Nieuws Voeding

Ook in 2018 voldeed het overgrote deel van de derogatiebedrijven aan de Europese nitraatrichtlijn
Voeding 01 jul 2020
Meer nitraatuitspoeling op derogatiebedrijven door droogte...Droogte in 2017 en 2018 heeft op derogatiebedrijven geleid tot hogere nitraatconcentraties in uitspoelingswater onder gras- en bouwland. Gemiddeld blijven de waardes echter nog duidelijk onder de Europese...Lees verder >
Een derogatiebedrijf mag 230 of 250 kilo stikstof per hectare uit dierlijke mest gebruiken, afhankelijk van de bodemsoort en regio
Voeding 30 jun 2020
Aantal derogatiebedrijven in 2019 opnieuw licht gedaald...In 2019 is het aantal bedrijven dat derogatie heeft aangevraagd opnieuw licht gedaald. In totaal 18.118 bedrijven deden een aanvraag voor derogatie. Dat is een afname van 1,4 procent ten opzichte van 2018. In 2015 waren...Lees verder >
De door de sector aangedragen alternatieven op het voerspoor, zijn door het ministerie van LNV afgewezen
Voeding 30 jun 2020
Alternatief plan eiwitnorm voldoet volgens Schouten niet aan...Landbouwminister Schouten betreurt dat ze samen met vertegenwoordigers uit de veehouderijsector er niet is geslaagd een alternatief plan voor de krachtvoernorm te vinden. Dat schrijft de minister in een Kamerbrief...Lees verder >
Nu er geen alternatief is aangenomen, blijft de eiwitnorm dit najaar staan zoals is voorgesteld door het ministerie
Voeding 30 jun 2020
Alternatief voerspoor afgewezen vanwege uitvoerbaarheid...De gesprekken die LTO Nederland en het NAJK gisteren mede namens NMV, DDB en Netwerk Grondig hadden met het ministerie van LNV over een alternatieve eiwitnorm, zijn op niets uitgelopen. De voernorm die de hoeveelheid...Lees verder >
Het comineren van meerdere bodemfuncties tegelijk zoals landbouw en opslag van koolstof is een van de adviezen die de Rli aandraagt
Voeding 29 jun 2020
Vitaliteit Nederlandse bodems onder drukHet gaat niet goed met de vitaliteit van Nederlandse landbouw-, bos- en natuurbodems.  Dat blijkt uit het advies ‘De bodem bereikt?!’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) dat vandaag aan minister...Lees verder >
Jelte Bakker roept collega's op om de passie voor gras te delen
Voeding 27 jun 2020
Video: 'Veel weidevogels én hoge...Op een gangbaar bedrijf 10.000 kilo per koe melken en succesvol een broedplek bieden aan honderd paar weidevogels. De Friese melkveehouder Jelte Bakker uit Ginnum laat zien dat deze combinatie mogelijk is. Het was vorig...Lees verder >
Voeding 25 jun 2020
Versgrasupdate: opleving eiwit was van korte duur...De eiwitopleving die vorige week merkbaar was in vers gras was van korte duur, zo blijkt uit de cijfers van de versgrasupdate van deze week. ‘Je ziet bovendien grote regionale verschillen in onder meer verteerbaarheid...Lees verder >
Bij het onderzaaien wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de maisplant beschadigt
Voeding 25 jun 2020
Video: Vanggewas onderzaaien voordat de maisrijen...Nu de maisplanten in het vijfde of zesde bladstadium komen en de rijen bijna sluiten, is het een goed moment om het vanggewas onder te zaaien. Zo ondervindt de mais de minste concurrentie van het vanggewas en kan de...Lees verder >
De sojagift kan terug bij een versgrasrantsoen; het ureumgetal is daarbij leidend
Voeding 25 jun 2020
Eiwitaanvulling kan ook in de zomermaanden omlaagDe eiwitaanvulling en krachtvoergift kan dankzij weidegang ook in de zomermaanden naar beneden. Het ureumgetal in tankmelk is hierbij sturend, zo melden onderzoekers die betrokken zijn bij de KringloopWijzer. Veel...Lees verder >
Voeding 24 jun 2020
Hoe voorkomt u hittestress bij uw kalveren?Hittestress komt bij koeien veel voor. Bij temperaturen boven de 20 °C heeft een koe al last van de warmte. Lees verder >
Een motie om de omstreden krachtvoerregeling van tafel te krijgen haalde het gisteren niet
Voeding 24 jun 2020
Tweede Kamer wil totaalrantsoen als uitgangspunt voor...De Tweede Kamer roept minister Schouten op om voor volgend jaar met de sector afspraken te maken over het voerspoor die kunnen rekenen op draagvlak. Niet middelvoorschriften maar doelvoorschriften zouden centraal moeten...Lees verder >
Vanaf 2021 is het niet mogelijk om gebruik te maken van de Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden van rundveedrijfmest én derogatie
Voeding 22 jun 2020
Derogatie en bovengronds uitrijden kan niet meer samenVeehouders die deelnemen aan de Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden van runderdrijfmest 2019-2023 voldoen niet meer aan de voorwaarden voor derogatie. Dat schrijft minister Carola Schouten van LNV aan de Tweede...Lees verder >
Nederlandse boeren mogen ook dit en volgend jaar onder voorwaarden 230 en 250 kilo stikstof uit dierlijke mest aanwenden
Voeding 22 jun 2020
Nederland krijgt opnieuw derogatie voor twee jaarIn 2020 en 2021 mogen Nederlandse boeren opnieuw gebruik maken van derogatie. Het Nitraatcomité heeft namelijk een positief advies aan de Europese Commissie gegeven voor derogatie voor Nederland. De definitieve...Lees verder >
De leden van Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers kwamen in 2019 tot vijftien procent meer beweidingsuren dan in 2018
Voeding 22 jun 2020
Hogere ammoniakemissie ondanks meer weiden en lager...Leden van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) hadden afgelopen jaar een hogere ammoniakemissie per bedrijf. Ondanks dat de bedrijven gemiddeld meer hebben beweid en minder ruw eiwit in het...Lees verder >
Voeding 19 jun 2020
Meer eiwit van eigen grond door Snelle Lente Rogge...De toekomst van de melkveehouderij is dat deze minder afhankelijk van mondiale eiwitbronnen gaat zijn. Lees verder >

Pagina's