Nieuws Voeding

In Pulle melkt Jef De Schutter 70 koeien
Voeding  27 aug 2021
Fotoserie: Uitbreidingsplannen in de ijskast door...Zijn uitbreidingsplannen moet Jef De Schutter voorlopig even parkeren. De Vlaamse melkveehouder uit Pulle wilde zijn veestapel uitbreiden van 70 naar 120 koeien, maar het stikstofarrest gooide dit voorjaar roet in het...Lees verder >
Voeding  26 aug 2021
Versgrasupdate: Stijgend eiwit vraagt om rantsoen...Een gelijkblijvende vem-waarde, maar wel meer eiwit en minder suiker in het gras. Het is duidelijk dat de kwaliteit van het gras verandert en het gras de kenmerken van herfstgras begint te krijgen, zo constateert Wytze...Lees verder >
Pinken zijn ideale najaarsgras-opvreters volgens de Weideman
Voeding  26 aug 2021
Tip van de Weideman: Jonkies op stal, pubers...Doe kalveren en pinken voor weidetraining lekker naar buiten, is mijn advies in het voorjaar. Rond 1 september wordt het met de kostbare aanfok een beetje oppassen. Ziet het jongvee er goed uit en groeien ze lekker door...Lees verder >
De vem-waarde van kruidenrijk gras wordt door Eurofins te laag ingeschat
Voeding  26 aug 2021
Eurofins berekent vem-correctie voor kruidenrijk gras...Eurofins Agro heeft samen met Agrifirm vuistregels opgesteld om de berekende vem-waarde van kruidenrijk gras te corrigeren. De vem-waarde van kruidenrijk gras wordt volgens Eurofins lager ingeschat dan dat deze in...Lees verder >
Door het natte en groeizame seizoen is dit jaar veel kali en natrium aan de bodem onttrokken en uitgespoeld
Voeding  25 aug 2021
Kali- en natriumvoorziening grasland vragen extra...Door het groeizame seizoen heeft grasland dit jaar veel natrium en kali onttrokken aan de bodem. Op plaatsen waar veel regen is gevallen, kan bovendien een deel van de mineralen zijn uitgespoeld. De Commissie Bemesting...Lees verder >
Plus Partners  24 aug 2021
Goed drinkwater: wat is dat eigenlijk?Goed drinkwater is belangrijk voor uw dieren. Een hoogproductieve koe drinkt wel 80 tot 200 liter water per dag. Zowel voor mens als dier is het een eerste levensbehoefte waarvan het belangrijk is dat het beschikbaar is...Lees verder >
De stikstofproductie uit de melkveehouderij is dit jaar naar verwachting opnieuw hoger dan het sectorplafond
Voeding  23 aug 2021
Stikstofproductie melkvee daalt, maar blijft te hoogVolgens de fosfaat- en stikstofmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de stikstof- en fosfaatproductie van de Nederlandse melkveehouderij in het tweede kwartaal van dit jaar verder gedaald. Het CBS...Lees verder >
De extra opbrengst door druppelirrigatie in snijmais weegt niet op tegen de extra kosten
Voeding  23 aug 2021
Druppelirrigatie in snijmais kan niet uitToepassen van druppelirrigatie verhoogt de zetmeelopbrengst van snijmais per hectare met 3452 kg ds ten opzichte van beregenen met een haspel en met 1159 kg ds ten opzichte van niet-irrigeren of beregenen. Deze extra...Lees verder >
De actie '1001 hectare kruidenrijk grasland' leverde tot nu toe 1378 hectare kruidenrijk grasland op
Voeding  20 aug 2021
Crowdfundingscatie kruidenrijk grasland krijgt vervolg...De vorig jaar met succes opgezette crowdfundingscampagne ‘1001 hectare kruidenrijk grasland’ gaat opnieuw van start. De actie van LTO Nederland en Urgenda, in samenwerking met zaadleveranciers PureGraze en Barenbrug is...Lees verder >
Grasmengsels met meerdere soorten realiseren een hogere opbrengst en kunnen beter omgaan met droogte
Voeding  20 aug 2021
Kruidenmengsels verminderen opbrengstrisicoGrasmengsels met een mix van gras, klaver en kruiden presteren beter dan een monocultuur met alleen Engels raaigras. Niet alleen realiseren ze een hogere opbrengst, ook kunnen ze beter omgaan met droogte. Dat blijkt uit...Lees verder >
Voeding  19 aug 2021
Versgrasupdate: Eiwit blijft wat achter voor de...De versgrascijfers lijken deze week redelijk stabiel, maar in vergelijking met andere jaren blijven de ruweiwitwaarden wat achter. Die conclusie trekt Leo Tjoonk, teamleider ruwvoer bij Agrifirm. ‘Kijkend naar de...Lees verder >
Hou de koeien aan het grazen en laat de voergang een keer een uur leeg voor ze naar buiten gaan
Voeding  19 aug 2021
Tip van de Weideman: Maak ruimte in die pens...Nog even voortborduren op het feit dat er erg veel gras groeit. Een verademing vergeleken met afgelopen gortdroge zomers. Vooral in nazomer en herfst is dat gras het allerbest benut, als het rechtstreeks in de koe...Lees verder >
De toelating betreft de import van grondstoffen van genetisch gemodificeerde gewassen, niet de teelt
Voeding  19 aug 2021
Tien genetisch gemodificeerde gewassen krijgen Europese...De Europese Commissie heeft tien genetisch gemodificeerde gewassen goedgekeurd voor gebruik in diervoeders en menselijke consumptie in de EU. Het gaat om vijf varianten van mais, twee varianten van sojabonen, twee...Lees verder >
Of bedrijven voordeel hebben van bedrijfsspecifieke bemestingsnormen is vooral afhankelijk van de gewasopbrengst
Voeding  18 aug 2021
Gewasopbrengst bepaalt voordeel bedrijfsspecifiek...Bedrijfsspecifieke bemestingsnormen bieden de meeste melkveebedrijven extra bemestingsruimte. Maar er waren in 2020 ook bedrijven waar de bemestingsruimte juist kleiner werd. Dit komt naar voren uit de resultaten van de... 1Lees verder >
De gemiddelde opbrengst van peulvruchten bedroeg in België vorig jaar 4,3 ton per hectare
Voeding  13 aug 2021
Areaal peulvruchten verdubbelde in België in vijf jaar tijd...In België is de teelt van peulvruchten als voedergewas in opmars. Het areaal verdubbelde in vijf jaar tijd van ruim 2900 naar bijna 6000 hectare. Dit blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau....Lees verder >

Pagina's