Nieuws Voeding

Veel informatie over meststoffen op nieuwe website
Voeding  14 nov 2013
Nieuw kennisplatform bemestingMeststoffenproducent OCI Agro heeft gisteren een nieuwe website gelanceerd waarop kennisoverdracht rondom bemesting centraal staat. Op de website zijn achtergrondartikelen te vinden over meststoffen en...Lees verder >
Voeding  13 nov 2013
Droge stofopname open maiskuil neemt snel afDe drogestofopname van een maiskuil neemt snel af wanneer de kuil vier dagen of langer aan de open lucht is blootgesteld. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Bonn. Bij een kuil die acht dagen open was,...Lees verder >
De najaarskuilen van 2013 zijn uitstekend om aan melkvee te voeren
Voeding  05 nov 2013
Kwaliteit najaarskuilen beste sinds 2009De eerste najaarskuilen zijn met gemiddeld 877 vem en een ruweiwitgehalte van 190 de beste najaarskuilen van de afgelopen vijf jaar. Dat meldt BLGG AgroXpertus op basis van de analyse van kuilen die gemaakt zijn tussen...Lees verder >
Graskuilen bevatten minder mineralen en ruw eiwit
Voeding  04 nov 2013
BLGG meet minder mineralen in graskuilenAnalysecijfers van BLGG AgroXpertus laten zien dat de gehalten aan mineralen en sporenelementen, evenals het gehalte ruw eiwit in graskuilen de laatste jaren zijn afgenomen. BLGG AgroXpertus vindt het zeer...Lees verder >
Een goede pH is belangrijk voor de benutting van stikstof en het bodemleven
Voeding  30 okt 2013
Ruim 30 procent van grasland heeft te lage zuurgraadRuim eenderde van de bodems van graslandpercelen in Nederland heeft een pH-waarde (zuurgraad) van beneden de 5. Een pH van 5 is veelal te laag en kost opbrengst, onder meer omdat een goede pH van belang is voor de... 1Lees verder >
Met de MaisManager-app kan via de smartphone het meest optimale oogstmoment van een snijmaisperceel worden bepaald
Voeding  18 okt 2013
Populariteit MaisManager-app gestegenHet gebruik van de MaisManager-app van maiskweker Limagrain is dit jaar verder toegenomen. Dit maisoogstseizoen werd de app, die werd gemaakt door maiskweker Limagrain in samenwerking met Veeteelt, bijna 1300 keer...Lees verder >
Formulier maiskuilanalyse bevat voortaan ook melk- en azijnzuurgehalte
Voeding  11 okt 2013
Melk- en azijnzuur op maiskuilanalysesOp maiskuilanalyses prijken voortaan ook de gehalten aan melkzuur en azijnzuur. BLGG AgroXpertus vermeldt deze gegevens omdat ze inzicht geven in de kwaliteit van de kuil en als input voor rantsoenberekeningen dienen....Lees verder >
Mais bevat 15 gram minder zetmeel dan in 2012
Voeding  11 okt 2013
Snijmais bevat dit jaar minder zetmeel Snijmais bevat dit jaar duidelijk minder zetmeel dan voorgaande jaren. Dat blijkt uit de eerste ruim 400 verse snijmaismonsters, zo meldt BLGG AgroXpertus. In 2012 bevatten de snijmaisanalyses die het grond- en...Lees verder >
Subklische pensverzuring is vaak de boosdoener bij probleemrantsoen
Voeding  10 okt 2013
Kwart nieuwmelkte koeien krijgt pensverzuringSubklinische pensverzuring is vaak de boosdoener in probleemrantsoenen. Volgens voerfabrikant Agrifirm is een tekort aan buffering de oorzaak en krijgt 25 tot 30 procent van de koeien in de eerste drie maanden van de...Lees verder >
Aandeel koeien in de wei stabiel op zeventig procent
Voeding  30 sep 2013
Afname weidegang stabiliseertHet lijkt erop dat het aandeel koeien dat nog weidegang krijgt, niet verder afneemt. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2012 zeventig procent van de koeien in Nederland in het...Lees verder >
Aanleveren data vanuit verschillende bronnen is een lastige klus
Voeding  27 sep 2013
Nieuwe stichting voor dataverzamelingDe ketenpartners van het project SmartDairyFarming willen een stichting in het leven roepen om verzamelde data op melkveebedrijven beter te ontsluiten. Dat werd duidelijk op een symposium van SmartDairyFarming op het...Lees verder >
De huidige bemestingsadviezen leiden niet altijd tot de maximale benutting van nutriënten
Voeding  25 sep 2013
Hoge fosfaattoestand vraagt meer bemestingPercelen met een hoge fosfaattoestand vragen eerder meer dan minder bemesting, zo stelt Blgg AgroXpertus. De bemestingsadviezen zoals die vandaag de dag worden berekend, leiden niet altijd tot maximale benutting van...Lees verder >
Afgelopen jaar heeft een redelijk unieke voorjaarsinfectie van leverbot plaatsgevonden
Voeding  17 sep 2013
Behoorlijke kans op leverbotbesmettingNa de ernstige leverbotbesmetting van eind 2012 is er een behoorlijke kans dat rundvee en schapen ook dit jaar besmet zijn. Dat staat in de voorlopige leverbotprognose voor najaar en winter 2013-2014 die de werkgroep...Lees verder >
In acht seconden zijn voederwaarden zoals droge stof, vem, zetmeel en NDF bekend
Voeding  12 sep 2013
Razendsnelle mobiele voederwaardebepalingZaaizaadveredelaar Limagrain heeft een mobiel laboratorium ontwikkeld dat in acht seconden een voederwaardebepaling kan uitvoeren. De technologie gebruikte Limagrain al een aantal jaren op de proefveldhakselaars voor de...Lees verder >
Met de Agroscoop App kunnen veehouders het actuele celgetal opvragen
Voeding  10 sep 2013
ForFarmers Hendrix lanceert Agroscoop App Met de introductie van de Agroscoop App kunnen klanten van voerleverancier ForFarmers Hendrix voortaan via hun smartphone of tablet technische kengetallen opvragen. Met de app kunnen veehouders bijvoorbeeld snel de...Lees verder >

Pagina's