Nieuws Voeding

In 2016 werden er voor geen enkel type mycotoxine in mais overschrijdingen gevonden
Voeding  02 jan 2017
Weinig mycotoxinen in Belgische maisoogstIn de Belgische maisoogst van 2016 is de aantasting door mycotoxinen slechts gering. De gunstige weersomstandigheden deze zomer tijdens de bloei en bij de afrijping van de mais zorgden voor een lage besmetting van...Lees verder >
Bemesting in lang gras is waarschijnlijk de oorzaak van de boterzuurproblemen
Voeding  30 dec 2016
Bovengemiddeld veel problemen met boterzuurSinds het najaar is het aantal waarschuwingen vanuit zuivelfabrieken voor sporen van boterzuurbacteriën in de melk flink toegenomen. Hierdoor kreeg Eurofins, een laboratorium voor onder andere kuilanalyses, veel vragen...Lees verder >
Het effect van de twee beweidingssystemen op de grasopname is nog niet duidelijk
Voeding  27 dec 2016
Stripgrazen geeft hogere opbrengst dan standweidenStripgrazen lijkt een hogere grasopbrengst te geven dan roterend standweiden. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het beweidingsseizoen 2016 op Zegveld en Dairy Campus. Het stripgrazen resulteerde in een gemaaide...Lees verder >
VeeteeltGRAS-blogger Michiel Kroes twijfelt over de bepaling van droge stof in gras
Voeding  22 dec 2016
GRAS-blog: twijfel over bepaling drogestofopbrengst...VeeteeltGRAS-blogger Michiel Kroes maakte op basis van eigen gegevens een schatting van de drogestofopbrengst van zijn grasland. Via Eurofins kreeg hij ook een schatting van die opbrengst. Tussen beide schattingen zit...Lees verder >
De voorspelling van het gewicht via het meten van de borstomvang is 42 procent nauwkeuriger dan via het meten van de hoogtemaat
Voeding  21 dec 2016
Borstomvang dé graadmeter voor gewicht jonge kalverenHet gewicht van kalveren tot zes maanden oud is beter te voorspellen door de borstomvang van het kalf te meten dan door de hoogtemaat te bepalen. Dit blijkt uit onderzoek van ForFarmers. Het bedrijf deed ruim drie jaar...Lees verder >
Vanwege het mestbeleid is er ook minder zwavelaanvoer via organische stof
Voeding  16 dec 2016
Zwavelgehalte Nederlandse bodem daalt sterkIn de afgelopen tien jaar nam het zwavelgehalte in de Nederlandse bodem sterk af. In kleigronden daalde het zwavelgehalte gemiddeld 15 procent, in zandgrond meer dan 30 procent. Dit blijkt uit de gemiddelde...Lees verder >
Door de overspannen reacties op de kunstmestmarkt lag de verkoop tijdelijk stil
Voeding  14 dec 2016
Onrust op kunstmestmarkt zorgt voor hogere prijzenDe kunstmestprijzen hebben de afgelopen weken een abrupte en sterke stijging doorgemaakt. De prijs van kalkammonsalpeter (kas) ligt inmiddels 50 tot 60 euro per ton hoger dan het laagste niveau afgelopen zomer. De...Lees verder >
Meer uren weidegang zorgt voor een lagere ammoniakemissie
Voeding  28 nov 2016
Ammoniakemissie sturen via weidegang en voedingDe hoeveelheid eiwit in het rantsoen en het aantal beweidingsuren hebben sterke invloed op de ammoniakemissie. Dat blijkt uit een studie die Wageningen Livestock Research uitvoerde voor ZuivelNL. De deskstudie toonde...Lees verder >
Het voeren van soja zorgt voor een lagere fosfaatuitscheiding dan het voeren van raapzaadschroot
Voeding  26 nov 2016
Tien procent minder fosfor in rantsoen is heel reëelHet fosforgehalte in melkveerantsoenen kan gemiddeld tien procent verlaagd worden als er rekening wordt gehouden met het werkelijk beschikbare fosfor in plaats van met de nu gehanteerde hoeveelheid aanwezige fosfor. Dat... 1Lees verder >
Goede voederwaarde, maar landelijk veel spreiding in kwaliteit snijmaiskuilen
Voeding  23 nov 2016
Veel zetmeel in droge en snel afgerijpte snijmaisDe snijmaiskuilen van dit jaar zijn gemiddeld droog en bevatten veel zetmeel. Dit blijkt uit de gemiddelde resultaten van de maiskuilanalyses van Eurofins Agro. De droge en warme septembermaand zorgde voor een snelle...Lees verder >
De maximale verhouding fosfor-ruw eiwit wordt aangescherpt en daalt naar 2,2
Voeding  18 nov 2016
Voerspoor levert 1,7 miljoen kg fosfaatreductie opHet zogenoemde voerspoor levert een reductie op van 1,7 miljoen kg fosfaat. Die reductie komt doordat de mengvoerleveranciers zich als collectief zullen houden aan een maximale hoeveelheid van 4,3 gram fosfor per kg...Lees verder >
De pinken weiden nog wel, maar De Haan begrenst de oppervlakte die ze begrazen om vertrapping te voorkomen
Voeding  18 nov 2016
GRAS-blog: 230 dagen weidegang in 2016Op 15 november zijn de koeien van Jolle de Haan voor het eerst de hele dag binnen gebleven. De VeeteeltGRAS-blogger blikt in zijn blog terug op het grasjaar 2016. Een uitzonderlijk jaar, schrijft De Haan, met onder meer...Lees verder >
Shredlage hakselen zorgt voor meer herkauwactiviteit
Voeding  17 nov 2016
Shredlage hakselen levert in Duitsland nauwelijks voordeel...Shredlage hakselen van mais heeft geen gevolgen voor de voeropname en melkgift van koeien. Dit blijkt uit praktijkproeven in Duitsland waarin shredlage gehakselde mais met kort gehakselde (conventionele) mais werd...Lees verder >
Er is in 2014 en 2015 maar weinig geïnvesteerd in fosforarm krachtvoer
Voeding  17 nov 2016
‘Voerspoor had overschrijding fosfaatplafond kunnen...Het overschrijden van het fosfaatplafond voor melkvee in 2014 en 2015 had voorkomen kunnen worden via het zogenoemde voerspoor. Dat stelt Jan Dijkstra, universitair hoofddocent rundveevoeding in Wageningen. ‘In de...Lees verder >
De hogere temperatuur bij standweiden is volgens de onderzoekers mogelijk gelinkt aan de grashoogte
Voeding  09 nov 2016
Bodemtemperatuur verschilt per beweidingssysteemIn het voorjaar is de bodemtemperatuur in grasland gemiddeld een graad hoger bij standweiden dan bij omweiden. Dat is een van de resultaten binnen onderzoeken van het project Amazing Grazing. In deze onderzoeken wordt...Lees verder >

Pagina's