Nieuws Voeding

Te hoge transportkosten blijken funest voor Voercentrum Leeuwarden
Voeding  28 nov 2013
Faillissement voor Voercentrum LeeuwardenHet Voercentrum Leeuwarden is failliet. De verre afstand van de locatie in Leeuwarden ten opzichte van de deelnemende veehouders is het initiatief fataal geworden, vertelt Klaas Struiksma. Struiksma is een van de drie...Lees verder >
Nederland telt 2,1 miljoen overwinterende ganzen
Voeding  27 nov 2013
Nederland telt de meeste ganzenNergens in Europa zijn zoveel ganzen dan in Nederland. Dat blijkt uit de jaarlijkse Vogelbalans die Sovon Vogelonderzoek Nederland eind november gaat presenteren. Het aantal ‘winterganzen’ ligt volgens Sovon op zo’n 2,1... 1Lees verder >
Veel voermengwagens worden niet goed geladen
Voeding  25 nov 2013
Gemengd voeren gaat vaak foutSlechts 30 procent van de gemengde rantsoenen die voor het voerhek liggen, zijn zo samengesteld als ze op papier zijn uitgerekend. Onnauwkeurig laden, slecht mengen, variatie in voerkwaliteit of versleten...Lees verder >
CRV zal via een Twitterchat op vragen over de fokkerijgetallen reageren
Voeding  20 nov 2013
CRV in gesprek met veehouders over fokkerijgetallenNaar aanleiding van de introductie van de nieuwe fokkerijgetallen voor efficiëntie en gezondheid gaat CRV in gesprek met veehouders. De fokkerijorganisatie doet dat via twitter op twee geagendeerde momenten. René van...Lees verder >
Een verlaging van de fosfaatnormen lijkt niet meer mogelijk
Voeding  18 nov 2013
Diervoederindustrie wil fosfaatuitstoot verder beperken...De diervoederindustrie heeft zich uitgesproken om samen met partijen in de zuivelketen verdere stappen te zetten om de fosfaatuitstoot te beperken. Het Voerspoor, een pakket vrijwillige maatregelen van Nevedi en LTO...Lees verder >
In 2015 moet alle soja in veevoer verantwoord geteeld zijn
Voeding  14 nov 2013
Verantwoorde soja in een zesde deel van veevoerIn 2012 is er in Nederland 300.000 ton verantwoorde soja verwerkt in veevoer. Dat is eenzesde deel van het totaal. Dat blijkt uit het MVO-jaarverslag van Nevedi, dat vandaag is overhandigd aan staatsecretaris Sharon...Lees verder >
BLGG AgroXpertus raadt aan het tekort aan nutriënten via bodemonderzoek vast te stellen
Voeding  14 nov 2013
Tekort nutriënten in bodem loopt opUit analyseresultaten van de laatste tien jaar blijkt dat het tekort aan nutriënten in de bodem steeds verder oploopt. Dat stelt BLGG AgroXpertus in een persbericht. Het onderzoekslaboratorium trekt die conclusie aan de...Lees verder >
Veel informatie over meststoffen op nieuwe website
Voeding  14 nov 2013
Nieuw kennisplatform bemestingMeststoffenproducent OCI Agro heeft gisteren een nieuwe website gelanceerd waarop kennisoverdracht rondom bemesting centraal staat. Op de website zijn achtergrondartikelen te vinden over meststoffen en...Lees verder >
Voeding  13 nov 2013
Droge stofopname open maiskuil neemt snel afDe drogestofopname van een maiskuil neemt snel af wanneer de kuil vier dagen of langer aan de open lucht is blootgesteld. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Bonn. Bij een kuil die acht dagen open was,...Lees verder >
De najaarskuilen van 2013 zijn uitstekend om aan melkvee te voeren
Voeding  05 nov 2013
Kwaliteit najaarskuilen beste sinds 2009De eerste najaarskuilen zijn met gemiddeld 877 vem en een ruweiwitgehalte van 190 de beste najaarskuilen van de afgelopen vijf jaar. Dat meldt BLGG AgroXpertus op basis van de analyse van kuilen die gemaakt zijn tussen...Lees verder >
Graskuilen bevatten minder mineralen en ruw eiwit
Voeding  04 nov 2013
BLGG meet minder mineralen in graskuilenAnalysecijfers van BLGG AgroXpertus laten zien dat de gehalten aan mineralen en sporenelementen, evenals het gehalte ruw eiwit in graskuilen de laatste jaren zijn afgenomen. BLGG AgroXpertus vindt het zeer...Lees verder >
Een goede pH is belangrijk voor de benutting van stikstof en het bodemleven
Voeding  30 okt 2013
Ruim 30 procent van grasland heeft te lage zuurgraadRuim eenderde van de bodems van graslandpercelen in Nederland heeft een pH-waarde (zuurgraad) van beneden de 5. Een pH van 5 is veelal te laag en kost opbrengst, onder meer omdat een goede pH van belang is voor de... 1Lees verder >
Met de MaisManager-app kan via de smartphone het meest optimale oogstmoment van een snijmaisperceel worden bepaald
Voeding  18 okt 2013
Populariteit MaisManager-app gestegenHet gebruik van de MaisManager-app van maiskweker Limagrain is dit jaar verder toegenomen. Dit maisoogstseizoen werd de app, die werd gemaakt door maiskweker Limagrain in samenwerking met Veeteelt, bijna 1300 keer...Lees verder >
Formulier maiskuilanalyse bevat voortaan ook melk- en azijnzuurgehalte
Voeding  11 okt 2013
Melk- en azijnzuur op maiskuilanalysesOp maiskuilanalyses prijken voortaan ook de gehalten aan melkzuur en azijnzuur. BLGG AgroXpertus vermeldt deze gegevens omdat ze inzicht geven in de kwaliteit van de kuil en als input voor rantsoenberekeningen dienen....Lees verder >
Mais bevat 15 gram minder zetmeel dan in 2012
Voeding  11 okt 2013
Snijmais bevat dit jaar minder zetmeel Snijmais bevat dit jaar duidelijk minder zetmeel dan voorgaande jaren. Dat blijkt uit de eerste ruim 400 verse snijmaismonsters, zo meldt BLGG AgroXpertus. In 2012 bevatten de snijmaisanalyses die het grond- en...Lees verder >

Pagina's