doorkijk naar eventuele toekomstige procedures in het kader van de fosfaatwet. ‘Ook in die procedures zal daarom de financiële onderbouwing erg belangrijk worden’, aldus Damen.

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.