Nieuws Maatschappij

Of de commissie-Nijpels ook advies uitbrengt over de melkveehouderij blijkt niet uit de brief van de staatssecretaris
Maatschappij  18 feb 2016
Commissie toekomst veehouderij adviseert Van DamStaatssecretaris Van Dam van Economische Zaken vraagt een speciale commissie om advies over de toekomst van de veehouderij. Het gaat daarbij om het verbeteren van de economische perspectieven, verdere verduurzaming en...Lees verder >
Wereldwijd is een verbetering van graslandbeheer nodig
Maatschappij  16 feb 2016
Beter graslandbeheer helpt voedselvoorzieningAls het beheer van grasland wereldwijd sterk verbetert, komt er meer voedsel voor menselijke consumptie beschikbaar. Dat concluderen onderzoekers van Wageningen Universiteit, het Planbureau voor de Leefomgeving,...Lees verder >
Naarmate een koe en kalf langer bij elkaar blijven wordt de band hechter
Maatschappij  16 feb 2016
Kalf langer bij koe komt welzijn niet ten goedeVanuit het perspectief van het dier is het onverstandig om een kalf na de geboorte langer bij de koe te houden. Dat stelt Hans Hopster, welzijnsonderzoeker en lector van Wageningen UR. Uit het oogpunt van gezondheid...Lees verder >
Weidegang draagt volgens WUR-hoogleraar nauwelijks bij aan de weidevogelstand
Maatschappij  15 feb 2016
Extra weidepremie van 750 euro nutteloos voor gruttoDe weidepremie van 750 euro, die staatssecretaris Van Dam toezegt aan veehouders die vóór 15 april weidegang toepassen, zorgt nauwelijks voor een bijdrage aan de leefomgeving voor de grutto. Dat stelt David Kleijn, ... 1Lees verder >
Infecties die nu nog eenvoudig te genezen zijn, kunnen door antibioticaresistentie weer levensbedreigend worden
Maatschappij  11 feb 2016
Europese aanpak antibioticaresistentieEuropese landen gaan samen antibioticaresistentie aanpakken op het terrein van zowel zorg als veehouderij. Dit is de uitkomst van de eerste ministeriële conferentie waaraan zowel bewindslieden van Volksgezondheid als...Lees verder >
Na Duitsland en Denemarken is ook Canada in trek als emigratieland
Maatschappij  08 feb 2016
Interfarms: 'Buitenland bij boeren meer in trek'...Afgaand op bezoekcijfers van informatieavonden over emigratie, concludeert agrarisch internationaal vastgoedspecialist Interfarms dat emigratie meer in trek is bij melkveehouders. De informatieavonden voor agrarische...Lees verder >
EU-geld wordt ingezet om het weidevogelbestand te stimuleren
Maatschappij  05 feb 2016
Blog: Verzacht weidevogelgeld het marktleed?In hoeverre helpt het EU-geld dat ingezet wordt voor weidegang en de weidevogel om de marktsituatie te verbeteren? Die vraag stelt hoofdredacteur Jaap van der Knaap in zijn blog. Stimuleren van weidevogelbestand...Lees verder >
Nederland telt 45 boeren die op verschillende manieren hun kalveren langer bij de koe houden (foto: Stefanie Buijsman)
Maatschappij  05 feb 2016
Van Dam: ‘Kalf langer bij koe is zaak van sector’Staatssecretaris Martijn van Dam voelt zich niet geroepen om veehouders te verplichten kalveren langer bij de koe te houden. Dat blijkt uit een brief die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Marianne Thieme van de...Lees verder >
Toon van Hoof (LTO Nederland) erkent dat voortgang op zich laat wachten
Maatschappij  29 jan 2016
Voorbereiding verplichte aanpak ibr/bvd gaat doorDe voorbereiding van een sectorbrede en verplichte aanpak van ibr en bvd is nog steeds in volle gang. Dit meldt Toon van Hoof, portefeuillehouder diergezondheid bij LTO Nederland, in een reactie op recente berichten...Lees verder >
Kansen voor biologische productie in Vlaanderen
Maatschappij  27 jan 2016
Omschakeltraject Vlaamse biomelk naar anderhalf jaarDe Vlaamse overheid werkt aan een nieuw wettelijk kader voor biologische melkveehouderij. Omschakelen van gangbaar naar biologisch melkvee houden zou zo nog anderhalf jaar duren en haalbaarder worden. Op een studiedag... 1Lees verder >
Franse veehouders voerden al in 2009 en in de zomer van 2015 actie tegen lage melkprijzen
Maatschappij  25 jan 2016
Franse veehouders demonstreren tegen lage prijzenNa diverse protestacties eind vorige week zijn Franse veehouders vandaag opnieuw actie gaan voeren tegen de lage prijzen in de sector. De Franse nieuwssite Web-Agri spreekt over diverse blokkades van snelwegen. Vooral...Lees verder >
Jan Wallays en zoon Sander van het Bruwershof in Dadizele
Maatschappij  21 jan 2016
Fotoserie: brede blik op duurzaamheid bij Jan WallaysBoeren in dicht bebouwde omgeving doet de familie Wallays anders nadenken over haar bedrijfsvoering. Met een ontvangstruimte en de deelname aan projecten als ‘Met de klas de boer op’ en ‘Schoon Boeren’ houdt het...Lees verder >
CRV-voorzitter Peter Broeckx reikt namens CRV de hoofdprijs van de Veeteeltkerstquiz uit aan Frank de Haan
Maatschappij  21 jan 2016
Hoofdprijs Veeteeltkerstquiz voor Frank de Haan uit Wilp...Melkveehouder Frank de Haan uit Wilp heeft de hoofdprijs gewonnen van de Veeteeltkerstquiz. Zijn antwoordkaartje werd als eerste getrokken uit de stapel goede inzendingen. De Haan kreeg de hoofdprijs, de allereerste...Lees verder >
Naar schatting is ongeveer 4,5 tot 5 miljoen kg melk niet opgehaald als gevolg van ijzel
Maatschappij  20 jan 2016
FrieslandCampina compenseert niet opgehaalde melk door ijzel...Zuivelcoöperatie FrieslandCampina heeft beslist melkveehouders die als gevolg van ijzel de melk niet konden leveren, te compenseren. De vergoeding wordt berekend over het gemiddelde melkgeld van januari. Als basis voor...Lees verder >
Natuurorganisaties: ‘Ongebreidelde groei van de melkveehouderij leidt tot ernstige problemen voor natuur en milieu’
Maatschappij  19 jan 2016
Natuurcoalitie wil meer grondgebonden melkveehouderijEen samenwerkingsverband van diverse natuur- en milieuorganisaties roept de minister op om bij de invulling van de wet over fosfaatrechten grondgebondenheid voorop te stellen. Bij een krimp willen zij de extensieve...Lees verder >

Pagina's