Nieuws Maatschappij

In drie jaar tijd nam het aantal educatieboerderijen toe van 220 naar 325
Maatschappij 24 dec 2019
Meer dan 100 nieuwe educatieboerderijen in afgelopen drie...In de afgelopen drie jaar is het aantal gekwalificeerde educatieboerderijen, die vallen onder Boerderijeducatie Nederland, gegroeid van 220 naar 325. Dit meldt ZuivelNL, die het platform mede financiert en betrokken is...Lees verder >
De Boerenraad laat het geluid horen van boeren die al werken aan een natuurinclusieve en klimaatbestendige landbouw
Maatschappij 24 dec 2019
Boerenraad geeft tegengas aan trekkeractiesNa de trekkeracties tegen het kabinetsbeleid komt er nu ook een tegenbeweging op gang. Boeren die streven naar een meer natuurinclusieve, klimaatbestendige en toekomstbestendige landbouw hebben zich verenigd in de... 5Lees verder >
Nils leidde Stella na het gesprek rond op zijn bedrijf in Brandwijk
Maatschappij 19 dec 2019
Video: veehouder en veganist met elkaar in discussieVoor de serie Vegan versus vee van Veeteelt gingen veehouder Nils den Besten en veganist Stella Pieterson met elkaar in gesprek over de melkveehouderij. We vroegen beiden wat voor verwachtingen ze hadden van het gesprek...Lees verder >
Kees van Zelderen: ‘Een hectare blijvend grasland legt net zo veel CO2 vast als een hectare bos’
Maatschappij 16 dec 2019
Kees van Zelderen: ‘Melkveehouders kunnen de aarde koelen’...‘De klimaatdiscussie gaat vooral over beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Maar er is voor de landbouw net zo veel te halen in maatregelen om CO2 vast te leggen via verhoging van het organischestofgehalte in de...Lees verder >
De Staat zelf mag beslissen of de stikstofemissiedata wordt vrijgegeven
Maatschappij 16 dec 2019
Rechter laat vrijgave stikstofdata aan de StaatDe rechter van de Rechtbank in Den Haag heeft geoordeeld dat het aan de Staat der Nederlanden zelf is of ze stikstofemissiedata wil vrijgeven. Op deze data is het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek...Lees verder >
Wie blaarkoppen molk in 2019, komt in aanmerking voor 150 euro subsidie per koe
Maatschappij 12 dec 2019
Per koe 150 euro subsidie voor zeldzame rassenMelkveehouders die in 2019 een koe molken van een van de zeldzame runderrassen, komen in aanmerking voor 150 euro subsidie. Aanleiding is de motie die in 2018 werd ingediend door de Christen Unie om dieren van zeldzame...Lees verder >
Bijna zestig procent van de jonge boeren maakt zich zorgen over de toekomst
Maatschappij 11 dec 2019
Driekwart jonge boeren werkt al aan duurzame bedrijfsvoering...Zo’n driekwart van de jonge boeren in Nederland geeft aan al actief bezig te zijn met duurzamer maken van het bedrijf en werken aan kringlooplandbouw. Dit blijkt uit een opinieonderzoek van het NAJK en de omroep KRO-...Lees verder >
Natuur- en milieuorganisaties roepen de regering op om de stikstofcrisis aan te grijpen voor extensivering van de landbouw
Maatschappij 11 dec 2019
Natuur- en milieuorganisaties: ‘Krimp van de veestapel...Krimp van de veestapel is een onvermijdelijke uitkomst van de omslag naar een meer extensieve, natuurinclusieve landbouw. Dit stellen de Nederlandse natuur- en milieuorganisaties in een advies aan het kabinet. In een... 1Lees verder >
De waterkwaliteit gaat in Vlaanderen omlaag door overbemesting en droge zomers
Maatschappij 10 dec 2019
Waterkwaliteit in Vlaanderen loopt terugDe waterkwaliteit in landbouwgebied gaat verder achteruit. West-Vlaanderen, dat veel intensieve veeteelt kent, scoort het het minst goed. Dit blijkt uit rapporten van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Vlaamse...Lees verder >
Volgens minister Crevits moet tegen 2030 de emissie in de landbouw 25 procent zijn teruggebracht door energie-efficiëntie en methaanreductie
Maatschappij 10 dec 2019
Vlaams klimaatplan: 25 procent uitstootvermindering in de...De landbouwsector moet tegen 2030 de broeikasgastuitstoot verminderen met 25 procent. Dit heeft de Vlaamse regering vastgelegd in het Vlaams Energie- en klimaatplan. Landbouwminister Hilde Crevits laat met een bericht...Lees verder >
Klimaatscan brengt broeikasgasemissies van Vlaamse melkveebedrijven in kaart
Maatschappij 09 dec 2019
Kennisinstellingen werken aan klimaatscan melkveehouderij...Vlaamse kennisinstellingen ILVO, Innovatiesteunpunt en VITO werken aan de ontwikkelingen van een klimaatscan. Hiermee worden de broeikasgasemissies van landbouwbedrijven in kaart gebracht en moeten oplossingen... 1Lees verder >
Roald van Noort heeft ruim twaalf jaar voor CRV gewerkt
Maatschappij 06 dec 2019
Roald van Noort vertrekt als directievoorzitter CRVRoald van Noort stopt per 1 mei 2020 als directievoorzitter van CRV Holding BV. Zijn opvolger is de uit Nieuw-Zeeland afkomstige Angus Haslett. Het is voor het eerst dat CRV een niet-Nederlandse CEO krijgt. Van Noort...Lees verder >
Het nieuw aangestelde adviescollege gaat onder andere uitzoeken of het meetnet van stikstofdepositie kan worden uitgebreid en verbeterd
Maatschappij 03 dec 2019
Adviescollege stikstofmetingen aangesteldIn een Kamerbrief meldt minister van LNV Carola Schouten dat het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof is begonnen met zijn taken. Het adviescollege moet advies gaan geven omtrent de bestaande rekenmethodiek van...Lees verder >
De initiatiefnemers van Land van Ons vinden dat herstel van biodiversiteit niet kan worden overgelaten aan boeren, natuurorganisaties en overheid
Maatschappij 27 nov 2019
Burgerinitiatief wil 300.000 hectare grond kopen voor...De onlangs opgerichte coöperatie Land van Ons wil met geld van burgers Nederlandse landbouwgrond op gaan kopen. Deze grond zal worden omgevormd tot extensief beheerde landbouwgebieden waar de ontwikkeling van... 1Lees verder >
LTO stemt onder voorwaarden in met klimaatbeleid van het kabinet
Maatschappij 27 nov 2019
Krappe meerderheid LTO-leden achter klimaatplanOngeveer zes op de tien leden van LTO Nederland onderschrijven de doelen voor de reductie van broeikasgas en staan achter de nationale klimaatdoelstellingen voor de agrarische sector. Dit blijkt volgens voorzitter Marc... 1Lees verder >

Pagina's