Nieuws Voeding

Een alternatief sectorplan voor de krachtvoermaatregel zal volgens de minister aan harde eisen moeten voldoen
Voeding 18 jun 2020
Schouten geeft sector tot 1 juli voor alternatief voerplan...Minister Schouten is bereid om haar omstreden krachtvoermaatregel in te trekken als de sector voor 1 juli een gedegen alternatief plan presenteert voor de beperking van de ammoniakuitstoot via het voerspoor. Deze... 1Lees verder >
Voeding 18 jun 2020
Versgrasupdate: regen zorgt voor inhaalslag in...De regen van afgelopen week zorgt ervoor dat het gras bezig is aan een inhaalslag voor zowel grasgroei als de hoeveelheid ruw eiwit. Dat is af te lezen uit de nieuwste cijfers van de versgrasupdate. ‘We zien in groei...Lees verder >
De niet-milieubelastende microben kunnen op termijn soja in voer en voedsel vervangen
Voeding 17 jun 2020
Microben gevonden die driekwart meer eiwit bevatten dan soja...Onderzoekers van de Universiteit Gent hebben nieuwe eiwitproducerende microben ontdekt. Deze bevatten tot 70 procent meer eiwitten dan sojabonen en leggen zowel CO2 als atmosferisch stikstof vast. Dat meldt Vilt op zijn... 1Lees verder >
Kees Huizinga melkt 1.600 koeien in Oekraïene en behoort tot de bekendste buitenlandse boeren van het land
Voeding 16 jun 2020
Fotoserie: Nederlander op Oekraïens melkpakKees Huizinga melkt 1.600 koeien in Oekraïene en behoort tot de bekendste buitenlandse boeren van het land. Dit jaar prijkt een foto van de Groninger op pakken melk in de Oekraïense supermarkten. Met de marketingactie...Lees verder >
Grootschalige grasteelt in Denemarken gestart om eiwit uit gras te winnen
Voeding 16 jun 2020
Denemarken start grootschalige grasraffinageIn Denemarken is afgelopen maand een initiatief gestart waar via grootschalige grasraffinage eiwitten worden gewonnen uit de opbrengst van 2000 hectare gras. De landbouwcoöperaties DLG en Danish Agro en...Lees verder >
De trend van nattere voorjaarskuilen vertaalt zich in lagere dve-gehalten
Voeding 15 jun 2020
Voorjaarskuilen worden ieder jaar natterHet gemiddelde drogestofgehalte in voorjaarskuilen is in de afgelopen drie jaar steeds verder gedaald. Dit blijkt uit analysegegevens van het voederwaardeonderzoek van Eurofins Agro. Onder voorjaarskuilen verstaat...Lees verder >
Voeding 12 jun 2020
Grassen en klavers voor duurzame landbouw in de...Het is een uitdaging op wereldwijd niveau om ons te verzekeren van een ​​groene en duurzame toekomst als het gaat om ons klimaat en milieu. Lees verder >
Voeding 12 jun 2020
Behoud van saldo in tijden van lagere melkprijs...De melkprijs staat onder druk en zal, als gevolg van het wegvallen van een deel van de vraag door de coronacrisis, ook in de komende maanden onder druk blijven staan.  Lees verder >
Voeding 11 jun 2020
Versgrasupdate: gangbaar en biologisch gelijk op...De graskwaliteit van de twee biologische bedrijven was de afgelopen twee maanden nagenoeg vergelijkbaar met die van de gangbare bedrijven, zo blijkt uit gegevens van de Versgrasupdate. ‘Het bijzondere voorjaar, met een...Lees verder >
In de zomer is een maaihoogte van 7 centimeter het meest gewenst
Voeding 11 jun 2020
Hogere stoppellengte levert betere hergroei en opbrengst...Een hogere stoppellengte zorgt voor een snellere hergroei en daarmee een duidelijk hogere grasopbrengst per hectare. Dat blijkt uit veldproeven en uit gegevens uit de KringloopWijzer.   Twee centimeter hoger maaien...Lees verder >
Minister Schouten ziet geen juridische ruimte voor aanpassingen in de maatregel die een limiet stelt aan eiwit in krachtvoer
Voeding 10 jun 2020
Minister geeft geen ruimte voor aanpassing eiwitnorm...Minister Schouten realiseert zich dat melkveehouders fel gekant zijn tegen de invoering van een tijdelijke limiet op het eiwitgehalte in krachtvoer. Maar ze ziet juridisch geen andere mogelijkheid om stikstofruimte te... 5Lees verder >
Een heffing op kunstmest verhoogt de kostprijs voor de boer, maar verlaagt het gebruik niet
Voeding 10 jun 2020
‘Heffing op gebruik kunstmest niet effectief’Een heffing op het gebruik van kunstmest zoals de Commissie Remkes voorstelt, is niet effectief en leidt niet tot minder gebruik. Dat stelt Meststoffen Nederland, de belangenorganisatie van de meststoffensector in...Lees verder >
Rundvee heeft een aandeel van 23 procent in de totale veevoerproductie in België
Voeding 09 jun 2020
België produceert opnieuw meer rundveevoerIn België is de productie van rundveevoer in 2019 opnieuw gestegen. Afgelopen jaar produceerden de 86 leden van de Belgian Feed Association (BFA) in totaal ruim 1,5 miljoen ton rundveevoeder. Ter vergelijking: in 2009...Lees verder >
Voeding 08 jun 2020
Ruwvoertekort? Zaai dan Snelle Lente Rogge na de...Veel veehouders kampen als gevolg van de droogte met een ruwvoertekort. Snelle Lente Rogge biedt als vanggewas na maïs de oplossing, omdat dit in het vroege voorjaar ook als ruwvoergewas geoogst kan worden. Met Snelle...Lees verder >
Voeding 05 jun 2020
Versgrasupdate: grasgroei beduidend lager dan...De droge periode vroeg in het seizoen zorgt ervoor dat de grasgroei beduidend lager ligt dan vorig jaar. ‘Je ziet het aan de hoeveelheid gewonnen kuilvoer, maar ook aan de grasgroeicijfers die afgelopen week gemiddeld...Lees verder >

Pagina's